Predikningar av Veli Sergei
»
Tillbaka till förteckning över predikningar - Ljud eller text

BLI GUDS MEDARBETARE
 


(predikan nedskriven i efterhand från direktsänt radioprogram, lyssna här)

Bönesvar
Du som aldrig upplevt att Herren svarat på bön, kanske kan det bero på att du inte har sökt Herren av hela ditt hjärta.

Gud svarar på många olika sätt på våra böner. Men den bön som jag tror är ett bönesvar i sig själv för varje människa, det är när människan själv överlåter sig i Jesu händer och tackar för frälsningen och verkligen går in i det nya livet.

Vi kan göra mycket för att få bönesvar när det gäller frälsningen. Vi kan ödmjuka oss i vårt hjärta och bli så små, så små, och sedan lyssna på Guds röst och lyssna på Gudsordet och söka omsätta detta. Den som omsätter den bibliska läran om frälsning på ett riktigt sätt, ska förstå om läran är från Gud eller om vi talar av oss själva bara.

Och du som inte har upplevt många bönesvar, eller du upplever att du egentligen inte fått några konkreta bönesvar, ställ dig frågan. Har du verkligen gått ut på Gudsordet? Har du prövat Herren? Har du prövat att av hjärtat söka Gud och omsätta det som står skrivet?

Att vidga sitt hjärta för Gud
Herren vill ge av frid, av glädje, av evigt liv. Gud vill gemenskap med oss och då måste vi vidga våra hjärtan. Vi måste omvända oss så att Gud kan ha gemenskap med oss. Då får vi också uppleva en levande Gud. Och det blir som sagt var bönesvar!

Och efter att man har mottagit Jesus som sin Frälsare så ska man gå in för att söka vidare. Sökandet får inte ta slut. Utan vi ska alltjämt söka mer av den himmelska välsignelsen. Gud vill välsigna människorna, men vi måste söka medarbeta med honom. Bli hans medarbetare. Då medarbetar Gud med oss, det blir en samverkan för vår frälsning och Herren får då sin vilja igenom med oss.

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matteus 6:33

Herren vill att vi ska få del av himmelska välsignelser. Vi kan medarbeta för att uppleva gudomlig välsignelse.

Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Efesierbrevet 2:8

Men också gåvor måste mottas och vi kan inte motta frälsningens gåva bara till det yttre. Vi kan inte sträcka ut våra händer och säga "ge mig den gåvan" utan vi måste fastmer vidga våra hjärtan och möta Herren i vårt innersta så att det verkligen blir en omvändelse. Det blir sinnesändring som blir till tro på Gud. Gud måste få sin vilja igenom med oss.

Och den som av ett ärligt och uppriktigt hjärta söker Gud och går in för detta sökande, (fridssökande skulle jag vilja säga, livssökande, det är såsom att söka efter Livet självt, det är som att söka efter det som är gott, det som uppbygger, det som är verklig kärlek, det som är förlåtelse och försoning) att trakta efter detta, att söka detta, det är att söka Herren - och den som söker Herren skall finna. Finna att Herren är god och att han lönar alla dem som söker honom. Jesu Kristi Guds Sons blod renar från all synd!

Vi kan inte bara söka någon sorts känsla som att "nu har jag känt det så och så, så nu må väl jag då vara frälst!" Den som får uppleva frälsningen vet att nu har det hänt någonting. Det blir till en frälsningsglädje.

Man kan också successivt växa in i tron och bli alltmer styrkt i tron. Men det vanliga är att det blir en omvändelseupplevelse som blir till en väldig frid och glädje. Man blir nästan som ett litet barn i sin lovprisning och sin tro. Där kan man se att någonting har hänt och man vill ha mer av detta som man fick uppleva. Eftersom Gud har obegränsade möjligheter att giva oss av gudomliga välsignelser så ska vi Bibelvägen söka dessa välsignelser och av hjärtats tro också motta.

Bli föremål för Guds kärlek
Man kan liksom se en vision av Guds godhet, nåd och beskydd. Och så bli styrkt i sin tro och så också uppleva andlig kraft, uppleva sig botad från fruktan och all sorts oro och trygga sig till Gud. Det är tro. Den som har tro skall också ha ro - uppleva frid.

Det viktiga är tron. Och när vi upplever tron på Gud så får vi verkligen något att leva för. Det största att leva för är att leva för Herren, Herren, och söka tjäna honom. Gud vill leda oss alla där vi går bedjande fram efter det att vi har kommit till tro. Men naturligtvis så måste tjänandet börja med att människan kommer till en levande tro. Och sedan bli ledd dag för dag av Guds mäktiga hand.

Vi behöver alla kärlek och många gånger så söker människorna kärlek mer hos människor än hos Gud, och finner därför inte Gud. Gud är kärleken och Gud vill ge av frid, av glädje, av sin kärlek och den trygghet som bara Gud kan ge. Det vill han ge åt alla människor. Men man måste då söka på ett rätt sätt.

Man kommer vanligen inte till tro genom att man bara ser en Bibel, utan när man tar del av innehållet. Man får uppleva att det som står skrivet där, det är sant. Detta får man uppleva när man söker omsätta vad som står skrivet. Man låter omvända sig och så får man gemenskap med Gud. Man får frid med Gud.

Man vet inte hur ett hus riktigt ser ut om man bara ser det på utsidan. Men öppnar man dörren och går in i huset så vet man bra mycket mer. Gud vill innesluta oss i sin kärlek, i sin nåd. Han vill omsluta oss på alla sidor. Gud vill att vi ska motta Jesus som vår personlige Frälsare. Och så bli föremål för Guds nåd och för Guds kärlek, bli arvingar av den levande Guden.

Vår tro ska vara baserad på Guds kraft
Om vi slår upp Nya testamentet och läser ur Matteusevangeliet, det nionde kapitlet, så kan vi där läsa om hur Herren understryker sitt ord genom de under och tecken som åtföljer det.

Vi läser den första versen till och med den sjunde:

Han steg i en båt och for över sjön till staden där han bodde.
Där kom de till honom med en lam som låg på en bår. När Jesus såg deras tro, sade han till den lame: "Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna."
Några skriftlärda sade då för sig själva: "Han hädar ju."
Jesus såg vad de tänkte och sade: "Varför bär ni onda tankar i era hjärtan?
Vilket är lättast, att säga: Dina synder är förlåtna eller att säga: Stig upp och gå?
Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder" - och nu talade han till den lame - "stig upp, ta din bår och gå hem." Och mannen steg upp och gick hem.
När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människorna. Matteus 9:1-8

Ja och Jesus är densamme idag. Han frälsar, döper i helig Ande och han helar. Han giver av kärlek och glädje och frid och uppbyggelse. Han giver av sin gode Ande. Och i detta stycke kunde vi verkligen läsa hur gudsordet understryks genom de under och tecken som åtföljer detsamma. 

Och vad det gäller kraft, så står det skrivet om kraft på hundratals ställen i Bibeln. Vår tro skall verkligen vara baserad på Guds kraft och vi kan i all vår svaghet vända oss till Gud och genom tron verkligen undfå kraft och uppleva att Herren, Herren bekänner sig till oss genom sin Ande. Jag tror vi ska läsa några verser om Paulus här. 
I 1 Kor 2 kan vi läsa, vers 1-5:

När jag kom till er, bröder, var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av, när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. 
Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er.
 
Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft; er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft.
 
1 Korinthierbrevet 2:1-5

Femte versen säger "er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft" Ja, det brukar vara svårt att övertala en människa att bli troende. Människan måste själv uppleva tron på Gud, och där finns möjligheten att predika tro. Vi kan meddela av den tro vi själva undfått och vi kan predika det som vi ser vara riktigt, det som vi liksom kan "ta på".

Nu kan man inte i alla stycken vara alla till lags. 
Det är omöjligt, det finns så många sätt att uppfatta saker på. Hur bra du än försöker predika så kommer det ändå alltid att stöta på patrull. Predikan om Gudsriket i denna världen, det är inte alla som tar emot ordet om vår Frälsare Jesus Kristus. Men de som gör det får också uppleva gemenskap med den levande Guden.

Tron kommer av predikan
Man kan lugnt förlita sig på Guds löften. Gud kan inte ljuga. Evangelium är underbar sanning, sanning som befriar, sanning som man verkligen kan tro och förtrösta på. 
Och det ska vi tänka på under det här närradioprogrammet när vi ber tillsammans och tackar Gud tillsammans, då skall vi vänta oss att Gud griper in. Gud är sannfärdig. 

När vi har möten så brukar vi tillbe Jesus, vi brukar prisa Jesus och då griper Jesus in och helar. Ibland botar han någon som bara sitter med i mötet utan att vederbörande är föremål för särskild bön med handpåläggning. 
Så får hon ändå uppleva hur Gud griper in genom sin Ande. Och vi kan göra precis likadant nu under ett sådant här närradioprogram.

Vi kan ha ett möte tillsammans. Nu är det ju så att jag ser er inte, ni som lyssnar och det kan ju gå på ett ut eftersom tron kommer av predikan. Tron kommer inte av att ni ser mig och jag er, utan vi kan tillsammans gå in i lovprisning av namnet Jesus och vi kan tillbe Jesus och vi kan ge ära åt Gud och vi kan uppleva den gudomliga kraft i hemmen, på sjukhusen, ja om någon så sitter i fängelse så kan Herren besöka denna och ge av frid och glädje, ge av härlig frälsning, ge av läkedom.

Ty Herrens ögon sveper över hela jorden, för att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. 2 Krönikeboken 16:9

»Tillbaka till förteckning över predikningar

Frågor och svar om kristen tro
     
Upp igen

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0