Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

"Troende skall gifta sig med troende" - varför?

Hej Pastorn!

Jag råkade komma in på "Fråga pastorn" av misstag och började läsa igenom svaren på frågorna. Jag fastnade speciellt för en sak, citat; "Troende skall gifta sig med troende."
Varför då? Om två människor älskar varandra men den ena inte är troende, varför skall dom då inte kunna gifta sig? (Självklart under förutsättningen att dom helt accepterar varandras inställning i frågan).

MVH Albin

Det skulle vara bra om jag kunde få svar på email, jag är verkligen intresserad. Hänvisa gärna till Bibeln!
Svar:

Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? 
Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? 
Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? 

Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.  
Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. 
Då skall jag ta emot er,
och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.   
2 Korinthierbrevet 6:14-18


Fråga nr 2:

Hej Pastorn!

Tack för snabbt svar. Här kommer några följdfrågor:

Vem är Beliar?

Är det orättfärdigt att inte vara kristen?

Finns det inte andra saker än tro att dela i livet?


Svar:

Beliar är ett hebreiskt ord som betyder "onytta, ondska, fördärv". Det är ett namn på Satan och även på Antikrist. Namnet Beliar nämns bara en gång i Bibeln.

Du frågar om det är orättfärdigt att inte vara kristen. Alla människor har syndat och saknar Guds härlighet. Men var och en kan få uppleva att hon blir rättfärdig av nåd. Var och en som mottar Jesus som sin personlige Frälsare får uppleva rättfärdiggörelse och ett nytt liv. Herren är vår rättfärdighet.

Läs mitt svar till tidigare fråga: »Varför kommer inte en snäll och skötsam person till himlen när en som levt ett "dåligt liv" kommer till himlen om han ångrar sig?

Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Titusbrevet 3:4-7Visst finns det andra saker än tro att dela i livet mellan två gifta människor. Men för en kristen kommer Jesus som nummer ett, medan den icke-troende inte har samma inriktning i sitt liv. Därför är det upplagt för slitningar om en icke-troende och en kristen ingår äktenskap. De troende är ljus i Herren, mörker och ljus kan inte förenas.

Paulus menar (i 2 Kor. 6:14-18) inte att troende inte skall ha med icke-troende att göra. Vi skall dela med oss av vår tro åt våra medmänniskor. Frimodighet ger stor lön (Hebr.10:35). Själv var Paulus en hängiven kristen som reste runt och predikade evangelium för hedningarna, han var en "hedningarnas apostel".

Paulus menar att vi inte skall umgås på ett olämpligt sätt, troende skall t.ex. inte ingå äktenskap med icke-troende (Äktenskapet skall ske "i Herren", läs 1 Kor 7:39). Är man som troende gift med en icke-troende gäller 1 Kor. 7:12-16, läs:
»Anser du att det är fel att jag är gift med en icke-troende?


Vad står ondskan för i Bibeln?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0