Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Svar på enkla frågor -
de flesta är skolfrågor

Nedan finns nästan 60 korta frågor och svar. 
Flera av dem handlar om församlingen Brobyggarna.
Det finns över tusen bibelfrågor och svar på denna sajt:
»Till alla frågorna 

Gud var ju snäll, det var ju Jesus också.....Men om Jesus blev fäst på korset varför hjälpte inte Gud honom??? Hälsningar Viktoria

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.  Johannes 3:16

Jesus dödades på korset och begravdes men han uppstod från graven tre dagar senare.

Läs om Jesus och varför han dödades på korset:

http://www.brobyggarna.org/129.html Här finns också många länkar


vilken del av nya testamentet skildras Jesu liv?

Främst i evangelierna.


Hur lyder kärleksbudet?

Följande bud som Jesus gav kallas det ”dubbla kärleksbudet”:

”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” Matteusev. 22:36-40

Jesus sa också: 
Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.” Johannesev. 13:34

Den gyllene regeln         Jesus sa vidare:  
Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Matteusev. 7:12


Hur går dopet till praktiskt?

Genom hel nedsänkning i vatten, antingen utomhus i en sjö eller i en dopgrav i en kyrka. Vid de dop som nämns i Bibeln så står det att de steg ned i vattnet.  Man ikläds en lång vit dopdräkt före dopakten.

Man döps till Kristus i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Läs mer: http://www.brobyggarna.org/dop.html


Hur firar kristna jul?

Vi firar Jesu födelse och för övrigt en traditionell jul.

Julens kristna bakgrund och hur en kristen firar jul kan du läsa här: 
http://www.brobyggarna.org/585.jesufodelse.html


Hej!

Söker ett passande bibliskt namn till vår nyfödde son. Har funderat på Jesaja eller Jeremia och vill gärna veta vad namnen betyder.

Jesaja betyder "Herren är frälsning" eller "Gud är frälsning". Jeremia har flera betydelser: "Herren är upphöjd" eller "Utvald av Herren" eller "Gud slungar, eller kastar" (Gud slungar ut ett budskap eller också kan det antyda på hur Jeremia slungades in i sin tjänst).


Varför startade ni Brobyggarna?  Kände ni ingen tillhörighet till Svenska kyrkan? Varför?  

Väckelserörelser har alltid funnits i kyrkans historia ända sedan de första församlingarna grundades. Väckelsen vill nå ut till ALLA, till de kyrkor som redan finns. Det är meningen att alla församlingar skall vara väckelserörelser.

Läs mer: 
http://www.brobyggarna.org/230.frikyrkor.html

Men genom kyrkans historia så har de etablerade statskyrkorna stelnat till och tappat livsgnistan och de har då inte varit särskilt intresserade av väckelse. Då har väckelsen sökt sig andra vägar, ofta har nya församlingar grundats just på detta sätt. Om en kyrka stänger sin dörr för urkristen väckelse med under och tecken, så väljer väckelsen helt enkelt en annan väg. Det är som när man dämmer upp en flod, så väljer den en annan väg.

Läs mer: http://www.brobyggarna.org/bakgrund.html


Hur går nattvarden till?

Man tar ett bröd som man bryter och delar ut åt alla som vill delta och man delar ut nattvardsvin. Detta föregås av bibelläsning som handlar om nattvarden. Samtidigt som några sjunger så vandrar gudstjänstbesökarna fram till altaret där de får del av brödet och vinet. Det görs till minne av Jesus Kristus.
http://www.
brobyggarna.org/dop.html

Kära Pastor !!

Jag undrar om man måste ha blivit döpt för att kunna komma in i himmelriket. Tack i förhand !!   EM

Den som tror och blir döpt skall bli frälst står det i Guds ord. Om en svårt sjuk människa i sista stunden överlåter sig och det inte finns tid eller möjlighet till dop så begär Gud självklart inte över människans förmåga. Det står skrivet "När vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig och renar oss från all orättfärdighet."

Läs en utförlig förklaring av dopets innebörd:

http://www.brobyggarna.org/195.tro.dop.html


Hejsan! En snabb fråga bara. Finns det överhuvudtaget några baptistiska eller iallafall protestantiska kloster någonstans i världen? Själv har jag bara lyckats hitta katolska.

Reformationen tog avstånd från klosterrörelsen som ju finns mest i katolicismen och i de österländska lärorna, t.ex. så lever tibetanska buddister något som kan liknas vid klosterliv.

Men det lär förekomma kloster inom lutherdomen i Tyskland och även i den anglikanska kyrkan. Även i Sverige skall det finnas kloster som inte är katolska.


Vad är gyllene boken var kommer den i från?

Gyllene boken är en handskrift där de fyra evangelierna i Bibeln är skrivna med guldbläck. Texten är vackert utsmyckad. Den är skriven på latin i England omkring år 750.  
Dess latinska namn är Codex aureus ('guldboken').


Förböner vad betyder de?

Att man ber för alla behov. Man ber för sjuka och hjälpsökande. När man annonserar att man har förbön på en gudstjänst handlar det om att människor skall få hjälp på gudstjänsten: De sjuka, de sorgsna osv. Man ber också för olika situationer i samhället, i landet och i världen.

Föreskrifter för gudstjänsten
Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Timotheosbrevet 2:1-3


Varför var mässan på latin?

Romarrikets officiella språk var latin. Latinet dog så småningom ut och ur latinet utvecklades efter hand de romanska språken. 
Men latinet levde vidare som kyrkospråk och internationellt kulturspråk. Det var alltså bara ett språk för de invigda. 

Det var naivt att hålla mässa på ett språk som folk ofta inte alls förstod. Man måste förstå vad som sägs eftersom tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. 

Under den protestantiska reformationen var man angelägen om att alla skulle förstå Bibeln och vad som predikades för dem, därför började man bl.a. översätta Bibeln till olika språk.  


Vad betyder kyskhet?

Kyskhet betyder att man är oskuldsfull och ren.


Hur lyder den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen? 
Varför är det så viktigt med en trosbekännelse?

Den apostoliska trosbekännelsen blev till för att man ville sammanfatta apostlarnas undervisning och den lyder så här:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Den nicenska trosbekännelsen har vi på vår hemsida där vi också svarar på frågan om vad kristen tro innebär om man utgår från den nicenska trosbekännelsen, kolla länken:

http://www.brobyggarna.org/159.html


Vad är Brobyggarna?

BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING är en allkristen verksamhet och vill nå ut till alla behövande, både utanför och i de olika församlingarna. Man behöver inte vara inskriven för att uppleva gemenskap i vår församling. Man upplever gemenskap i Kristus genom Anden.


Har ni en Bibel?

Bibeln är i centrum i all undervisning. Vi använder den vanliga protestantiska Bibeln som består av Gamla Testamentet och Nya Testamentet med betoning på Nya Testamentet som handlar om Jesus Kristus, världens Frälsare.

http://www.brobyggarna.org/tro.html

http://www.brobyggarna.org/93.html

Tror ni på Jesus som Gud? att Gud skapade världen?

Ja, vi tror på Jesus som Gud och att Gud skapade världen.


Hur skapade Gud Adam?

Det står i 1 Moseboken 2:5-7:
Det växte ännu ingen buske på jorden och ingen ört hade ännu skjutit upp ur marken. Ty Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden och det fanns ingen människa som kunde bruka den. Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. 


Kan jag få några förklaringar till varför folk i Palestina var så nyfikna på vem Jesus egentligen var???!

// sandra

Guds Sons tillkommelse var förutsagd i Skrifterna (Gamla Testamentet). Judarna väntade på Messias och massor av människor var nyfikna på vem Jesus var, inte minst för att han gjorde så många mäktiga under.


Vad anser du om pedofiler?

Pedofili är att stjäla en människas liv. Det är oerhört grymt. Pedofiler åsamkar barnen svåra skador. Många barn lider hela sitt liv av det hemska som de har fått gå igenom. Det är ett fruktansvärt brott.


Jo, jag undrar varifrån satanismen kommer i från?

Denna världens furste, djävulen påverkar människorna att syssla med exempelvis satanism:

Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Uppenbarelseboken 12:9

Satan är en fallen ängel, du kan läsa om det här i våra frågor och svar:

http://www.brobyggarna.org/162.html


Hejsan!

Jag är en tjej som skriver ett specialarbete om självmord och jag har några frågor till dig.

1 Vilka metoder som är dom vanligaste?
2 Vilka är dom vanligaste åldrarna?


I Sverige står förgiftning för nio av tio självmordsförsök. Självmord är en av våra vanligaste enskilda dödsorsaker och den dödsorsak som förorsakar flest förlorade levnadsår.

I Sverige dör cirka 1500 personer varje år i självmord, över 20.000 gör självmordsförsök.
I åldersgruppen 15-44 år är självmord den vanligaste dödsorsaken för män.

Många äldre människor har depressioner. Jag tror att äldre människor är den grupp som oftast begår självmord. Det är inte alltid man kan bevisa att det varit självmord, eftersom man inte vet om de äldre på grund av glömska eller åldersdemens tagit för stor dos av sin medicin, eller om de medvetet förgiftat sig med medicinen.

Överdos av narkotika bland ungdomar skördar också många liv.

Jag har svarat på en fråga om självmord på vår hemsida i "Frågor och svar". Här får du länken till den sidan:

http://www.brobyggarna.org/136.html


Vem är kristendomens högste ledare?

Jesus Kristus.


I vilka länder finns inriktningen i?

Menar du kristendomen? Alla länder i så fall. Jesus kommer till var och en som vill bli frälst som åkallar honom.


Hur går dop och konfirmation till?

Vi är frikyrkliga. I stället för konfirmation har vi ständig undervisning i Guds ord. Läs om dop: http://www.brobyggarna.org/dop.html


Vilka var de viktigaste kvinnorna kring Jesus och varför var de viktiga?

De viktigaste kvinnorna kring Jesus var hans mor och de kvinnor som följde med Jesus på hans vandringar.  
Läs mer om lärjungar som var kvinnor:
http://www.brobyggarna.org/594.magdalena.html


tja.. jag gör ett arbete om Britta Sippel.. har ni någon fakta om henne?

Britta Sippel var en stackars kvinna i Stockholm som blev anklagad för att vara häxa. Hon dömdes av Svea hovrätt till att halshuggas och brännas på bål 1676.

Vi har skrivit om trolldomsprocesserna i tidigare svar, kolla länkarna:

Om häxor, trolldomsprocesser i Sverige och på kontinenten

Hur förhåller sig häxorna, Gud och djävulen till varandra?

Önskar information om häxor och påskkäringar...

Hur kunde man döda oskyldiga under häxprocesserna?

Läs om troendedöparna som blev anklagade för kätteri och brända på bål

Om folktro och vidskepelse


Vad är väckelse? 

Kristendom är andligt liv. Kristendomen är en väckelserörelse, denna väckelserörelse har alltid sökt förnya kyrkan när den stelnat till. Gud sänder väckelser då människor på nytt blir tända för Guds rike och då är det lätt för människor att komma igenom till en levande tro. Guds ord är levande och verksamt. Men när kyrkan inte varit mottaglig för förnyelse har väckelsen sökt sig andra vägar och brutit sig ur de stelnade kyrkoorganisationerna och så har man bildat nya församlingar. Så har det alltid skett genom århundradena.


Vad betyder sakrament?

Sakrament är latin och betyder helig handling. Dop och nattvard är sakrament.


Hur tror ni att samhället skulle se ut om alla var med i Brobyggarna?

Jag tror att det behövs många olika församlingar. 

"Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. 
Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. 
En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. 
En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.
Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar – och de är många – utgör en kropp, så är det också med Kristus." 1 Korinthierbrevet 12:4-12 
Svenska Folkbibeln
  


Jag undrar hur kristendomen blev till?

Före sin himmelsfärd hade Jesus befallt sina lärjungar att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. På pingstdagen (50 dagar efter Jesu uppståndelse år 30 e. Kr.) var omkring 120 personer samlade och då växte den första kristna församlingen till ordentligt då pingstsundret inträffade.

På församlingsmötet i Jerusalem (som vi kan läsa om i Apostlagärningarna 15) beslutade apostlarna och de äldste efter en lång överläggning att hedningarna som kommit till tro inte skulle behöva omskära sig. Vid denna tidpunkt gick kristendomen sin egen väg bort från judendomen.

Du kan även kolla dessa länkar, sidor där jag tidigare svarat på hur kristendomen blev till:

http://www.brobyggarna.org/70.html

http://www.brobyggarna.org/365.grundare.html  

http://www.brobyggarna.org/403.kristendomen.html


"I alle, som swurit hans fana; I alle, som med ??Achab?? sålt Eder till att göra det ondt är för Herranom" 
Har jag uppfattat namnet korrekt? Vem var i så fall Achab?

Ahab var en kung i Israel. Du kan läsa om Ahab i 1 Kungaboken. Här är ett citat ur Bibeln som liknar det du skriver:

Det har aldrig funnits någon som Ahab, han som sålde sig till att göra det som var ont i Herrens ögon, när hans hustru Isebel eggade honom till det. 1 Kungaboken 21:25


Vad är det centrala i kristen etik?

Det centrala i kristen etik är det dubbla kärleksbudet, det som Jesus säger i Matteus 22:34-40:
Det viktigaste budet
Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”  

Läs mer:
http://www.brobyggarna.org/432.etik.html


Varför är Jerusalem viktig inom islam, kristendomen och judendomen?

Jerusalem är en viktig stad för kristna eftersom det var där Jesus blev korsfäst.

Kung David gjorde Jerusalem till huvudstad, och det blev ett centrum för dyrkan av Israels Gud och därför är det en helig stad för judarna.

Enligt islam mottog Muhammed de fem tidebönerna i Jerusalem.


Hej!!!

Undrar bara om inte alla människor, oavsett hudfärg, sexuell läggning etc inte är lika i Guds ögon??
Om kyrkan är homofober är inte det dubbelmoral??

Alla är lika mycket värda i Guds ögon. Men alla människor har syndat och därför måste vi alla omvända oss, och det gäller ALLA, även homosexuella.


Kan man räkna häxtron som en religion?

Vill man så kan man se väldigt mycket som en religion. Men att vara kristen är att tro på världens Frälsare Jesus Kristus.


Angående alla 95 Luthers teser. Var kan man få alla dem kopierade eller sända till sig per e-post? Vänliga Hälsningar Thore

Tack för ditt mail Thore. Det finns en engelsk hemsida där Luthers 95 teser står, kolla länken:

http://www.luther.de/e/95thesen.html

Du kanske kan skriva ut dem.


Vad heter de tre vise männen i Bibeln?

Det står inte i Bibeln vad de vise männen hette. Det står inte heller att de var tre till antalet. Det enda vi vet om dem är att de var österländska stjärntydare. De hade hört om löftet om Messias och de väntade på Israels Frälsare. Det står inte i Bibeln exakt varifrån männen kom eller vilka de var i övrigt, vi vet dock att de hade färdats lång väg. De gav olika gåvor: Guld, rökelse och myrra.

Det finns många förutsägelser om vår Frälsare Jesus i Gamla Testamentet och i samband med förutsägelsen nedan nämns faktiskt också en stjärna:

Jag ser honom, men inte nu,

jag skådar honom, men inte nära.

En stjärna träder fram ur Jakob,

en spira höjer sig ur Israel.

4 Moseboken 24:17


Hej! Jag under dom senaste åren fått svårare och svårare för att äta kött. Jag har nu helt slutat att äta kött eftersom det känns så fel och för att förbättra min hälsa. Är det ok att som kristen vara vegan? 
Naturligtvis menar jag inte att vara militant utan bara att sluta äta
animalier.
  Tacksam för svar!

Det är OK att vara vegan. Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet, frid och glädje i den helig Ande.

Jag önskar dig en god aptit. Gud välsigne dig.


Varför är ni inte med i Svenska Kyrkan?

Vanligen går frikyrkomedlemmar ur Svenska Kyrkan när de bildar egen församling. 
Men en del är fortfarande medlemmar i Svenska Kyrkan och betalar skatt dit ändå. Var och en får välja som hon vill. Det finns inget tvång. Läs mer om frikyrkor:

http://www.brobyggarna.org/230.frikyrkor.html

http://www.brobyggarna.org/342.sekt.html

Hur gör man om man vill lämna er församling?

Gudstjänster och församlingslivet är fritt för alla att delta i. Om man vill lämna församlingen talar man om det och så får man sitt dopintyg eller ett flyttningsbetyg med sig.


Kan alla gå med i Brobyggarna eller bara speciella personer?

Alla kan vara med. Man behöver inte skriva in sig i församlingen. Vi upplever gemenskap i Anden. Välkommen unga, gamla, fattiga, rika, svenskar, invandrare, med eller utan problem. Alla behöver Jesus.


Har de som jobbar i er församling tystnadsplikt?

Alla som sysslar med själavård har tystnadsplikt.


Anser ni att kvinnorna har samma rättigheter som män?

Ja, kvinnor har samma rättigheter.

http://www.brobyggarna.org/67.html


Vad anser ni om arrangerat äktenskap?

Arrangerat äktenskap? Naturligtvis inte! Läs mer om äktenskap:

http://www.brobyggarna.org/78.html


Hur ser ni på abort och preventivmedel?

Preventivmedel bör naturligtvis användas, speciellt i fattiga överbefolkade länder och det skyddar även mot sjukdomar. Man bör naturligtvis inte göra abort. Men vi är inte beredda att döma någon som har gjort abort. Det kan ju vara mycket svåra omständigheter det rör sig om.


Om föräldrarna är med i församlingen måste barnen gå med också?

Det finns inget tvång. Det avgör föräldrarna.


Har djuren några rättigheter enligt eran församling?  

Självklart har djuren rättigheter. Han man boskap skall man se till att de mår bra och får kärleksfull omvårdnad.

Det står i Bibeln: Den rättfärdige vet hur hans boskap känner det, de ogudaktigas hjärtelag är grymt.  Ordspråksboken 12:10

Det betyder att den som äger djuren känner djuren, har omsorg och vet hur djuren mår. Djuren behöver vårdas på ett kärleksfullt sätt.

Läs en liten berättelse:

http://www.brobyggarna.org/djurvan.html


Hur ser ni på våldsmän/kriminella? Får man komma tillbaka till samfundet om man gjort ett brott?

Om synderna är blodröda kan de bli snövita. Det står skrivet i Bibeln:

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.  1 Johannesbrevet 1:9,10

Människor som levt i kriminalitet har blivit frälsta och har fått ett förvandlat liv. Det finns de som återfallit i kriminalitet som getts en ny chans när de ångrat sig och velat börjat om med Jesus igen.


Hej! Jag har en fråga som jag gärna skulle vilja att du svarade på så gott som det går. Vi håller nämligen på att göra ett skolarbete om det. Hur ser ni kristna på ägande och rikedom? Är det viktigt med materiella ting och pengar i er religion? Tack på förhand! /Susanne

Girighet är avgudadyrkan. Man skall vara frikostig och hjälpsam. Men också vaksam så att man inte låter folk lura av sig allt man äger. Gud unnar oss ett gott liv men vill självklart att vi skall dela med oss inte minst till Guds verk.

Nedan bibelverser från Matteus evangelium kap. 19 vers 16-26:

Jesus och den rike unge mannen
En man kom fram till Jesus och frågade: ”Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?” Jesus sade till honom: ”Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden.” Han frågade honom: ”Vilka?” Jesus svarade: ”Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Hedra din far och mor och Du skall älska din nästa som dig själv.” Då sade den unge mannen till Jesus: ”Allt detta har jag hållit. Vad är det mer som fattas?” Jesus svarade: ”Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.” När den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.

Jesus sade till sina lärjungar: ”Amen säger jag er: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: ”Vem kan då bli frälst?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.”

Kolla gärna vår hemsida med besvarade frågor angående ägandet:

http://www.brobyggarna.org/293.rikedom.fattigdom.html

http://www.brobyggarna.org/242.girighet.html

http://www.brobyggarna.org/206.tolkning.bibel.html

http://www.brobyggarna.org/253.rikedom.html


Har ni någon ungdomsverksamhet? Och kan man konfirmera sig i eran kyrka?

Mycket ungdomsverksamhet bedrivs här på Internet. Många barn och tonåringar skriver till oss och får svar på sina frågor antingen på hemsidan eller med email. Frikyrkor har vanligen inte konfirmation utan alla får delta i undervisningen på gudstjänsterna och på Internet. I församlingsverksamheten och på gudstjänster är generationsklyftorna är utsuddade och människor med varierande ålder och bakgrund är med i gemenskapen. Kristus enar.

Hur ser ni på sex innan äktenskapet? Och skilsmässa?

http://www.brobyggarna.org/291.vigsel.html

http://www.brobyggarna.org/188.html

http://www.brobyggarna.org/268.gifte.bibeln.html

http://www.brobyggarna.org/246.skiljas.htm


Vad anser ni om alkohol och droger?

Frågor om alkohol har vi svarat på på flera sidor, lätta att hitta med sökfunktionen för denna sajt. Sök 

Kolla även vår infosida om droger:
http://www.brobyggarna.org/info.html


Äter ni kött? Varför/varför inte?

http://www.brobyggarna.org/62.html

http://www.brobyggarna.org/249.gris.mat.html


Hur är erat samfund uppbyggt?

Läs på hemsidan: Om Brobyggarna. Där finns 7 st. undersidor om Brobyggarnas verksamhet.

http://www.brobyggarna.org/bakgrund.html

Se också:

http://www.brobyggarna.org/kyrkan.html

»Kolla ytterligare en sida med 25 frågor och svar på samma sida. Varför har kyrkan blivit som en förening? m.fl. frågor, många är skolfrågor

Om folktro och vidskepelse

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0