Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

 

 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

25 frågor & svar (övriga över 1000 frågor här)
Varför har kyrkan blivit som en förening? m.fl. frågor

Fråga:
Kristendomen är med stor säkerhet den religion som har flest anhängare i världen. Vad beror det på? Varför? Vad är det som gör att så många människor är kristna?

Svar:
Anledningen är att Jesus lever och verkar idag och den som omvänder sig till honom får verkligt LIV, nytt liv i gemenskap med den levande Guden.

Vi blir på olika sätt överbevisade om Guds existens och får kraft och hjälp genom den helige Ande att förmedla det kristna budskapet åt andra. Bibeln är ingen vanlig bok. Gud understryker sitt ord med under och tecken.

Det är två miljarder människor som bekänner sig till kristendomen. Men bland dessa finns naturligtvis också många som inte är födda på nytt. Man måste omvända sig och ta emot Jesus som sin personlige Frälsare för att förstå vad sann kristendom handlar om.


Fråga:
Hur skiljer sig den kristna och den buddhistiska frälsningsvägen?

Svar:
Inom buddhismen strävar man efter att uppnå en slags "frälsning" eller befrielse - dvs. ett högre tillstånd (nirvana) genom olika självförnekande övningar. Buddhismen är en slags gärningslära.

Inom kristendomen kretsar allt kring en person - Jesus Kristus. Gud ger frälsning av nåd. Han befriar oss när vi tror på honom. Frälsningen bygger på vad Gud själv har gjort för mänskligheten då han steg ned till jorden i en människas gestalt - Jesus Kristus -  och försonade mänskligheten med sig själv då han bar vår syndaskuld på Golgata kors.


Fråga: 
Vilket värde har människan?

Svar:
Människan är skapelsens krona. Jesus gav sitt liv för att rädda människorna.

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Joh 3.16


Fråga:
Vilken översättning använder ni som Bibel?

Shannon från USA

Svar:
Vi använder mest Folkbibeln. Vi brukar ofta nämna om vi använder annan översättning än denna. Andra bra översättningar tycker vi är 1917 års översättning samt King James.


Fråga:
Hamnar en ateist i helvetet? Jag anser att jag inte kan vara en syndare, efter som jag aldrig har trott på Gud. Jag kan alltså inte ha trott och sedan förkastat honom, vilket är (tror jag) den enda oförlåtliga synden.

Svar:
Ingen kan komma till Gud om han inte tror att Gud är till och att han belönar den som söker honom.

När man överlåter sig i Jesu händer får man uppleva en levande tro.

Men för att bli rättfärdiggjord måste man ta fasta på Bibelns budskap, omvända sig och acceptera Jesus som sin personlige Frälsare.

Den som inte tror är kvar i sina synder. Dessutom förnekar Du Gud och på det sättet kan man inte bli frälst. Hoppas att Du nu börjar söka Jesus.

Man behöver inte göra något särskilt för att gå förlorad, men man behöver bekänna Jesus för att bli förlåten det vill säga omvända sig och tjäna Herren.

Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Romarbrevet 14:12

Jesus:
Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen. Matteus 10:32,33


Fråga:
Vad menar Paulus när han säger följande: Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa.

Svar:
Gud skapade de första människorna Adam och Eva. Genom dem kom synden in i världen och som en följd av synden kom döden.

När Jesus dog på korset tog han syndens konsekvens på sig - han gjorde om intet döden.
Genom tron på Jesus Kristus får vi evigt liv och skall uppstå som Jesus gjorde. Han är uppståndelsen och livet. Den som tror på honom skall aldrig någonsin dö. Om hon än dör så skall hon leva genom sin tro på Jesus. Den som inte tror är död i sina synder, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus.

Bibelverserna nedan klargör i övrigt det Du frågar om:

Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande.
1 Korinthierbrevet 15:20-22

Läs också Romarbrevet 5:12-21.

»Varför hamnade hela mänskligheten under syndens välde pga något som Adam gjorde?


Fråga:
Det är människornas fria vilja som orsakar så mycket elände på jorden får man ofta till svar, min fråga är: 
Kommer man att ha en fri vilja i paradiset?

Svar:
Det kommer inte in något ont i himlen. Vi kommer att ha en fri vilja men vi kommer att välja mellan olika goda alternativ.

Inget orent skall komma in i himlen:
Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet. Uppenbarelseboken 21:27
-----------
Fråga:
Om så är fallet, förstår jag inte varför Gud experimenterar med denna jämmerdal! När han skapade oss med den fria viljan visste Gud således att syndafallet skulle ske, varför inte skapa paradiset med en gång? Logiskt sett måste detta även innebära att Gud även kan garantera att Den Onda Makten inte kommer in i paradiset. Samma sak där, har Gud makt över Den Onda Makten, varför detta lidande t ex barn som far illa, barncancer mm ? Tack för att Ni svarat, Tage---

Svar:
Se svar på tidigare frågor:

»Vad säger Du om teodicéproblemet?

»Varför behöver vi leva här på jorden om Gud ändå vet i förväg vem som kommer till himlen?

»Varför ser det ut som det gör i världen? 

»Om Gud älskar alla människor varför finns då svält?


Fråga:
Hur var det när Eva och Adam levde på tiden innan Jesus kom?

Svar:
Adam och Eva levde i en paradisisk tillvaro. När Jesus kom till denna jord så hade människorna vänt sig bort från Gud och skaffat sig många avgudar.


Fråga:
Hej jag undrar om du kan berätta lite om apostlamötet 48 jag skulle bli oerhört tacksam.
Tack på förhand tezz

Svar:
Under de första kristnas tid hade några skapat oro och förvirring när de började lära ut att de som inte var judar (de s.k. hedningarna) inte kunde bli frälsta, om de inte följde den gamla judiska omskärelseseden. Därför hade apostlarna ett möte i Jerusalem år 48 e.Kr. där de tog upp denna fråga. Några fariséer som hade kommit till tro sade på mötet att man måste omskära hedningarna och befalla dem att följa alla judiska seder och ceremonier.
Men efter en diskussion slog man fast på mötet att Herren inte hade gjort någon skillnad på de judar och de hedningar som kommit till tro på Jesus. Herren hade döpt hedningarna i helig Ande precis som han gjort med judarna som trodde. Vi blir frälsta genom nåd och inte av laggärningar. Det var vid detta möte som man kan säga att kristendomen gick sin egen väg bort från judendomen.

Det står om apostlamötet i Apostlagärningarna kap. 15.


Fråga:
Vilka är de centrala tankarna inom den kristna etiken? Finns det några citat etc.?

Svar:
De centrala tankarna inom den kristna etiken:

Den gyllene regeln
Jesus: Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Matteus 7:12


Fråga:
Hej! Jag undrar vad ni anser om pornografi.

Svar:
Pornografi är förnedrande för både män och kvinnor, för alla människor.


Fråga:
Hej,
Jag har en liten fråga angående det här med att Jehovas vittne inte får ta emot blod.
Jag är nämligen själv sådan att om jag inte hade tagit emot någons annans blod så hade jag inte suttit här idag och skrivit, och jag är mycket tacksam över att jag lever, jag älskar mitt liv.
Men om det är emot eran tro att ta emot blod då är ju det samma som att få dödshjälp vilket är både olagligt och mycket fel (kanske inte i vissa fall). Så jag skulle vilja veta hur man kan lämna sitt liv för att inte trotsa sin tro. Jag hade aldrig kunnat lämna mitt liv, jag som sagt älskar det, och utan någon annans blod, inget liv....

MVH Samuel - en vanlig människa.

Tack på förhand!

Svar:
Tack för ditt brev. Vi tror inte på Jehovas Vittnens lära. Vi har inget emot blodtransfusioner. Var glad över att du fick blod för att överleva och gläds över livet.


Fråga:
Lucifer, den fallna ängeln från himmelriket. Vad fick Lucifer till att begå synden högmod? Hur kunde han svika Herren? Blev han helvetets härskare för att vilja se sig själv som en Gud?

Svar:
Det står att han ville göra sig lik Gud. Högmodet gjorde honom ond och fientlig mot Gud. Han kom bort från sanningen och hatar sanningen. Jesus kallar honom "Lögnens fader". Han har ingen makt över Jesus som är sanningen. Läs mer:

»Hur kunde ängeln byta sida när den var skapad god? Vem är Lucifer? M.fl. frågor..


Fråga:
Hej.
Jag gör ett arbete om kristendomens roll i Sverige förr och nu. Jag vore tacksam om ni kunde hjälpa mig genom att berätta om hur kyrkans roll i samhället har förändrats. Är vi mindre antal kristna?
Firar vi bara de stora högtiderna? Vad hade kyrkan för roll förr och vilken är kyrkans roll nu?

M.V.H Richard

Svar:
Kyrkan hade större inflytande i samhället i gångna tider.
Nu är det samhället som har inflytande över kyrkan i stället. Antalet kristna har minskat. Sverige är ett sekulariserat land, i Europa sägs det vara det näst mest sekulariserade efter Danmark.
Många är enbart religiösa men inte födda på nytt och bland dem är det mest stora högtider som firas i kyrkorna.
Däremot är det liv och rörelse i en del frikyrkor där man upplever Andens utgjutelse och att Herren gör under.

Du kan läsa lite om kyrkans roll i ett tidigare svar till en annan fråga:

»Hur påverkar kristendomen befolkningen där den utövas?

»Hur gör man en kyrka mer populär bland ungdomar? 
Vad tror ni Jesus skulle säga om han besökte sina anhängare idag….?

»Fråga om religionens betydelse i dag

»Varför förändrades läran i den äldsta kyrkan?


Fråga:
Tack! För att ni har svarat på mitt brev som ni fick, jag trodde nämligen inte att ni skulle svara. Tack igen och åter tack.
Eftersom ni svarat på mitt förra brev tänkte jag fråga en fråga till.

Jo, nu är det så här att jag har forskat runt om kristendomen och jag har läst och läst men så plötsligt fick jag syn på att kristendomen har så mycket negativt, den var rätt så orättvis.
Förr i tiden var till exempel så att alla var tvungna att vara kristna vad hemskt och att de var emot de mörka. Kan ni förklara varför är ni snälla.

mvh den nyfikne

Svar:
Man kan inte tvinga någon att bli en kristen, det är omöjligt. Hjärtat måste vara med. Man kan inte heller bli frälst genom någon annan människas tro. Varje människa måste själv göra sitt eget val.
Guds namn har alltid missbrukats. Människor har i alla tider gjort sådant i kristendomens namn som inte haft något att göra med kristendomens Gud. Det har alltid funnits människor som påstår att de har Gud som uppdragsgivare i sina försök att legitimera orättfärdiga handlingar.
För Gud är alla människor lika värdefulla.


Fråga:
Hej!
Räknas det som mord om man spelar ett spel och dödar (ha ha)???
Kommer man till himlen om man har svurit?

p.s. löjliga frågor men funderar mycket på dom

Svar:
Man måste skilja på det som är skämt och det som är verklighet. Och synder går ju att få förlåtna. Om synderna så är blodröda så kan de bli snövita.


Fråga:
Kommer världen att finnas för evigt?

Svar:
Gud har lovat oss nya himlar och en ny jord, där det bara kommer att finnas det som är gott. (2 Petr. 3:13, Upp. 21:1, Jes. 65:17)


Fråga:
Hej!

Jag har intresserat mig mer och mer om eran lära. Jag har besökt eran internetsajt men vill ha mer information om er och Brobyggarna. Om du på något sätt kan hjälpa mig med det kan du skicka det till X.

Ha en fortsatt trevlig dag!! Med vänliga Hälsningar X

Svar:

Det finns hundratals frågor och svar på vår hemsida och mycket information om vår församling. Du kan t.ex. kolla en tidigare införd sida med nästan 70 frågor på en och samma sida, där är många frågor och svar om vår församling:

»Svar på många enkla frågor (87 kb)


Fråga:
Hej och tack för en bra sida med många intressanta frågor och svar!

Vad jag dock inte kunde finna något om är reflektioner över kristendomens situation i dagens samhälle. Varför har kristendomen med tiden tappat anhängare och varför är folk generellt sett inte längre lika troende?

Svar:
Det är förutsagt i Bibeln. Jesus sa att kärleken skall kallna i den sista tiden. I Bibeln står det att människor i den sista tiden kommer att vara fientliga mot det goda, de skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. (2 Tim. 3:3-5)


Fråga:
Synd? Ni har skrivit:

"Om någon håller något för att vara synd så är det för denne synd."

Jag förstår ej denna mening, om jag t.ex. tror att det är en synd att spela paintball, är det en synd då?

Svar:
Vi skall handla i överensstämmelse med det mått av tro vi har fått och inte handla utöver vår tro. Man skall försöka handla så att man vet att det man gör är rätt. Har man ett svagt samvete så orenas samvetet lätt. Å andra sidan kan man inte låta sin egen frihet dömas av någon annans samvete. Man skall göra allt till Guds ära och söka de mångas bästa. Så gjorde Paulus och vi uppmanas att följa hans exempel. (1 Kor.10:29-11:1).
Det som inte sker av tro är synd. Vi skall sträva efter att ha ett gott samvete inför Gud och människor. Jesu blod renar oss från ett ont samvete så att vi tjänar den levande Guden.

För de rena är allting rent, men för de orena, för dem som inte tror, är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. Titusbrevet 1:15


Fråga:
Varför säger Jesus döende på korset: 
 - Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? 

Varför sa han så då han är Gud?

Svar:
Han är både Gud och människa. Han blev frestad i allt och fick känna människans övergivenhet. Han gjorde det av fri vilja för att rädda oss och föra oss till Gud.


Fråga:
Hej!

Jag tycker att Er sida är otroligt bra och innehållsrik! Jag söker information om kristendomen i dagens USA. Vet ni vart man kan leta?

mvh

Fredrik Ronström

Svar:
Tack för ditt mail Fredrik. Religion har ju ett större inflytande i samhället i USA än här i Sverige. Så det finns mycket att läsa.

Det finns många amerikanska kristna portaler, föreslår att du börjar med en sådan och så kan du därifrån söka dig vidare via länkarna där.

»http://www.gospelcom.net/

»http://www.crosssearch.com/

»http://www.christianitytoday.com/

»http://www.crosswalk.com/


Fråga:
Varför har kyrkan blivit som en förening? Jag menar att man tolkar bibeln på ett profant sätt i nuet och glömmer tiden där det verkligen hände? Jag tycker att det heller inte har med tradition att göra.

Bekymrad kristen.

Svar:
Läget i många församlingar är som det är därför att ledningen inte förnyas i helig Ande och därför inte heller tar emot smorda förkunnare. Man lyssnar till världslig vishetslära istället för att lita till vad Anden uppenbarar i Guds ord. I längden åstadkommer sådant en blindhet som leder till enbart mänsklig gemenskap och otro. För sådana församlingar är under och tecken helt främmande och det är inte så sällan dessa församlingar misstänkliggör de underbara under och tecken som Jesus gör också i dessa dagar. 
En felaktig ekumenik mellan kristna gör ofta att den pånyttfödde troende avstår vissa sanningar för gemenskapens skull och så blir det ett urvattnat evangelium.

Lyssna på en 15 min. -predikan:
»Frälsning eller vishetslära?

»Kolla ytterligare en sida med många enkla frågor och svar på samma sida, de flesta är skolfrågor

Vad är religion?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0