Alltså kommer tron av predikan och predikan 
i kraft av Kristi ord. 
Romarbrevet 10:17

 

Predikan av Veli Sergei.
Ljud eller text.  
Nu 238 predikningar.
Från radio eller gudstjänster.

 Predikan under 15 minuter markeras "minipredikan". 
 All musik är bortklippt av utrymmes- och upphovsrättsskäl.

 

Vill du direkt ha större text när du söker en predikan? Pröva att gå till 
» Senaste predikningarna 

» Enbart minipredikningar

» Enbart textpredikningar

Lista med alla predikningar har du nedan.
Klicka för att lyssna.

Minipredikan: Kamp och seger predikan_kamp_seger.mp3  7 mars 2018 12 min.
Trons predikan predikan_trons_predikan.mp3  2 mars 2018 21 min.
Bryt ny mark  bryt_mark.mp3 1 mars 2018 23 min.
Minipredikan: Tjäna Herren med glädje tjana_gladje.mp3 27 feb 2018 14 min.
Älska varandra hängivet predikan_alska_varandra.mp3 25 feb 2018 34 min.
Minipredikan: Bekännelse eller förnekelse predikan_bekann_fornek.mp3 25 feb 2018 8 min.
Radikal tro och dynamit i hjärtat  predikan_dynamit.mp3 27 sep 2017 46 min.
"Förlåt". Det lilla ordet med stora möjligheter 
predikan_lilla_ordet_forlat.mp3  11 sep 2017
41 min.
Låt ljuset i Guds Ord och Guds tankar upplysa hela din varelse predikan_Guds_tankar.mp3  1 sep 2017 24 min.
Verksam i kärlek  predikan_verksam_karleken.mp3 5 juli 2017 47 min.
Allhelgonabudskap. "För mig är livet Kristus och döden en vinst." eller "Killar med tro". predikan_livet_Kristus.mp3 22 juni 2017 49 min. 
Den helige Andes nådegåvor. Om Andens inspiration vid predikande och tjänande predikan_nadegavor.mp3 15 juni 2017 49 min.
Budskapet. (video) Handlar om hur du kommer till Jesus och blir frälst och får frid med Gud, samt hur du blir bevarad i tron.  Youtube  7 juni 2017 28 min.
Jesus skingrar mörkret  predikan_skingrar.mp3 4 maj 2017 14 min.
Lycka  predikan_lycka.mp3 1 maj 2017 17 min.
Minipredikan: En tro som bär  
predikan_tro_som.mp3
27 april 2017
8 min
Jesu död på korset. Det var allt gjort för dig och mig. Påskevangelium. predikan_pask2017.mp3 10 april 2017 42 min.
Minipredikan: Förkunna en korsfäst Kristus med kraft och frimodighet predikan_korsfast.mp3 16 mars 2017 8 min.
Vi kan inte följa Herren i egen kraft predikan_inte_egen_kraft.mp3 14 mars 2017 47 min.
Minipredikan: Kraftkällan Jesus Kristus
predikan_kraftkallan.mp3 13 februari 2017
9 min.
Låt den Högste få hand om rodret 
predikan_rodret.mp3 12 februari 2017
38 min.
Minipredikan: Herren ser in i vårt innersta predikan_innersta.mp3    3 februari  2017 6 min.
Kom till Jesus med ett hängivet hjärta 
predikan_hangivet.mp3  26 januari  2017
30 min.
Dynamisk tro predikan_dynamisk.mp3  11 januari  2017  42 min.
Välsignelse genom tron predikan_valsignelse.mp3  5 januari  2017  22 min.
Att tillhöra Kristus predikan_Kristus.mp3  5 januari  2017 28 min.
Friskt budskap om att gå in för trons lydnad. Jerikos murar faller  predikan_Jeriko.mp3  2 januari  2017 17 min.
Minipredikan: Frukt åt Gud predikan_frukt_at_gud.mp3  
17 december  2016
9 min.
Minipredikan: Frälsningsglädje predikan_fralsningsgladje.mp3  
4 december  2016
8 min.
Se Herren le mot dig  predikan_Herren_ler.mp3  27 augusti  2016 36 min.
Gud sätter fingret på våra ömma punkter  predikan_omma_punkter.mp3   20 augusti  2016 24 min.
Minipredikan: Driven av Guds kärlek som en väldig hand i ryggen  Youtube predikan_driven.mp3   19 augusti  2016 13 min.
TEXT Driven av Guds kärlek som en väldig hand i ryggen  predikan_driven.html  19  augusti  2016 TEXT
Guds Ande verkar rättfärdighet  predikan_rattfardighet.mp3  
18 augusti  2016
19 min.
Att inte behaga människor i egennytta predikan_behaga.mp3  
11 juli  2016
20 min.
Minipredikan: Jesu auktoritet predikan_auktoritet.mp3 27 juni 2016 6 min.
Gudomlig vishet predikan_gudomlig_vishet.mp3 26 juni 2016 19 min.
TEXT Tro evangelium mitt i din svaghet 
predikan_tro_i_svaghet.html 18 juni 2016
TEXT
Gud vill se tro hos oss predikan_Gud_tro.mp3 29 mars 2016 16 min.
Att vandra i Jesu fotspår och tänka på Hans lidande för oss predikan_fotspar.mp3 24 mars 2016 19 min.
Minipredikan:  Den helige Andes kraft 
predikan_Andens_kraft.mp3
23 mars 2016
13 min.
Påskbudskap: Jesus som har lidit för dig vill möta med dig predikan_pask.mp3 19 mars 2016 20 min.
Minipredikan: Även du som har det bra behöver Jesus predikan_bra.mp3 16 mars 2016 8 min.
Har du planerat in Gud i ditt liv? (Pred. av Sergei läses upp.)
predikan_planera.mp3 15 mars 2016
27 min.
Är du religiös eller född på nytt?
predikan_religios.mp3 11 mars 2016
16 min.
Se Gud i hjärtats förkrosselse.
predikan_forkrosselse.mp3 8 mars 2016
16 min.
Olika mål i livet. Gud som skapat allt vill föda på nytt.
predikan_skapelsen.mp3 7 mars 2016
15 min.
Minipredikan: Självömkan hindrar Gudsgemenskap
predikan_sjalvomkan.mp3 1 mars 2016
9 min.
Gå över ditt Jordan ensam predikan_elia.mp3 29 feb 2016 20 min.
Gud vill se äkthet hos den troende
predikan_utrannsakar.mp3
29 feb 2016
18 min.
Gå inte miste om välsignelsen genom att se lagiskheten som en räddning. Romarbrevet 8. predikan_romarbrevet_8.mp3 29 feb 2016 19 min.
Falsk ödmjukhet. predikan_falsk_odmjukhet.mp3 29 feb 2016 20 min.
Översläta inte synden. Predika ett budskap som gör rent.  predikan_soffagrupp.mp3  29 feb 2016 21 min.
Minipredikan:  Människans grundattityd: misstro mot Gud
predikan_misstro.mp3  29 feb 2016
10 min.
Glädje över den Osynlige Guden och hans verk   
predikan_osynlige_guden_gladje.mp3  19 feb 2016
21 min.
TEXT Undrens Konung predikan_Undrens_Konung.html 19 feb 2016  TEXT
Minipredikan: Undrens Konung  Youtube             
predikan_Jesu_offer.mp3 18 feb 2016
8 min. 
Har inte Gud gjort denna världens vishet till dårskap?  predikan_gemenskap.mp3  18 feb 2016 19 min.
TEXT Den som kommer till Jesus som syndare blir inte utkastad  predikan_komma_som_syndare.18 feb 2016   TEXT
Minipredikan: Den som kommer till Jesus som syndare blir inte utkastad  predikan_komma_som_syndare.mp3  18 feb 2016 12 min.
Trons vila genom ödmjukhet 
predikan_trons_vila_odmjukhet.mp3   18 feb 20
23 min.
Bygger du på tro eller laggärningar? 
predikan_tro_eller_lag .mp3   18 feb 2016
31 min.
Minipredikan: Vad begränsar Gud?   
predikan_begransa_gud.mp3  18 feb 2016
14 min.
Rätt tillbedjan predikan_tillbedjan.mp3  31 jan 2016 20 min.
TEXT Förtröstan  predikan_herden.html  31 jan 2016 TEXT
TEXT Glädje i Gud predikan_gladje.html  31 jan 2016 TEXT
Äkta vara predikan_behag.mp3  30 jan 2016 33 min.
Minipredikan: Tro och frälsningsvisshet är viktigast av allt 
predikan_visshet.mp3  28 jan 2016
12 min.
Behovets barn  predikan_behov.mp3  27 jan 2016 38 min.
Minipredikan: "Herre, du vet allt"  predikan_vet.mp3  26 jan 2016 6 min.
Ära Gud och upplev Guds rika kärlek  
predikan_aera_Gud.mp3  25 jan 2016
23 min.
Jesus är ljuset i mörkret predikan_Jesus_ljuset.mp3  24 jan 2016 19 min.
Meningen med livet  predikan_meningen.mp3  14 jan 2016 30 min.
Om att själv söka sanningen predikan_sok_sanningen.mp3  12 jan 2016 19 min.
En vandring i tro  predikan_sjalvhavdelse.mp3  43 min.
Rätt ställning inför Gud predikan_stallningr.mp3 22 min.
Se på varandra genom Guds Ord predikan_klader.mp3 16 min.
Minipredikan: Verklig förnyelse i kärlek  predikan_verklig_fornyelse.mp3 7 min.
Minipredikan: Trons seger  predikan_trons_seger.mp3 7 min.
Helhjärtad hängivenhet åt Gud predikan_hangivenhet.mp3 38 min.
Levande tro är att uträtta det Gud vill  
predikan_levande.mp3 
24 min.
Bli tröstad av Gud  predikan_guds_trost.mp3 20 min.
Frihet från anklagelser  predikan_anklagelser.mp3  19 min.
Rädsla som hindrar rättfärdighet  predikan_radsla.mp3 22 min.
Kärlek och kraft  predikan_kaerlekokraft.mp3 56 min.
Minipredikan: Läsning ur Ordspråksboken predikan_ordspraksboken.mp3 5 min.
Minipredikan: Det profetiska ordet  predikan_profetiska.mp3 5 min.
Minipredikan: Känn igen Gud i nöden och smärtan predikan_smarta.mp3 4 min.
Förbönsprogram   predikan_forbon.mp3 17 min
Hur gör vi Guds vilja?  predikan_vilja.mp3 50 min.
"Den som är av Gud lyssnar till Guds Ord"¨ Joh 8:47 predikan_ta_vara_pa_ordet.mp3.mp3 18 min.
Minipredikan: Att visa mod och vara livräddare predikan_visa_mod.mp3 7 min.
Ge Jesus rum i hjärtat  predikan_rum.mp3 40 min.
Guds överflödande nåd.  predikan_Guds_overflodande.mp3 16 min.
Minipredikan: Se Jesus i tro.  predikan_se_Jesus_i_tro.mp3 12 min.
Minipredikan: Kärlekens väg till Gud.  kaerlekens_vag.mp3  6 min.
Om högfärd och världsligt skryt.  predikan_hogfard.mp3 29 min.
Kristuslidande och tröst. Förbönsstund. 
predikan_forbon.mp3
17 min.
Upphöjelse av människor och avgudadyrkan hindrar gudsgemenskap.predikan_avugdadyrkan.mp3 25 min.
Guds vilja. predikan_Guds_vilja.mp3 26 min.
Minipredikan: Ödmjukhetens väg är segerns väg.  
predikan_odmjukhet.mp3
7 min.
Tröst åt lidande. predikan_trost.mp3 18 min.
Frimodigheten ger stor lön. predikan_frimodgihet.mp3 19 min.
Minipredikan: Mot vidskepelse och egen rättfärdighet.
predikan_vidskepelse.mp3
7 min.
Minipredikan: Självupptagenhet hindrar böneliv
predikan_sjalvupptagenhet.mp3
8 min.
Vandra i tro, inte i övertro. predikan_vandra_i_tro.mp3 21 min.
Vad säger Bibeln om tomt tal? predikan_tomt_tal.mp3 16 min.
Visheten som kommer ovanifrån predikan_vishet.mp3 20 min.
Att visa tacksamhet över frälsningen
predikan_visa_tacksamhet.mp3
16 min.
Det nya livet i Gud predikan_kunskap.mp3 22 min.
Hur du tar emot den frid som Jesus vill ge 
frid_jesus_ger.mp3
  
44 min.
Att vara redo när Jesus kommer.  predikan_redo.mp3  46 min.
Änkan och domaren. Ge inte upp! 
predikan_oratt_domare.mp3
32 min.
Att söka rena sig för att äga uppriktig kärlek predikan_uppriktig_kaaerlek.mp3  49 min.
Man måste lyda Gud mer än människor
predikan_lyda_gud.mp3
39 min.
Frihet från andlig tröghet predikan_fornyelse.mp3 27 min.
Stark i Herren genom Kristus-lidande 
predikan_Kristuslidande.mp3 
36 min.
Minipredikan: Genom Jesu sår är vi helade  
predikan_Jesus.mp3 
7 min.
Tro eller enbart moraliserande?
predikan_moraliserande.mp3
37 min.
TEXT Vem ska vi ära? predikan_glory.html    TEXT
Minipredikan: Om Johannes Döparen. Växande tro. minipredikan_johannes 7 min.
Vandra vidare i Anden. dop_i_helig_ande.mp3 14 min.
Gudsfientlig bibeltolkning. Om de falska profeterna som säger att allt är väl. gudsfientlig_bibeltolkning.mp3 22 min.
Orubblig tro. predikan_orubblig.mp3 50 min.
Enkelt budskap om frälsning  predikan_fralsning.mp3 16 min.
Försoningens nödvändighet predikan_forsoningen.mp3 38 min.
Vandra i trons ljus, renad i Lammets blod. 
predikan_trons_ljus.mp3
42 min.
När Gud är nära. Pingst och övervinnande kraft.
predikan_pingst.mp3
  
59 min.
"Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig." Gal 2:20
vila_i_tron.mp3
1tim.25 min.
Jesus har burit vår synd och smärta. predikan_Jesus_burit_synd.mp3   48 min.
Den gode och barmhärtige Guden. predikan_god_gud.mp3 22 min.
Gud hjälper oss i vår svaghet. predikan_svaghet.mp3 22 min.
Tro, hopp och kärlek. Störst är kärleken. 
stoerst-av-allt-aer-kaerleken.mp3
  
41min.
TEXT Förtrösta på Gud av hela ditt hjärta.   
predikan_fortrostan.html  
TEXT
Förtrösta på Gud av hela ditt hjärta. predikan_fortrostan.mp3 22 min.
Närmare Gud. predikan_narmare_gud.mp3 29 min.
Rättfärdig genom tron. Predikan av Veli Sergei läses upp.
trons_predikan.mp3
20 min.
TEXT Livets ljus övervinner mörkret. predikan_andligt_liv.html TEXT
Minipredikan: Ett verkligt framtidshopp predikan_framtidshopp.mp3 7 min.
Bli Guds medarbetare predikan_medarbetare.mp3 15 min.
TEXT Bli Guds medarbetare predikan_medarbetare.html TEXT
Botades alla då Jesus bad? predikan.botade.mp3 22 min.
Minipredikan: Vem som helst kan bli frälst. predikan.Fridsfurste.mp3 9 min.
Minipredikan: Gud vill bära oss över alla djuppredikan.djupen.mp3 5 min.
Hur mycket betyder Jesus för dig? predikan.ljumhet.mp3 32 min.
Vandra i ljuset nära Herren  predikan.gudsgemenskap.mp3 33 min.
Minipredikan: Kunskapen gör oss uppblåsta. Det som bygger upp är Guds kärlek. kaerleken.mp3  14 min.
Är du Jesu vän eller världens vän? Jesus kommer snart!  Jesus_kommer.mp3 47 min.
Ta emot allt du äger i Kristus genom tron. Genom_tron.mp3 19 min.
Hur grips man av trons ande och blir välsignad av Gud? 
Segrande_tro.mp3 
37 min.
Guds kraft ska vara i församlingen. levande_tro.mp3 31 min.
Vem är en helig man eller kvinna? Vad kan vi lära oss av Stefanus mod och martyrskap? helgon.mp3  47 min.
Att bygga sin tro på Jesus på bibliska grunder bibliska_grunder.mp3  34 min.
Jesus dog för vår skull  Golgata.mp3 37 min.
Född på nytt. Överlåtelse och hjärtlig gemenskap med kärlekens Gud  overlatelse.mp3 34 min.
Minipredikan: Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat herden.mp3 12 min.
Att leva i försoningen Leva_i_forsoningen.mp3  Youtube 25 min.
Minipredikan:  Herren vill uppfylla oss med helig Ande, ge frimodighet och trons vila frimodighet.mp3 11 min.
Skurar av nåd Skurar av nåd.mp3  Youtube  36 min.
Minipredikan: Andens svärd. Prioritera. Andens svärd. Prioritera.mp3 10 min.
Tjäna varandra genom kärlek sanning-o-kaerlek.mp3 44 min.
Att söka Herrens ledning och gå Guds väg predikan.vandring.mp3 39 min.
Ödmjukhet och frälsning predikan.humility.mp3 22 min.
Tro på Jesus  predikan.jesus1.mp3 23 min.
Mod och kraft predikan.modkraft.mp3 21 min.
Vad hindrar verklig kärlek?  predikan.kaerleken.mp3 23 min.
Alla behöver tro och helig Ande predikan.dopet.mp3 22 min.
Del 2 om kärlek och sanning predikan.sanning.mp3 20 min.
Enkelt budskap om kärlek och barmhärtighet predikan.god.mp3 37 min.
Predikan om predikan predikan.predika.mp3 20 min.
Hur skall vi vara? predikan.brinnande.mp3 23 min.
Du behöver den helige Ande predikan.heligande.mp3 25 min.
Minipredikan: Förbli i Kristus predikningar.bibelstudier.mp3 12 min.
Om det ociviliserade konstverket & kärleken  fridsstiftare.mp3 24 min.
Egenskaper hos de troende. Hur skall vi bete oss för att bäst uppleva Guds välsignelse och Guds ledning? egenskaper.mp3  24 min.
Av nåd är ni frälsta predikan.grace.mp3 21 min.
Minipredikan: Glädje, frid och helig Ande predikan.opartiskhet.mp3 11 min.
Jesu makt. Ett fungerande kristenliv predikan.Jesu_makt.mp3 

23 min.

En säker lön predikan.varaktig.mp3 21 min.
Tomt tal är ren förlust predikan.tomt.mp3 19 min.
Hur skall vi få veta om det finns en Gud? predikan.finnsgud.mp3 19 min.
Minipredikan: Kraften i den kristna församlingen  predikan.kraft.mp3 11 min.
Minipredikan: Gemenskap i Anden gemenskap.anden.mp3 13 min.
Minipredikan: Vad hindrar människan att söka Gud? Gud ser oss. predikan.flykting.mp3 12 min.
Minipredikan: Förnekelse eller bekännelse? predikan.lydnad.mp3 13 min.
Minipredikan: Kan vi ha gemenskap med lagen? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?  predikan.jesus.mp3 10 min.
Minipredikan: Guds Ande och dess egenskaper predikan.anden.mp3  9 min.
Minipredikan: Uppbyggelse och frälsningstrygghet  predikan.uppbyggelse.mp3 14 min.
Minipredikan: Släkt med Gud predikan.gud.mp3 13 min.
Makt  predikningar.makt.mp3 16 min.
Minipredikan: Ett ovanligt sanningsenligt budskap?!  predikningar.sanning.mp3 13 min.
Den sista tidens villfarelse - RFSL vill förbjuda förbön och styra de kristnas tro predikan.ordetsfiender.mp3 20 min.
Minipredikan: Uthållighet predikningar.bibelstudier.mp3 12 min.
Minipredikan: Vishet och brutna äktenskap predikningar.vishet.mp3 14 min.
Skvaller eller evangelium?  predika.evangelium.mp3 15 min.
Endast traditioner eller...? traditioner.advent.mp3 16 min.
Utan helgelse får ingen se Herren predikningar.helgelse.mp3 18 min.
Minipredikan: Att lära känna Jesus i Hans lidande kristi.lidande.mp3 13 min.
Kan vi med allt vårt bekymrande förlänga våra liv? predikan.bekymmer.mp3 17 min.
Minipredikan: Guds Ande är alltjämt verksam
predikan.ande.mp3
14 min.
Minipredikan: Ordens betydelse. Är vi styrda av Guds ord eller människors ord? Sådd och skörd. sanning.mp3 14 min.
Minipredikan: Del 1 Kärlek och sanning predikan.agape.mp3 10 min.
Minipredikan: Tacksamhet predikan.tacksamhet.mp3 11 min.
Minipredikan: Ödmjuk tro predikan.humble.mp3 11 min.
Frälsning och försoning. Vilka blir frälsta? andligt.liv.mp3 15 min.
Minipredikan: Predikan om predikan. Frälsning eller vishetslära? ordet.mp3 14 min.
Minipredikan: Vad säger Bibeln om homosexualitet? homosexualitet.mp3 8 min.
Minipredikan: Kristi medarvingar medarvingar.mp3 11 min.
TEXT  Segerkraft under lidande för Ordets skull predikan.html   TEXT
Minipredikan: Mot flummiga budskap salt.mp3 11 min.
Om dopet i helig Ande anden.mp3 15 min.
Minipredikan: Judas förrådde Jesus  judas.mp3 6 min.
Minipredikan: Jesus och fariséerna  fariseer.mp3 14 min.
Vem är Jesus? vemjesus.mp3 21 min.
Minipredikan: Gud är med dem som vill vara med Honom ljus.mp3 10 min.
TEXT Vi måste predika tro  110.html TEXT
TEXT Vägledning för sökare  90.html TEXT
TEXT  Hur uppleva kraften i Guds ord  pred1.html   TEXT


»Till de senaste predikningarna  
(ljudfiler, lista med extra stor text)

»Till minipredikningar (under 15 min.)

»Till predikan i text 

»Startsidan

»Upp igen  

 


 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0