Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Jag känner mig så ensam i de församlingar jag varit i……

 

Bibeln säger att församlingen är viktig och att man ska vara en del av en sådan. Men jag är väldigt blyg och osäker och känner mig så ensam i de församlingar jag varit i. Den här känslan har jag inte bara i församlingen utan i alla sociala sammanhang. Vill ju vara i Guds vilja med mitt liv, men vet inte hur det ska gå till. Talet om gemenskap får mig att känna mig ännu mer ensam. 

Tacksam för svar.

Be till Herren att Han leder dig till den rätta församlingen där du kan uppleva den sortens gemenskap vi som kristna ska ha – en gemenskap i Jesu kärlek, en gemenskap i den helige Ande.

 

Jag skall leda dem där de går bedjande fram. 
Jeremia 31:9

 

Du behöver hitta en församling där man pekar på Jesus och Hans möjligheter. Hans kraft ska vara verksam på ett synligt sätt. Guds Ord ska vara i centrum i den helige Andes smörjelse så att Herren får all ära.

 

Det finns församlingar som är mer som föreningar och självklart är det svårt att där känna sig hemma om man är frälst - och man kan rent av känna sig blyg och osäker för att allt är så främmande……

 

Gud har en plan för ditt liv. Låt det vara din prioritet nummer ett att du ska komma in i den planen. Sök Herren och hans ledning av hela ditt hjärta.

 

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matt 6:33

 

Ett annat råd är att du kan försöka ta kontakt med människor du träffar i kyrkan, även om du känner dig blyg. Be att Herren hjälper dig och leder dig även i denna sak. Försök sedan att tala med någon som kan tänkas bli uppmuntrad av att utbyta några ord. På detta sätt kan du bli hjälpt och känna dig mindre ensam.

 

När man söker vara till uppbyggelse för andra får man uppleva Guds välsignelse över sitt liv. Det ljusnar och saker förändras till det bättre.

 

Anledningen till känsla av utanförskap kan vara att man har något som man är bunden i som man behöver bli löst från. Kanske man inte har fått frälsningsvisshet och det kan vara anledningen till att man har svårt att knyta an till andra.

 

Förbön med handpåläggning kan lösa från känslan av utanförskap och ensamhet. Det sker när den helige Andes kraft är verksam.

Om det skulle vara så att du inte är säker på att du verkligen är frälst, så överlåt dig helt åt Jesus så att du får möta Honom och ha en personlig, levande relation med Honom. Han väntar på dig med öppen famn.

 

Låt gärna överlåtelsen ske på ett möte där du kan be om att få hjälp i överlåtelsebönen av frälsta människor.

 

Vi ber för dig!

 

Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare,

en Gud som ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. Psaltaren 68:6,7

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling.

Bör man leva ihop som sambo när man är kristen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0