Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Framgångsteologi - är sjukdom olycka och svält brist på tro?

Hejsan! Kommer sig sjukdom och olycka av en otillräcklig tro? Är det därför en massa oskyldiga stackars barn i Afrika dör i tusentals? Har de tvååriga barnen otillräcklig tro? Hur kan ni säga att framgång och lycka kommer sig av ett gott liv enligt Gud? Gud älskar ju alla
människor, särskilt de svaga och sjuka!

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Det Du kallar för framgångsteologi har fått dåligt namn i massmedia. 

Man behöver inte sakna tro för att man drabbas av sjukdom. När vi möter sjukdom och prövningar av annat slag, så är det bara vår tro som prövas. När tron håller provet, så VET vi att vi har tro! Den oprövade tron vet vi inte ens om den existerar.

Låt inte massmedia hindra Dig att ta emot den bibliska läran och låt inte massmedia ge Dig bilden av Gud utan låt Bibelns Gud forma Ditt liv. Sök Jesus. 

Tron prövas. När Du möter motgångar så visar Dig Jesus en utväg. 

Det är när Guds Ord får framgång i Ditt hjärta som Du blir frälst.
Sedan vill naturligtvis Gud hjälpa Dig under alla omständigheter. Och glöm inte bort att det finns många fattiga människor som är härligt frälsta. 

Tycker Du att Paulus hade en otillräcklig tro?

Paulus fick lida:
Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. 24Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio gisselslag, så när som på ett, 25tre gånger har jag blivit piskad med spö, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. 
26
Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, 27allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. 28Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna.
2 Korinthierbrevet 11:23-28


Prövningen och glädjen i tjänsten
 

Paulus om glädjen:

3Vi vill inte på något sätt väcka anstöt, för att vår tjänst inte skall smutskastas. 4Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest, 5under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, 6i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, med uppriktig kärlek, 7med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, 8under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. 9Vi är misskända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte till döds, 10vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi är utblottade på allt men äger allt.  2 Korinthierbrevet 6:3-10

Framgång är att ha frid med Gud och uppleva en härlig seger genom Honom som älskat oss så att Han utgav sitt liv i döden för oss allesammans. 

Då vi läser det Nya Testamentet förstår vi att Gud inte vill dölja sig bakom invecklade ceremonier. Jesus predikade med makt och myndighet. Han utrannsakade människorna. Han talade profetiskt till dem. Han gjorde många under. 
Så var det också med lärjungarna efter att de på pingstdagen blivit beklädda med kraft. Och pingstdagens under fortsätter också idag.

Läs gärna: 
»Om Gud älskar alla människor varför finns då svält?

»Är kristendomen en religion bara för de rika?

»Vad säger Du om teodicéproblemet?

»
Jag skulle vilja veta vad Bibeln har för roll i församlingarna?

 

Nästa fråga:   
Hur får jag glädje och gudsnärhet?

Upp igen     <<Föregående sida

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0