Predikningar av Veli Sergei
»
Tillbaka till förteckning över predikningar - Ljud eller text

Driven av Guds kärlek som en väldig hand i ryggen

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Lyssna till predikan

 

 

 

 

 

(Predikan är från en gudstjänst och den är nedskriven i efterhand. Den är därför skriven på talspråk. Man upplever att mycket "skalas bort" i det skrivna, så om du har tillfälle, lyssna gärna på denna predikan här)

Välsignelse genom tron
Är det så att vi när vi på kvällen ska sova, då kanske vi tänker som så:
Nu sover jag och då vet jag inte vad som händer. Därför så får jag lägga jag den här natten i Herrens händer. 

Eftersom vi ju är som "borta", kan det hända vad som helst och det är bra att man ber den där bönen på kvällen och vänjer barnen att be. Genom tron kan vi bli beskyddade. Och vi kan bli välsignade genom tron.

Välsignelser ur Bibeln som höll
Vi läser i Bibeln om hur dessa gamla gudsmän välsignade andra innan de avsomnade - och välsignel
sen den höll. 
Det är en väldig kraft i detta att i tro välsigna någon medmänniska. Och vi ska ju välsigna varandra, halleluja, 
och vi vill alla välsigna våra barn, det är ju självklart.

Vi måste avgöra oss under vår tid på jorden
Vad är det som hindrar välsignelse i människan liv? 
Ja, många gånger är det en felaktig predikan som gör att människan struntar helt i att rätta sig efter Guds Ord. 

Man kan ibland höra sådant från prästers mun som man inte trodde var möjligt. Häromdagen så hörde jag en präst säga att det är möjligt att bli frälst efter det att man avsomnat, om andra på jorden ber. Men så säger inte Guds Ord. 

Vi måste avgöra oss under vår jordetid. Det är oerhört viktigt att om vi hör budskapet om Jesus så ska vi avgöra oss. 
Om vi då står emot den helige Ande har vi ju valt världen och inte Gud. 

Annars så skulle alla kunna gå i bolag med andra och säga:
–  Nu när jag avsomnat så be då för mig att jag kommer till himlen. Men jag vill inte avgöra mig nu, utan när jag avsomnat.

Nej, man måste ta vara på budskapet då när man hör det och tänka till. 

Utan omvändelse - inget nytt liv
Det finns mycket av förvirring på grund av att det finns många som tjänar Gud på olika sätt. De har inte blivit beklädda med kraft och det blir en intellektualismens förvirring om en god Gud, en kärlekens Gud och att man i stort sätt kan göra vad som helst och ändå komma till himlen. Det budskapet får man höra ibland. 

Men det är ju vilseledande i högsta grad, därför att det står att Guds godhet vill föra människan till bättring
Blir det ingen bättring, ingen omvändelse, så blir det ju inte till något nytt liv. 

Naturligtvis så felar vi och vi brister alla i något stycke. 
Men människan måste bli född på nytt, det säger Guds Ord klart ifrån om. 

Vi får bruka jordetiden till att söka Guds vilja i våra liv i de olika tingen och avgörandena, det är självklart. 

Herren vill leda oss ända in i himlen, halleluja! 
Jesus kommer från himlen sänd, som en Guds högra hand och så hämtar Jesus upp en skara. Det är som en hand som Gud utsträcker till denna jord för att rädda den som tror på denne Guds Son Jesus. 

Bönen är A och O
Den som har överlåtit sig i Jesu sårmärkta händer är trygg. Ja, det är en väldig kraft i Jesu blod, den kraften når till himlen in. Var är Jesus nu? Ja, Han sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss alla. Han är en förebedjare och det ska vi också vara. Vi ska allesammans vara bedjare. Det må inte finnas någon som inte är en bedjare i Guds församling. 

Det är genom bön som vi möta Herren. Under bön överlåter oss. Under bön mottar vi välsignelse. Under bönen har vi gemenskap med Gud. När Guds Ande bor i oss så har vi gemenskap med Gud när vi sover också. Vi kan få en härlig dröm. Eller vi kan få en annan dröm som kan vara ett Guds tilltal, en Guds ledning. 

Ett annorlunda liv
Gamla ska ha drömmar och ynglingar ska se syner och det ska vara tungotal och profetia och det ska vara liv och rörelse i Guds församling!

Guds Ord talar om ett ingripande gång på gång från Guds sida och ett annorlunda liv. 

Jesus chockerade
Det måste ha varit något av en chock för den religiösa världen när Jesus började göra under och verka under sin korta tid på jorden. Han befallde de lama att stå upp och han gav de blinda syn, ja han till och med uppväckte döda. 
Det måste ha varit väldigt irriterande för alla de här religiösa på den tiden. 

Farisén Paulus omvändelse
Många trodde sig tjäna Gud, men nitälskade på fel sätt. 
När det gäller Saulus från Tarsus så var hans andning till och med felaktig, han andades hot och mordlust, i stället för att tala om en kärlekens Gud. 

Nå, han fick ju uppleva en härlig frälsning och vi ser Guds väldiga nåd. Om synderna så är blodröda kan de bli snövita. 

Vi ser hur denne man också gillade att man dödade Jesu lärjungar, men hur han själv sedan blev en lärjunge. 
Och tänk så mycket Gud värdesatte denne Paulus! 
Tänk så mycket han skrivit i det Nya testamentet och tänk vilken kämpe det blev!

Se den nya människan
Ofta är det så att vi många gånger ser vi på människans förflutna, i stället för att se den nya människan, och då syndar vi. Vi får se den nya människan som tjänar Gud och inte se på det som har varit, för det uppbygger inte.

Vi ska heller helst inte tala i det där gamla som har varit. 
Det är ju något nytt som har kommit när en människa har blivit född på nytt. Just detta att få uppleva Jesus och det nya livet, det ska vi unna varandra. Och vi ska verka för detta

Hinder för att tjäna Gud
Vad är det som hindrar oss alla att söka tjäna Gud på olika sätt? Ja det är världen och all självupptagenhet som hindrar människan att tjäna Gud och som hindrar också människans frälsning. Tänk att det skapade och allt vad i världen är - det är många gånger är ett hinder för människan att bli frälst. 

Men den som söker ska finna en härlig frälsning. I Lukas evangelium kap. 9 kan vi läsa, det är Jesus säger detta:

Och han sade till alla: "Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det. 
Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv?
Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Luk 9:23-26


Övervinn genom Andens kraft
Guds rike består inte i ord utan i kraft. Och Guds rike handlar mycket om helig Ande och kraft för att övervinna. 
Jesus gick ju fram i Andens kraft och så övervann han. 

Och det är på det viset kan vi också har möjligheten att övervinna världen. Inte genom visdomsord och inte genom att lägga till någonting till Guds Ord. Utan vi ska ta vara på det som står skrivet, på det viset kan vi vinna och övervinna.

Överbevisning genom Andens kraft
Vi tror på Jesus. Vi tror på Guds vishet. Vad är att handla vist då? Ja, det är att hålla sig ren och obesmittad och söka helgelsens väg och renhetens väg. 

Däremot så finns det mycket av denna världens visdom som hindrar människan att nå Gud. 

Jag kan inte övertala någon att följa Jesus. Men om Andens kraft får vara verksam, så kan det bli till överbevisning

Och människan behöver bli överbevisad om Guds existens och att hon går förlorad utan Gud, men att hon vinner det eviga livet genom Jesus Kristus vår Herre. 

Nyss en dröm - nu en verklighet
Det behövs många gånger saltade budskap då man ordentligt talar om för människan vad hon har att vinna genom Jesus och också detta att utan Jesus så är människan hopplöst förlorad. 

Där finns inte en sådan där frälsning där människan inte alls behöver omvända sig. 

Nej, den som vill komma till Gud måste omvända sig och komma in på den nya vägen som bär till himlen. Då får man också uppleva solid gudsgemenskap och man får uppleva Guds Ande i sitt liv. 

Det som nyss var en dröm har blivit verklighet därför att Jesus genom blodet kommer nära. 

Kärnpunkten i evangeliet: att ha gemenskap med Jesus
Ja, vi kommer i och genom Jesu blod nära Gud och får också bli kallade Guds arvingar. Halleluja! 

Det är det som är kärnpunkten i evangeliet: att ty sig till Jesus, ha gemenskap med Jesus, ha gemenskap med Gud. Och då kan man inte hamna vilse. Den som följer Herren hamnar slutligen i himlen. 

Jesus bereder rum åt oss i himlen
Han har gått före för att bereda rum. Inte hurudana rum som helst minsann. Rum och plats i de himmelska boningarna är beredd. 

Nu är allt iordningställt och Jesus kommer för att hämta alla de som var redo här på jorden, som inte var så uppbundna i än det ena än det andra sysslandet så de inte hade tid att lyssna till Herrens ord, inte hade tid att höra evangelium.

Många går förlorade för att de inte har tid
Tänk vad många människor som har gått förlorade därför att de inte hade tid. Vad var det de inte hade tid med? Ja, de hade inte tid att höra evangelium, de hade inte tid att höra Herrens ord. 

Vad hade de då tid till? Ja, de satte all sin tid in i världen och de beundrade det skapade framför Skaparen och de gav sig hän åt alla möjliga leksaker. Det hade de tid till. 
Men inte det dyrbaraste av allt: att förlänga sitt liv och göra det evigt i Jesu namn. Det hade de inte tid till! 

Leka en stund på jorden
Människan ville bara leka en stund på jorden. Och nu finns det väldigt mycket leksaker för våra barn, ungdomar och alla människor. Mycket leksaker som tar all människans tid. 
Hur ofta får vi inte höra detta: –  Jag har inte tid just nu. 
När vi bjuder på väckelsemöte så vår vi ofta höra:
Jag har inte tid. 
Eller någon säger: 
Ja, jag har varit på möte men med mig hände ingenting. 

Nej, det är klart, om man inte överlåter sig händer ingenting. Det är självklart! Vi får ju välja. Gud vill inte tvinga på oss någon frälsning. 

Drivna av  Guds kärlek som en väldig hand i ryggen 
Men vi ska glädjas över alla dem som av fri vilja följer Herren. Dem ska vi tacka Gud för, det är någonting skönt och fint i detta. 

De är drivna av Guds Ande, av Guds kärlek, som en väldig hand i ryggen som driver människan vidare, vidare på färden till att söka det som är fullkomligt, Guds fullkomliga kärlek. Dem ska vi tacka Gud för. 

Tänk, att vi alla har möjligheten att sprida ljus i denna mörka världen!

»Tillbaka till förteckning över predikningar

Frågor och svar om kristen tro
     
Upp igen

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0