Predikningar av Veli Sergei
»
Tillbaka till förteckning över predikningar - Ljud eller text

Andligt liv. Livets ljus som övervinner mörkret.

 

 (
Nedskrivet i efterhand från direktsänt radioprogram. Bibelöversättning i texten: Folkbibeln.)

Vad är andligt enligt Bibeln?
Jag tänkte tala om andligt liv – vad nu det kan vara? Ja, det är mycket som kallas "andligt". I bland får vi höra något överandligt som kallas andligt och ibland något själiskt som kallas andligt. 

Och ibland får vi höra ett vittnesbörd som verkar mer otro än tro och det kallas också andligt. Ja, nu var jag väldigt negativ – det får man väl inte vara? Nej, naturligtvis inte.

Andligt liv som Bibeln ser det, handlar inte om olika läror och olika slag av "andlighet". Utan det handlar om det Liv som vi finner i Guds Ord - och då blir det skillnad. 
Vi kan genom det Liv vi får av Gud övervinna denna dödens dal, detta jordiska, och uppleva att Livet övervann mörkret! Ja, vi får del av Livets ljus.

Jesus är vår andlige ledare
Jesus gjorde väl och hjälpte alla. Ändå blev Han naglad vid Golgata kors och dödad och det var allt gjort för oss. Vi må se Jesus som vår andlige ledare så att ingen människa får skymma allt det goda han har uträttat för oss - och som han kan uträtta idag därför att vi kommer ihåg honom och vandrar i tro.

Det är lätt att människor vandrar vilse på grund av den myckna "andligheten" i de här sista dagarna. Det är mycket av världslig vishet som för människor vilse som är en sorts "nyväckelse" och nyandlighet där man med världens vishet söker utgrunda vad som är bra för människan.

Förtrösta på Jesus
Men då det gäller Guds ord så får vi söka Andens inspiration och ljus och lära oss den andliga väg som bär till himlen. Den vägen är Jesus! Att bli frälst är att lära känna Gud och Guds rika kärlek och lära sig att tro och förtrösta på Jesus.

Innan vi var troende var vi ju döda genom våra överträdelser. Det står: 
Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Kol 2:13,14

Det är viktigt att vi tänker på detta och att det finns oändligt mycket som Gud vill leda oss till att uträtta. Gud har förberett goda gärningar åt oss. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. Ef 2:10

Vi skall vandra i de förberedda gärningarna, så vandrar vi i tro. Tro har konsekvensen att vi vill uträtta någonting för Herren.

Trons ande ska gripa hjärtat
Men enbart genom lagkrav och laglära blir vi ju inte troende. Utan det är fråga om att människan genom lagen ska bli överbevisad om synden och om behovet av Gud.

Jag har många funderat över varför människor tror så lite trots att det predikas så mycket. Kan det möjligen vara så att predikan framförs på ett sådant sätt så att den helt enkelt inte åstadkommer tro? Kristen tro handlar ju inte om laggärningar. Nej, det handlar om att tro. Det viktiga under en gudstjänst, menar jag, är att trons ande är verksam och griper människors hjärtan.

Om vårt kristna liv bara skulle bero av en mängd regler så skulle det mer se ut som ett fängelse än frihet. Men vi har frihet från allehanda tvång och bojor och vi får vandra i tro. Vi kan förtrösta på den levande Guden.

Att vara troende är inte att hålla en mängd regler och lagar bara. Utan det är först och främst att tro på Honom som strök ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset.

En öppen dörr för alla syndare
Om vi tror på Jesus ser vi en öppen dörr för alla syndare. Jag säger "syndare" därför vi måste nog inse att vi alla är syndare och i behov av Jesu förlåtelse, i behov av att bli tvådda rena genom försoningsblodets kraft och på det viset uppleva gudsgemenskap.

Det handlar inte om att vi fullgjort lagens krav. 
Utan det handlar om att vi tror på Honom som gjorde detta genom att utge sig själv på Golgata kors. 
Vi blir rättfärdiggjorda genom vår tro.

Men att vi var döda genom våra överträdelser och synder är något som många människor inte förstår. 
De förstår inte att de har någon synd över huvud taget.

Man behöver inte göra något särskilt för att gå förlorad. Men man behöver säga ja till Jesus för att bli räddad och ta del av det liv som Jesus inbjuder oss att leva. 
Guds barn ska drivas av Guds Ande.

De som drivs av Guds Ande står inte under lagen. 
Men å andra sidan handlar det ju om renhet, om helgelse, om att tro på Gud och uppleva denna härliga befrielse som Jesus vill ge varje människa.

I Ef. 2:1-5 kan vi läsa: Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. 
Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. 
Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus.

Att ha en plats i himlen – det är det som är att vara fri. Att genom tron uppleva befrielse, frihet och glädje.

Att uträtta gärningar till Guds ära
Det är mycket som vi söker uträtta, många gånger så är det i egen kraft och till människans egen ära. Men sådant är ju inte värt något. Vi ska ju tjäna Gud. Vad vi gör så skall vi uträtta det i Herren Jesu namn. Jag tycker att det där är en väldigt bra bild på vad vi kan uträtta och inte. Vi kan ju inte göra precis vad som helst i Jesu namn. Utan vi får söka ledning hos Herren för att så uppleva också alltjämt underbar frid.

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 
I honom var liv, och livet var människornas ljus. 
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Joh 1:1-5

Kärlekens ljus
Det är en övervinnande kraft i detta ljus. Om vi vandrar i ljuset upplever vi gudsgemenskap. Vi har alla möjligheten att uppleva den kärlek som Herren har till oss alla gemensamt. Vi kan alla ha del av detta underbara ljus, detta kärleken ljus, detta fullkomlighetens sammanhållande band.

Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid - om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 1Joh 1:1-2

Nu får vi inte tänka att det alltjämt handlar om att se med lekamliga ögon. Alla pånyttfödda troende ser Jesus genom trons ögon. Och skådar honom i tro - förstår i tro att Jesus gav sitt liv för oss. Och när vi förstår detta, så förstår vi också att Han har uppstått från de döda och att Gud lönar alla som söker Jesus till frälsning.

Att inte bygga tron utanför Ordet
Vi får inte bygga vår tro utanför Ordet och bygga på olika slag av uppenbarelser och syner som folk påstått sig ha och så vidare.

Inte får vi heller bara ledas av drömmar eller dagdrömmerier. Utan vi får del av kraften i Guds Ord. 

Vår tro är beroende av hur mycket vi kan förtrösta på Herren under livets olika omständigheter. 
Denna förtröstan är en underbar tro. 
Kan du förtrösta så kan du också tro, därför att Du förtröstar på Honom som blev dig till en härlig frälsning.

Du liksom skådar den Osynlige och så hämtar du kraft hos Herren. Det finns mycket, mycket hos Herren att få. Och med det menar jag nu inte att vi först skall se oss omkring på de materiella tingen. Nej, jag tror att mycket är missförstått när det gäller just detta. Om vi tror på Jesus så upplever vi vår trygghet i denna vår tro.

Guds välbehag och välsignelse - men också lidande
Vi tror också att Herren välsignar dem som söker Hans vilja. Ja, Gud välsignar dem som söker Hans vilja, Gud vill låta sitt välbehag vila över oss. Men det betyder inte att de onda krafterna inte skulle kunna vara besvärliga, nej naturligtvis inte. Dessa urkristna apostlar i gången tid, de trodde verkligen på Gud. Och de var beredda att offra sina liv för Jesus.

Apostlarna genomgick en myckenhet av lidanden och hade det många gånger väldigt trångt. Ja, de blev prövade många gånger till blods och fick svara för sin tro. Men att det skedde betydde inte att det var Guds straff, utan det handlar ju om att tron prövas.

En dag skulle vi få läsa om dessa heliga apostlar som hade denna oändliga trons kraft, denna förtröstan, denna tillit till Jesus. De såg det som en förmån att få lida för Jesu namns skull, för Guds ords skull. Vi ser där en mycket verksam tro.

Slå vakt om gudsgemenskapen
Vi ser också en mycket verksam kraft i dessa heliga mäns liv. Ja, det fanns naturligtvis också kvinnor som visade kraft i sin tro, det får vi inte glömma. Det är viktigt att vi tar lärdom av det som vi läser, så att vi inte tror att trons liv bara är som att flyta ovanpå allting och alltid uppleva att livet är så glatt. Visst är det är en stor glädje att tillhöra Jesus, att uppleva denna innerliga gudsgemenskap och denna förtröstan - denna tro på Gud.

Men den onde vill naturligtvis komma med olika slag av bedrövelser och vill hindra människan i hennes gudstjänst. Då vi tjänar Gud, så vill alltid "någon" någonting annat. Det är viktigt då att vi slår vakt om gudsgemenskapen och att vi inte ser lidandet som något besynnerligt och egendomligt.

Stå fast i tron under livets alla omständigheter
Det finns lidande för människans egen bräcklighets skull och för hennes trolöshets skull. Och det finns lidande för helighets skull, då tron prövas. Då stod apostlarna ändå fasta i tron.

Det bästa sättet att växa till i tron är att söka stå fast i tron under livets alla omständigheter. Man ska inte heller vara så där väldigt snabb till att byta åsikt. Hur skulle vi kunna vara snabba i att byta bibliska åsikter som vi lärt oss att tro på och som vi ser varande sanning och som Anden uppenbarat för oss? 

Nej, håll fast vid det du har lärt som du liksom kan ta på och det du ser vara bibliskt och som blir dig till kraft. Och låt ingen övertala dig att tro på ett sådant sätt så att du förlorar både frid och glädje.

Herren vill alltjämt ge frid till våra hjärtan.

Jesus säger: Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det. Matt 10:39

Livets ljus övervinner mörkret
Ja, lever vi, så lever vi för Herren. Att bli troende är att efter ha tjänat denna världen ande och alla möjliga egna impulser börja tjäna Gud och i Ordet se vägen till Gud och också låta Anden ha ingång i hjärtat. Så får Jesus regera och leda oss på ett underbart och härligt sätt. 

Vi ska ju leva genom det liv som Jesus ger oss. 
Vi får del av livets Ord, och vi får del av kraften däri. 
Livet övervinner detta jordiska mörker och vi får det av Livets ljus själv. Det är ju något alldeles underbart!

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Joh 1:1-4

Ja, när Jesus säger: "Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig", så tycker jag att det är någonting underbart i just dessa ord. Annars skulle det bli så att vi tar emot liknande lärosatser i andra läror där man förnekar Jesus och då skulle vi bli väldigt förvirrade.

Vad vi ser nu i ändens tid är att man vill baka ihop allehanda läror till en enda deg. Och då blir det ju väldigt svårt att uppleva frid och en stabil tro. Därför att man vet ju till slut ingenting om vad som egentligen gäller. Hur ska vi se på saken?

Med Jesus i centrum - koppla av och tro!
Ja, Jesus är ju livets bröd. Han är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Så vi ska alltså ta del av Honom, leva genom vad Han ger oss. Vi kan skåda Honom i tro och uppleva underbar försoning och vi kan skåda Honom i tro och tro på det Han har sagt!

Han lovade oss Hjälparen den helige Ande. Och såframt att vi tror att Han gav sitt liv för oss, och att Han också uppstod för oss, så må vi också tro på detta att Jesus döper i helig Ande. Och så ska vi ta del av den himmelska kraften som gör oss till övervinnare genom den hjälp som Jesus blir för oss genom Anden. Halleluja!

Ja, det finns hjälp att få för den tröttaste, krassligaste människa. Och detta att bli frälst, det handlar inte om att försöka mana fram någonting i egen tro. Jag tror att det är betydligt mycket mer tro i detta att koppla av och tro i Jesu namn.

Ta steget fullt ut för att uppleva Jesus
Du som önskar uppleva frid i ditt hjärta, som önskar uppleva Jesus: Tro på syndernas förlåtelse i Jesu namn. Tro på att Jesus har makt att förlåta synder. 

Men du måste också vilja tillhöra Honom. Du måste ta steget fullt ut. Du kan inte bara bygga på någon form av gärningslära där du till det yttre försöker uträtta än det ena än det andra. Utan det är ju DIG som Herren vill rädda. 

Och för att människan ska bli räddad måste hon alltså ta emot Jesus som sin personlige Frälsare och det gör vi genom att överlåta oss i Jesu trygga händer.

Jesus säger: Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv." De sade till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet!" 
Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Joh 6:33-35

Vi blir tillfreds i vår tro. Herren mättar oss med sitt goda. Vi får uppleva Guds gode Ande och Guds frid som övergår allt förstånd. Ja, Jesus är andligt liv för alla som överlåter sig i Jesu händer.

Nu ska vi tacka Gud tillsammans och ta emot av den gudomliga kraft! Och du som vill överlåta dig i Jesu händer, gör så. Kristi Golgatagärning gäller oss alla. 
Tro på syndernas förlåtelse i Jesu namn. 
Och så kan du också tacka Herren för helig Ande.

Bön.

»Tillbaka till förteckning över predikningar

Frågor och svar om kristen tro
     
Upp igen

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0