Predikningar av Veli Sergei
»
Tillbaka till förteckning över predikningar - Ljud eller text

Glädje i Gud

(Nedskrivet i efterhand från direktsänt radioprogram.)

Tro på Jesus
Låt oss bygga broar till himlen! I tro på Herren Jesus Kristus kan vi bygga de rätta broarna som leder människan in på de rätta vägarna.
Den rätta vägen är Jesus Kristus som är Vägen, Sanningen och Livet.

Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss - inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig - och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. 
Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Titusbrevet 3:4-7

Ja, det var inte på grund av några goda gärningar som Han frälste oss. Det är på grund av att vi kommer till tro på Jesus Kristus som vi får uppleva frälsning, frid och glädje. Vi erkänner Jesus som vår Herre.

De goda gärningarna uteblir inte
Vi fortsätter och läser också den 8:e versen:

Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Titusbrevet 3:8

De goda gärningarna uteblir alltså inte. När vi har blivit frälsta så får vi ju uppleva gemenskap med Gud. Gud vill arbeta för människors frälsning och vi får vara Guds medarbetare i nåden

Och då får vi utföra den goda gärning som det innebär att tro på Herren Jesus Kristus, det är att bli Guds tjänare. 
Detta är den goda gärning du kan göra idag: 
Att tro och låta omvända dig och ta emot av Guds gode Ande. 

Gud vill sedan genom sin Ande leda dig in i de goda gärningarna, leda dig in i tjänandet och inför vår Herre och Gud så är vi alla lika och lika värdefulla.

Gud utdelar sin nåd och sina nådegåvor allt efter sin vilja. Och Gud har stor kärlek till varenda en av oss. Men det som människan måste göra är att bekänna Jesus och också gå in i de gärningar som är förutberedda för alla dem som tror. 

De gärningarna vill som sagt Gud leda oss in igenom sitt Ord och genom sin Ande, så att vi tjänar Gud och Guds rike under vår jordetid. 
Det gör oss också rustade till att nå himlen och vi lär också känna Gud då vi söker tjäna Honom.

De som bäst känner Gud, det är de som bäst tjänar Gud. Det är också så väldigt olika på hurudant sätt Gud vill att vi ska tjäna Honom. Men den goda gärningen kan inte utebli. Oavsett att vår frälsning är beroende av tro, så har ju tron med sig de goda gärningarna.

Alltså, min vän, den goda gärning som du först och främst kan göra, du som ännu inte har överlåtit dig i Jesu händer, det är att du tror på Herren Jesus Kristus, tror och låter omvända dig och tar emot Guds gode Ande.

Upplev frid och glädje i den helige Ande
Det står också skrivet:

Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Jakobsbrevet 4:7

Ja, om vi står emot djävulen, då är vi barmhärtiga mot oss själva och också mot andra. Och då kan vi bli härligt frälsta och äga frid och glädje i den helige Ande.

Att glädjas i sanningen, det är att uppleva kraft, glädje och frid. Det är att uppleva kraft som besegrar denna världen.

Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 1 Johannesbrevet 5:4

Vår tro är baserad på Guds möjligheter, på Guds kraft. Och i namnet Jesus så får vi uppleva att himlen själv kommer till vår hjälp därför att vi är födda ovanifrån. Vi är inte födda av någon mans vilja utan av Gud själv! (1 Joh. 5:4). 

Och Gud Han vill se till de sina. Den som söker Herren och Hans goda vilja, kommer att uppleva underbar glädje och frid i sitt hjärta, kan hoppas nu i denna tid och också hoppas på framtiden därför att Herren är med oss alla dagar intill tidens ände.

Jesus har makt att förlåta synder
Det är mänskligt att fela men det är gudomligt att förlåta sägs det. Och vem är den människa som inte har besvärats av andra människors ord och tankar om sig?

Men min vän, det finns någon som förlåter synder och denne någon är Jesus Kristus. Han har makt att förlåta synder och ge av den rätta glädjen, av glädjen i sanningen. Och då betyder det inte så mycket vad människor tycker och tänker. 

Det som blir viktigt det är att leva Gud till behag och uppleva frid med Gud. Uppleva att vi har allt väl med Gud. Vi kan hoppas nu i denna tid och också se framåt och hoppas på Herrens hjälp då också!

Herren har lovat att vara med oss alla dagar intill tidens ände. Den som värdesätter Golgataverket, den som värdesätter Jesu blod och går in för att ge sig hän åt Herren vår Gud, får uppleva glädjen i sanningen, glädjen i den helige Ande, får uppleva att Herren bekänner sig till alla dem som bekänner sig till Honom!

Efesierbrevet 2:10
Kolosserbrevet 1:9,10
Johannes 14:12
Matteus 7:21
Lukas 3:8
Apostlagärningarna 26:20
Romarbrevet 12:4,5
Jakobsbrevet 2:14-26
1 Thessalonikerna 1:2,3
Titusbrevet 3:8
Titusbrevet 2:14
2 Thessalonikerna1:11,12
1 Timotheosbrevet 4:12
Jesaja 29:13,14
1 Korinthierbrevet 15:58
2 Timotheosbrevet 3:16,17

»Tillbaka till förteckning över predikningar

Frågor och svar om kristen tro
     
Upp igen
 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0