Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Trasiga människor

Hej! Jag har suttit och läst frågor en stund nu och sett att du upprepade gånger snabbt förkastar "icke kristna" personer (jag själv är ateist) Jag undrar om du verkligen vet vad du talar om när du säger att det är för att citera "trasiga människor". Har du någonsin studerat vad deras livsstil innebär? ..nej! det trodde jag inte heller att du hade. Individualism, förmågan att ta egna beslut, att ha en egen moral, att bestämma över sig själva, att vara gud i sin egen värld. Vad är felet med det? Är det inte tecken på en stark och kreativ människa, som är stark nog att styra sig själv och dessutom stå för sina egna handlingar.

Jag dömer inte dig nu, men du har redan dömt mig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi har en söktjänst på vår hemsida. Så jag letade reda på de ställen jag använt uttrycket ”trasiga människor” och hittade två sidor.

Jag förmodar att det du främst stöter dig på är att jag kallar Satanister för ”trasiga människor”.

Jag fördömer dem inte, utan vill visa på att Guds kärlek gäller alla, även Satanister.
Så tror jag att de flesta tolkar det jag skrev.

Men anammar man en lära där man gör människan till gud så kanske man känner sig sårad när man blir påmind om att människan faktiskt är bristfällig och ofta mer eller mindre trasig.

Däremot när den brutna gudsgemenskapen blir helad blir man en hel människa.

På den ena sidan som innehåller uttrycket ”trasiga människor” får jag frågan vad Jesus betyder för en kristen människa och jag avslutar svaret så här: ”Många trasiga människor har fått nytt liv genom tron på Jesus Kristus. Han upprättar människan och visar sin kärlek och omsorg för alla som söker Honom.”

På sidan med frågan vad vi anser om icke troende och vad vi anser om Satanister har jag svarat: 
”Jesus kom inte för att döma världen utan för att frälsa. Man kan inte hjälpa människor genom att ta avstånd från dem. Vi skall visa människor till Herren. Vi får inte vara självgoda och se oss bättre än andra, inte ta avstånd från människor. Vi är frälsta av nåd.
Om satanister:
De är vilsefarna, trasiga människor som alla är i behov av hjälp. Inte heller dem kan man hjälpa genom att ta avstånd. Det behövs kommunikation. Predikan gäller alla människor.”

Om Jesus står det skrivet: Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Jesaja 53.6

Gud välsigne dig.


Som får utan herde

35Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. 36När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. 37Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. 38Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” Matteus 9:35-38

34När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. Markus 6:34

24Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. 25Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. 
1 Petrusbrevet 2:24,25
 

Läs gärna: »Från ateist till kristen?

Om Abraham, Israels folk, Mose, budorden, Leviticus och Jesus Kristus

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0