Predikningar av Veli Sergei
»
Tillbaka till förteckning över predikningar - Ljud eller text

Vem ska vi ära?


 

(Predikan är nedskriven i efterhand från direktsänt radioprogram.)

Vandra vidare med Jesus
Dag för dag får vi uppleva att Herren alltjämt verkar helig Ande och kraft och att Han är med oss genom sin nåd.

Det är viktigt att man vandrar vidare på trons väg. Så att man inte bara söker Herren då man plågas och har det jobbigt - för att sedan glömma Honom...

Jesus gav sitt liv för oss för att friköpa oss alla. 
Att söka Herren är att avgöra sig för LIVET. 
Jesus är LIV, överflödande LIV. 


Många ärar varandra i stället för att ära Gud
Det finns mycket människoupphöjelse och människobeundran i denna värld och det kan många gånger bli till avguderi.
Då människor ärar varandra i stället för att ära Gud visar det att de inte har kärlek till Gud.

De som önskar bli ärade av varandra har väldigt svårt att hitta Gud. Om vi verkligen söker Gud vill vi ge Gud äran, ge Jesus äran för vad Han har uträttat och för vad Han idag betyder för oss alla. Jesus lever, Han har uppstått från de döda.

Det som människan älskar och sätter högt är hennes gud. Man behöver inte tala så länge med en människa för att förstå om hon är ofrälst eller frälst. 
Vi troende upplever gemenskap i Anden.

Jesus sa: De gärningar som Fadern har gett mig att fullborda, just de gärningar jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig.
Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. 
Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett, och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt.
Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig.
Men ni vill inte komma till mig för att få liv.
Jag tar inte emot ära av människor.
Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er.
Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. 
Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot.
Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden? Johannes 5:36-44

Jag tycker detta är ett mycket intressant och belysande bibelställe. Människor söker ära hos varandra och vill bli ärade av varandra. Men om någon vill bli ärad, så är denne inte i en ödmjuk situation. Bibeln säger att de ödmjuka får nåd

Är vi ödmjuka, vill vi inte bli ärade. Vi vill i stället ära Gud och därmed ärar vi Jesus på rätt sätt. 
Låt oss ge äran åt Gud och Guds Son Jesus, 
så får vi uppleva att Herren möter med oss på ett underbart sätt.


Att vara sanningssökare
Det vi prioriterar är många gånger i vägen för både glädje och frid som Gud vill ge oss. Många söker gods och guld och en maktställning i denna världen men bryr sig inte alls om Gud.

Om vi blir ödmjuka så berömmer vi oss inte av vårt myckna vetande. Utan vi kan bli ledda av Gud för att vi blir som barn i våra hjärtan och vill ta vara på Herrens ord. 
Gud kan berika oss om vi inte berömmer oss av att redan vara rika.

Jesus:
Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Matteus 5:3

Vi kommer till Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Som sökare ska vi söka Jesus och vi ska söka äran hos den ende sanne Guden.

Och vi ska alltjämnt vara sanningssökare
Jag tror att den bästa formen av sanning finner vi i Guds Ord. Det finns många människobud och människomeningar som hindrar tron på Guds Ord, hindrar att människor ödmjukar sig och finner nåd.

Att finna nåd inför Gud är något underbart! Det är något stort att ta sin tillflykt till Herren! Men i stället flyr stora människomassor till denna världens visa som många gånger förnekar Guds existens och Guds Ord.

Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor. Psaltaren 118:8

Det är också så att den världsligt sett mycket vise en gång ska avsomna. Då brukar inte de världsliga visdomsorden vara någon tröst för henne eller honom. Utan då behövs Jesus. Men om inte Jesus har blivit accepterad så är det ju väldigt svårt för människan att finna tröst, verklig tröst.


Befrielse från fruktan
Att tro på Gud, det är att prioritera att ära Jesus
Du som vill bli frälst, du ska i ditt sökande ge äran åt Gud och bekänna Jesus som Herre. Bekänn Jesus som världens Frälsare och som din personlige Frälsare. Prioritera Jesus - prioritera Guds Ord. 

Om du gör så, ska du också finna att Guds ord är sanning. Underbar och härlig sanning som blir till frid och glädje!

Det är tyvärr så att många människor blir sökare en stund bara. Kanske när plåga är över dem, när något som de liksom inte hade "beställt", ett lidande, har drabbat dem. Då kanske de börjar tänka: "Men tänk om man ändå kunde söka Guds hjälp?" Och så kanske de får Guds hjälp för stunden, men senare har de glömt bort alltsammans.

Hur ska man då söka Herren?
Ja, man söker Herren som sin räddare, som sin Frälsare. Att lägga sig själv och hela sitt liv i Herrens hand blir till omvändelse, till nytt liv. Och det blir också till befrielse från olika slags fruktan som många gånger binder människor i att göra människors bud i stället för att söka ta vara på Guds ord.

I Lukas 8:50 läser vi dessa enkla ord uttalade av Jesus: "Var inte rädd. Tro endast."

Det fanns anledning för Herren att säga dessa ord och de gäller fortfarande idag. Dagens människa är ofta mycket rädd och fruktar än det ena än det andra - men fruktar inte Gud! 

Det handlar om bojor av människofruktan och annan rädsla att inte klara sig i olika situationer. Den unge kan vara rädd för att inte kunna ta sin examen och då menar hon kanske att livet är bortkastat....ja det är mycket som binder människor i fruktan. 

Man har glömt Gud och det är inte bra. Men gudsfruktan blir till LIV och precis som människor tränar sig genom att gymnastisera och bli starka i sin kropp så kan man bli andligen stark genom att träna sig i gudsfruktan och i varje situation söka tänka: "Vad säger Ordet? Vad är egentligen Guds vilja?"


Den levande tron har sitt fotfäste i Gud
Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor. Om predikan framförs i enlighet med Guds Ord, då blir det inte till att förlita sig på människor, utan att förlita sig på att Guds Ord är sant och förlita sig på Jesus. 

I Hebreérbrevet 13:5,6 läser vi:
Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.
Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?

Tron på Gud åstadkommer en underbar befrielse från olika slags fruktan.  Så kommer Herren som ÄR Frid i stället. Han kommer med sin Frid. Och så vill Han leda oss och hjälpa oss livet igenom. Och Gud vill naturligtvis lära oss att prisa Gud under livets alla omständigheter.

Det brukar väl inte vara så svårt för den som nyligen fått någonting stort och underbara att prisa Gud och vara nöjd? Men Gud vill lära oss att också under lidande och svårigheter se ljuset. Så fungerar den levande tron. Den har fotfäste, inte i människobud, inte i människomeningar, inte i människobeundran. Den har sitt fotfäste i Gud. 

Vi är ju födda ovanifrån. Låt oss tro på klippan Kristus och ta vara på vad Han har uträttat för oss. Så blir vi som levande stenar. Ja, vi är ju den helige Andes tempel. Jag vet nu inte hur stort templet skulle bli om man radade upp alla kristna både på bredden och höjden och byggde ett tempel på denna jord av dessa levande stenar. Men nog skulle det bli bra stort! Ja, långt mycket större än någon av människohand byggd kyrka.

Det finns osynliga bojor som är såsom de grövsta av alla kedjor. Och som håller fast människor så att de inte förmår att tro, därför att de mer fruktar människor och olika ting i stället för att gå in för Herren.

Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Ordspråksboken 29:25

När dessa snaror av människofruktan brister så blir det till glädje och tro och framåtanda. Det där med tro är ju något vi upplever mer eller mindre. Det är meningen att vi ska växa i tro och så växer vi i stabilitet. Det är samma som att växa till i frihet, från allt som motarbetar den där starka trygga tron. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara.

Otrons andemakter verkar inte så sällan genom denna världens visa, som i sig själva ser sig vara alldeles tillräckligt visa och inte alls behöver någon Gud. Men det största hindret är nog ändå att människor inte vågar erkänna att de tror. Du som sitter där hemma och lyssnar eller du ligger på sjukhus och lyssnar: Att tro i smyg ger så dålig utdelning! Men att frimodigt bekänna inför världen vem och vad man tror på det blir till frihet från mycken bundenhet och det blir till glädje. I Johannes 12:42,43
kan vi läsa:

Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud.

De älskade mörkret mer än ljuset. På det viset så är det svårt att bli troende, svårt att uppleva allt det där underbara de kristna talar om. Det finns alltså en tröskel där det finns en dörr (Jesus). Sök komma över denna otrons tröskel för nu ska vi be tillsammans också för dig som har försökt många gånger, men du har låtit de gamla bojorna vara kvar, du har inte vågat ta steget fullt ut. 

Ta nu steget över den där till synes höga tröskeln - den är inte så hög! Herren vill att du ska uppleva en öppen himmel och himmelsk välsignelse genom vad han själv har uträttat på Golgata.

"Vi tackar dig Herre för att du möter var och en som i denna stund åkallar dig och tar ett fast beslut om att överlåta sig i dina händer. Tack Herre, för en levande tro. Vi prisar dig Herre för den helige Ande, halleluja.

Det är kraft i Kristi blod som renar från all synd, prisat vare Herrens namn! Tack Herre, för att du gör din kärlek åtkomlig för oss alla i denna stund. Tack Herre, att vi får uppleva underbar frid och att du genom Anden utgjuter kärlek. Tack Jesus Kristus, halleluja!"

Visa mod min vän. Gå in genom dörren Jesus. 
Han är dörren till himmelska välsignelser. Våga och vinn det eviga livet, det eviga halleluja!

"Vi tackar dig Herre för var och en som åkallar dig, halleluja! Tack Herre att du låter den helige Ande flöda. Tack för din frid."

»Tillbaka till förteckning över predikningar

Frågor och svar om kristen tro
     
Upp igen

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0