Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Hur fördelades apostlarnas missionsarbete?
Vad handlade meningsskiljaktigheterna om?

Hej! Det uppstår någon slags meningsskiljaktighet bland apostlarna i Jerusalem efter Jesu korsfästelse. Det handlar om Paulus roll, och om budskapets giltighet avseende hedningarna.

Har jag tolkat det riktigt delas uppdraget "att göra alla folk till mina lärjungar" upp. Det är denna uppdelning jag funderar över. Hur ser den egentligen ut? Hur fördelas apostlarnas missionsarbete? Och kvarstår meningsskiljaktigheterna senare?

Jag tänker på 2 Kor, där Paulus försvarar sin roll gentemot "de andra apostlarna", vilka är dessa? 

/ V. Johan


 Tvisterna om omskärelsen i Antiokia
Några som kommit till församlingen i Antiokia började lära ut att man inte kunde bli frälst om man inte lät omskära sig. Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dessa villolärare.

På grund av den oro och förvirring som uppstod i Antiokia reste Paulus och Barnabas till ett möte i församlingen i Jerusalem, där inte bara apostlarna deltog utan även äldste och andra i församlingen.

Några från fariseernas parti som hade kommit till tro deltog i mötet.
De ansåg att man måste omskära hedningarna och befalla dem att hålla Mose lag.

Men efter att apostlarna och de äldste behandlat frågan beslöt man att inte kräva att hedningarna skulle omskäras.

Det fanns alltså ingen meningsskiljaktighet mellan Paulus och apostlarna i Jerusalem.
Församlingen i Antiokia fick också veta att de som predikat omskärelse hos dem inte handlat på uppdrag av församlingen i Jerusalem.

Galaterna och Korintierna
Paulus skrev i Gal. 2:3-5 om "falska bröder" som försökte nästla sig in och spionera på de troendes frihet och tvinga dem att omskära sig.

Paulus skrev till galaterna:

Om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. ……Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden.

….den som skapar förvirring bland er skall få sin dom, vem han än är. Galaterbrevet 5:1,4,10

"De andra apostlarna", "dessa väldiga apostlar", som Paulus nämner i 2 Kor. var inte Kristi apostlar eller några av apostlarna från urförsamlingen i Jerusalem, utan förkunnare som var självutnämnda apostlar, dvs. falska apostlar. Själva hade de inte en apostels kännetecken ändå ifrågasatte de Paulus auktoritet.

De hade trängt in i församlingen i Korint och predikade ett främmande evangelium. Paulus oroade sig över att korintiernas sinnen skulle fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.


Paulus tillrättavisar Petrus

Andra meningsskiljaktigheter handlade också om att vissa ville ansluta sig till de judiska sederna.

Paulus berättar i Galaterbrevet kapitel 2 om hur han vid ett tillfälle strängt tillrättavisat Petrus för hyckleriet att inte längre vilja äta tillsammans med hedningarna av fruktan för judarna. Även andra drogs in i hyckleriet.


Apostlarnas områden
Paulus sändes ut för att verka bland hedningarna, han kallas "hedningarnas apostel". Jakob, Petrus och Johannes verkade främst bland de omskurna, dvs. judarna.

Läs mer: » Vem bildade flest församlingar?

Mvh Veli Sergei.

Vad innebär kärlek och förlåtelse i kristendomen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0