Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

 

VEM ÄR GUD?

Jag undrar vem Gud egentligen är. 
Jag vet att han är treenig, med Fadern, Sonen och heliga Anden.  Men vem är han, hur är han?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gud är kärleken
Gud är kärleken. Gud är osynlig. Gud är evig och Han har skapat världen. Gud är en, det finns ingen annan Gud än den som skapat allt. När vi betraktar den storslagna och vackra naturen, stjärnevärlden osv., kan vi ana en del av Guds osynliga egenskaper.

EN finns som är god, och det är Gud. Gud är rik på kärlek och barmhärtighet. Gud ÄR kärleken. Han bor i ett ljus dit ingen kan komma. Hos Gud är livets källa och det eviga livet.

Gud vill att alla människor skall bli frälsta
Gud är en allsmäktig, bönhörande Gud. Han är nåderik. Han låter sin sol gå upp över både onda och goda. Hans fadershjärta bultar för varje människa. Han söker efter förlorade söner och döttrar. Hans ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft skall bistå dem som ger sig hän åt honom. Gud vill att alla människor skall bli frälsta. 

Han studerar oss alla ingående: 

Herre, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. Psaltaren 139:2-4

Gud är ljus
Gud är helig och Gud är en förtärande eld. Härlighet omger honom, glans, makt och majestät. Han avskyr synden och vill att vi skall frukta Honom.

När vi närmar oss Gud, närmar Han sig oss.

Han ger oss villigt av sitt ljus och sin kraft och vi får uppleva gudsgemenskap när vi med odelat hjärta ger oss hän åt Honom. Vi blir barn till den levande Guden.

Han upplyser vårt inre så att vi kan förstå vem Gud är. Vi anar Hans oerhörda makt, hans oändliga godhet och nåd, hans djuphet och sådant som tidigare varit dolt för oss. Hans kraft är påtaglig och Han gör under! Han låter oss uppleva frihet.

Guds kärlek är underbar att uppleva och alla människor borde sträva efter att lära känna Honom. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin Ande.

Vi kan endast nalkas Gud genom Jesus Kristus.

Mvh Veli Sergei.

En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. 5 Moseboken 33:27

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Jakobsbrevet 1:17

Herren är upphöjd, men han ser till den ringe, han känner den högmodige fjärran ifrån. Psaltaren 138:6

Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. Matteus 5:8

Läs mer: »Vad är Gud? Och vad är ödet?

»Vad gör Gud?

Jag undrar vem Jesus är. Han är Guds Son det vet jag. Men vem är han som person?

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0