Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

ÄR KRISTENDOM EN RELIGION  
BARA FÖR DE RIKA?

Hej Hej! Jag har tänkt mycket på frågan:

Är kristendom en religion för de svaga, fattiga i samhället eller de rika och starka i samhället? Är de båda förenliga? Jag skulle bli jätteglad om du skulle kunna skriva din reflexion. Mvh Robert


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kristendomen är en religion för ALLA människor. Alla har möjligheten att ta emot erbjudandet om frälsning genom vad Jesus uträttat för oss på Golgata. Jesus dog för hela världens synd, unga som gamla, fattiga och rika, sjuka och friska - alla är välkomna.

För att komma in i Guds rike måste man ödmjuka sig som ett barn. Det går inte att berömma sig inför Gud.

Jesus sa:
Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matt 7:13-14

Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. 
1 Korinthierbrevet 3:18,19

26Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. 27Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 1 Korinthierbrevet 1:26-29

Jesus sa att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Penningbegäret är roten till allt ont. Den som är rik får inte berömma sig av sin rikedom.

6Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. 7Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. 8Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. 9Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. 10Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. 11Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. 1 Timotheosbrevet 6:6-11

Jesus talade i en liknelse om de som får höra Guds ord, men "världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt." (Matteus 13:22)

I en av Jesu liknelser om en festmåltid (Luk 14:15-24) ursäktade sig de inbjudna. En hade köpt en åker och kunde inte komma till festen. En annan hade köpt fem par oxar och måste ut och se vad de dög till osv. Då lät mannen bjuda in fattiga och krymplingar, blinda och lama till sin festmåltid. Ingen av de män som var bjudna från början fick smaka hans måltid, står det.

Allt vad vi företar oss här under vårt jordeliv får vi göra räkenskap för. Läs om den rike mannen och Lasarus i Lukas 16:19-31.

Gud är rättvis. Gud är på de förtrycktas sida, de faderlösa, änkorna, de fattiga osv.

Gud vill ha all ära. Jesus utvalde enkla människor till att bli apostlar, de flesta var fiskare. Lärda män lyssnade förvånat till dem när de efter pingstundret frimodigt talade om Guds rike.

Aposteln Paulus var jude och ansedd romersk medborgare, en farise, en skriftlärd rabbin som studerat hos rabbi Gamaliel i Jerusalem. Men han byggde inte på kunskap han tidigare tillägnat sig utan kastade den på avskrädeshögen. Paulus hade fått ett dramatiskt möte med Jesus och blev en hängiven kristen.

En rik man är vis i egna ögon, en fattig med insikt genomskådar honom. Ordspråksboken 28:11

När vi tar emot Jesus som vår personlige Frälsare får vi uppleva frid. När vi fortsätter gemenskapen med Gud får vi uppleva att vi växer i tro och blir allt tryggare. Gud vill också välsigna oss med det vi kan behöva under vårt liv. Han ger oss det som är nyttigt för oss och Guds rike.

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.
Matteus 6:33

17Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. 18Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig 19och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. 1 Timotheosbrevet 6:17 –19

5Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Matteus 11:5

Mycket folk följde efter och trängde sig inpå honom. 25Där var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. 26Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. 27Hon hade hört talas om Jesus, och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. 28Hon tänkte: "Om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk." 29På en gång upphörde hennes blödningar, och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. 30När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom, vände han sig om i folkskaran och frågade: "Vem rörde vid mina kläder?" 31Hans lärjungar sade till honom: "Du ser hur folket tränger sig inpå dig, och du frågar: Vem rörde vid mig?" 32Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. 33Hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. 34Då sade han till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga!" Markus 5:24-34

Jesus: Kom till mig, alla ni som är trötta och tyngda av bördor, så skall jag ge er ro. Tag på er mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat, så skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt. Matt 11:28-30

Kommer morfar att känna igen mig i himlen? Vad gör vi i himlen?

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0