Predikningar av Veli Sergei
»
Tillbaka till förteckning över predikningar - Ljud eller text

Förtröstan


(Nedskrivet i efterhand från direktsänt radioprogram.)

Herren är min Herde
Herren vill leda oss där vi går bedjande fram och också tar vara på Guds Ord. 

Herren är min herde, mig skall intet fattas. Ps.23:1

Vad betyder nu detta? Jo, det betyder inte att vi måste äga precis allting för att vara nöjda. Snarare så är det så att vi är nöjda utan att äga så oändligt mycket. Därför att vi blir tillfreds när vi får uppleva Guds gode Ande och Guds rika kärlek.

Det är inte så där väldigt mycket som pockar på, som det kanske var innan frälsningen. Det är ju många som söker bara vad som är i världen. Och för att de unga nu ska vara lyckliga så måste de tydligen äga allt som är inne många gånger. Det är mycket tjat om än det ena än det andra...

Men den som har Jesus i sitt hjärta blir annorlunda,  har sin glädje i frälsningen och i den frid som vi alltjämt får uppleva då vi söker Herren och också söker ta vara på Guds Ord. 

Tacksam och tillfreds
Ja, att vara tacksam är att vara tillfreds. Det är att äga allt fast man inte äger allt. Å andra sidan så är det som sagt inte så där särskilt viktigt det där ägandet av allt som glänser i världen. Det handlar inte om rikedomar, ägodelar och egendomar. Det handlar om att få tillhöra Herren och så bli mättad av Guds gode Ande och då också under små omständigheter alltjämt kunna vara glad.

Jag tror det är vad nutidsmänniskan behöver
Men nu vill jag också tala till dem som äger mycket och har det väldigt bra - är så att säga med jordiska mått mätt trygga. Om vi ser lite längre fram så är det ju på det viset att människans promenad på denna jord inte är särskilt lång. Den kan vara i 70-80 år om man blir gammal. Att ha det verkligt bra, det är att vara avgjord för Jesus och trygg.

Det är ju så att både fattig och rik kan drabbas av bekymmer och sorger. 

Den himmelske Fadern vill trösta alla sina barn

När jag sade: "Min fot vacklar", då var din nåd mitt stöd, Herre. När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ. 
Psaltaren 94:18,19

Herren vill trösta oss under livets alla omständigheter. Och vi kan så finna glädje också då vi kanske inte alls borde äga någon glädje - om vi bara tänkte på det jordiska. 

Men tänker vi på Honom som är ovan där, och som är så stor att Han också är här genom Tröstaren, Hjälparen den helige Ande, då blir vi tillfreds, vi blir tacksamma. Genom vår tro på Jesus så förtröstar vi och tar emot den tröst som Herren ger, genom Tröstaren, Hjälparen den helige Ande.

I
Psaltaren 119:76 kan vi läsa:

Din nåd må vara min tröst, som du har lovat din tjänare.

Herren har lovat vara med oss alla dagar och självklart så vill den himmelske Fadern trösta alla sina barn. Ibland så lyckas vi inte trösta våra barn på denna jord. Kanske är det då på det viset att de inte lyssnar och då är det ju svårt. Och vill vi då tala om Gud med dem, så är det många gånger också på det viset att världen så har bundit dem, så de inte ens vill lyssna. 

I Psaltaren 42:12 läser vi:

Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Hoppas på Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.

Det är inte så underligt att människan liksom "samtalar" med sitt eget inre och vill bli tröstad. 

Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet vad för ett verk vi är, han tänker på att vi är stoft. Psaltaren 103:13,14

Och i Psaltaren 30:12 läser vi:

Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång, du klädde av mig sorgens dräkt och utrustade mig med glädje.

Låt oss be tillsammans. Du som önskar uppleva Tröstaren Hjälparen den helige Ande, var med under bönen, och också du som nu vill överlåta ditt liv i Jesu trygga händer.

Bön. 

Psaltaren 37:3-6
Psaltaren 84:13
Psaltaren 91:2
Psaltaren 125:1
Ordspråksboken 3:5
Ordspråksboken 11:28
Ordspråksboken 16:20,20
2 Krönikeboken 20:20
Psaltaren 9:11
Psaltaren 13:6
Psaltaren 22:5,6
Psaltaren 28:7
Psaltaren 31:15
Psaltaren 33:21
Psaltaren 40:4-6
Psaltaren 52:10
Psaltaren 56:5
Psaltaren 37:5,6
Psaltaren 62:9
Psaltaren 115:11
Jesaja 26:3,4
Jesaja 30:15
Jeremia 17:7,8

»Tillbaka till förteckning över predikningar

Frågor och svar om kristen tro
     
Upp igen
 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0