Predikningar av Veli Sergei
»
Tillbaka till förteckning över predikningar - Ljud eller text

Tro evangelium mitt i din svaghet

(Nedskrivet i efterhand från direktsänt radioprogram.)

En övermåttan härlig väg 
Vi tror att Jesus Kristus är densamme i går i dag och i evighet. De orden återkommer många gånger i olika predikningar. Men det är så sant, så sant. 

Jesus som gav sitt liv för oss kan frälsa oss på ett underbart och härligt sätt. Han vill visa oss en övermåttan härlig väg: 
En kärlekens väg till Gud och till varandra - till förlåtelse , till försoning. Det blir till helig Ande och kraft och till övervinnande av allt det onda i denna världen!

Sök inte människors gunst 
Som troende har vi alla uppgiften att söka föra människor till Gud. Och vi kan tjäna Herren på olika sätt. 
Men det är inte människors gunst som vi ska söka vinna, inte heller världens upphöjelse. Utan vi ska söka vinna människor för Gud. Annars blir det människorna i världen som vinner oss - men vi vinner inte dem för Gud! Paulus säger i Galaterbrevet kap 1, från den 10:e versen:

Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? 
Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.
Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor.
Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.

Att lära känna Gud
Fortfarande så vill naturligtvis Gud uppenbara sin viljas väg för oss. Och Han vill att vi också ska lära andra den vägen. 

Jesus är vägen till Gud. Att lära känna Gud är att lära känna Guds rika kärlek och se hur Jesus uppoffrar sig själv, se hur Han utblottar sig själv intill döden på korset för att vinna oss var och en och ta bort världen synd.

Frälsningen är Guds och Lammets. Det gäller att prioritera rätt, att låta Jesus få det främsta rummet i sitt hjärta. 
Så får vi uppleva Jesu kärlek, Guds rika kärlek och Guds frid som övergår allt förstånd.

Att tro handlar om att prioritera rätt
Att tro handlar väldigt mycket om att prioritera rätt och att ge Gud äran, att ära Jesus Kristus. Paulus säger:

Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det  som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Fil 3:7-10

Ja, det handlar om trons rättfärdiggörelse och rättfärdighet och att så undfå helig Ande. Den helige Ande är panten på vårt arv i himlen. 

Det är viktigt att den som gör en upplevelse och får frid med Gud också vandrar vidare och söker ännu mycket mer av den gudomliga kraft i sitt liv. För det är verkligen något som behövs - inte minst i denna ändens tid då det är så jobbigt för många då det är så många delade meningar om än det ena än det andra. 

Hjärtats gemenskap med den levande Guden
Att gå in för Herren är att avskilja sig för Honom och bli en bedjare och hjärtligen söka den väg som bär till himlen. Hjärtats gemenskap med den levande Guden blir till en underbar räddning, frälsning. 

Att övervinna denna världens onde furste är att övervinna världen. Han som har övervunnit allt det onda vill i dag ge oss den kraft som vi behöver för varje dag. De som bidar efter Herren hämtar ny kraft. Jesus är den gode Herden som vill leda oss varje dag. Han som har lovat vara med oss alla dagar är med oss också i dag. 

Du som inte har avgjort dig för Herren: Gör det och du får uppleva Guds omsorg i ditt liv. 

Om vi vill nå ända fram och uppleva den slutgiltiga frälsningen så får vi alltjämt söka se det som Paulus gjorde: 
"Allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull." Så får man göra när man söker frälsning i Jesu namn och rening i Kristi blod. Vi har inget eget att berömma oss av utan vi må berömma oss av Herren. 

Det är lätt att det där "egna" kommer in ibland och då behöver det komma bort så att Herren får all ära!

Den svagaste av de svaga kan uppleva Guds kraft genom tro på Gud
Ibland så blir vi övermåttan välsignade med helig Ande och kraft. Men det är viktigt att se det som en underbar nåd - ja, 100% nåd. Vad vi behöver göra är att gå in för tron på Jesus Kristus. Det är ju Jesus som döper i helig Ande. Vi har möjligheten allesammans att uppleva helig Ande och kraft. 


Paulus säger: 
Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 2 Kor 4:7

Det gäller att skilja mellan Gud och människa och att förstå att den svagaste av de svaga kan uppleva Guds kraft genom tro på Gud. Så kan vi alltså vara trygga. 

Paulus går så långt att han säger;:
Om det ändå skall skrytas vill jag skryta med min svaghet.
2 Kor. 11:30

Det är på det viset tron ofta fungerar - det är just detta att vi ser oss som svaga, men vi tror på Guds hjälp och Guds kraft och tror att den är för oss. Vi går framåt i Herrens namn och får så övervinna.

Du som är mycket svag, kanske du är sjuk också och du är andligen svag: Lita till din Gud - Han är dig nära. 
I samma stund som du tryggar dig till Jesus så får du också uppleva en underbar frid. Du får kraft för varje dag, såframt att du slår följe med Jesus.
Han som lovat vara med oss alla dagar vill styrka oss och upprätthålla oss alltjämt. Han vill ge oss kraft för varje dag. 

Som jag många gånger har nämnt så har Gud alltjämt utvägar och möjligheter för den som verkligen vill tillhöra Gud. 

Paulus säger: Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa....2 Kor. 4:8

Ja, Herren vill ge råd åt sitt folk och Han gör det genom Guds Ord och genom uppenbarelse. Han uppenbarar för oss sin viljas väg. Den som vill bli frälst kan alltså se den osynlige Gudens rika kärlek i vad Jesus har uträttat på Golgata kors, kan tro på detta, ta emot detta, kan se sig förlåten och uppleva Guds gode Ande. 

Planera in Herren i ditt liv
Låt oss tänka lite längre fram så att vi tar vara på den tid vi har nu, i dag, ja i denna stund. Det är viktigt att man inte planerar så att Herren inte får något att säga till om. 

Om vi låter Guds Ord bli en sådd i våra hjärtan - och ger god jordmån åt det också - så blir det till evigt liv. Vi får också under denna vår jordetid växa i tron och i andlig kraft och får uppleva ett överflödande liv.

Verklig trygghet och verklig rikedom finns i Guds rike. 
Vi kan uppleva den underkraft som Jesus ger. 
Människans liv på jorden handlar om sådd och skörd. Gudsförnekaren sår gudsförnekelse. Den troende ska så ut det glada budskapet - så ut tro i stället för förnekelse. 
Vi kan på olika sätt tjäna Gud. 


Evangelium är ett underbart ljus
Men många människor ser inte sina möjligheter i Jesu namn för att denna världens gud har förblindat dem. Paulus säger:

Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. Ty Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret", han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.2 Kor. 4:3-6

Evangelium är ett underbart ljus. Det blir till räddning, till frälsning. Det är ljus i Guds Ord. Men för att kunna ta vara på ljuset så måste det bli till omvändelse så att man söker Jesus som är vägen till Gud. 

Vi har alla möjligheten att ödmjuka oss i våra hjärtan. Så får Herren leda oss dag för dag.

Du som vill börja ett nytt liv, när du ber och överlåter dig så gör det på ett rekorderligt sätt. Överlåt dig i Jesu händer, du som vill uppleva frid, du som vill uppleva Jesus. Jesus vill uppenbara sig för dig genom sin underbara frid. Han som är frid kommer till dig. Jesus har makt att förlåta synder. 

Bön: 
Vi tackar dig Herre, för att du möter var och en som åkallar dig i denna stund. Tack Herre, för att du ser till både ung och gammal. Tack Jesus Kristus för den helige Ande. Halleluja, det är kraft i Kristi blod som renar från all synd. Tack Jesus, du är frid. 
Vi tackar dig Herre för den frid som du ger var och en som åkallar dig i denna stund. Och vi prisar dig också för den helige Ande. Halleluja, tack för din kärlek!

»Tillbaka till förteckning över predikningar

Frågor och svar om kristen tro
     
Upp igen

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0