Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Äktenskapet 

Hejsan.... Hur ställer sig bibeln och Gud till förhållanden innan giftermål?
Med sex och med flick/pojkvänner?
Kärlek innan... att va kär?
Maila mig gärna tillbaka med svaret.

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Äktenskapet i Bibeln
Bibeln visar på äktenskapet mellan man och kvinna som den enda samlevnadsformen. Äktenskapet är heligt. I Bibeln jämförs äktenskapet med Guds förbund med sitt folk.

Herren vill naturligtvis leda var och en till den mest lämpliga livskamraten. Att man blir kär och börjar umgås med varandra är ju naturligt. Det är viktigt att man lär känna varandra väl innan giftermålet. Man skall ta god tid på sig. Kärleken måste prövas. Är det verklig kärlek eller är det bara en förälskelse som snart är över? 

Det är viktigt att de som ämnar gifta sig talar mycket med varandra och ingående lär känna varandra, så att äktenskapet inte bara blir en plötslig ingivelse. Båda parter måste känna att de vill leva hela sitt liv tillsammans. Uppriktighet och ärlighet måste genomsyra samtalen, så att inga obehagliga sanningar dyker upp efter äktenskapets ingående och förstör. De äktenskap där makarna visar uppriktig kärlek och talar sanning med varandra har största möjligheterna att bestå.

Man får inte ta något för givet utan alltjämt jämna väg för kärleken, var och en från sitt håll - så som troende arbetar på sin frälsning och alltjämt kämpar den goda kampen.

Vad Bibeln säger om sex
När man fattat ett beslut om att leva tillsammans är giftermålet det naturliga steget. Man skall inte ha sex innan man ingått äktenskap genom vigsel.
»
Läs svaret till annan fråga om sex före äktenskapet

Att ha sex är att ge varandra ett löfte om att man önskar leva tillsammans.

Jesus: "Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt." 
Mark. 10:6-9 (Folkbibeln)

Handlingen medför att två personer fogas samman och blir ett "kött" dvs. en kropp. Avsikten skall vara att de har beslutat att leva tillsammans resten av livet. 

I vigselakten ger man löfte inför Gud och människor att man vill leva sitt liv tillsammans, det är ett offentligt tillkännagivande av äktenskapet. Herren är det högsta vittnet. 

Jesus sanktionerade bröllopet i Kana, han t.o.m. gjorde det första tecknet där då han förvandlade vatten till vin.
 
Även de som inte kan ha sexliv på grund av sjukdom, hög ålder eller andra anledningar kan ingå äktenskap.  Det viktigaste är ju att kärleken mellan de sammanvigda fungerar. Ibland avtar intresset för sexlivet och det kan upphöra helt, men kärleken består ändå.

En kristen livskamrat
När vi gifter oss skall det ske "i Herren". Troende skall gifta sig med troende. De troende är den helige Andes tempel: 

Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.  
2 Korinthierbrevet 6:14-16

Mvh Veli Sergei.

Har ni något bra råd att ge familjer som kommit utanför alla på orten befintliga församlingar?

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0