Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Bibelsmuggling - 
se film länge ned

Det var intressant att läsa om bibelsmugglingen. Jag vill bara fråga: 

Varför placerade du filmrullarna i resväskan och varför delade du ut evangelium på Röda Torget? Varför täcker ni över ögonen på personerna på fotona? 
Hoppas på svar och tack för en intressant hemsida. Anders.


 

 

 

 Guds ledning
Innan jag skulle resa hem var jag i bön och upplevde då att Herren ville att jag skulle lägga filmrullarna i resväskan. Jag drog slutsatsen att resväskan inte skulle öppnas. 

När tulltjänstemännen sedan ändå öppnade min resväska ansattes jag av tvivel om huruvida jag hade gjort rätt när jag lade filmrullarna i väskan. 
Men det är tydligt att jag handlade rätt eftersom Herren beskyddade mig.

Stor glädje i Gud
Att dela ut evangelium på Röda Torget var en personlig demonstration från min sida. Jag upplevde en sällsam glädje när jag gjorde det. 
De som mötte mig blev både förvånade och uppmuntrade.


Jag hade beslutat mig för att hålla ett tal om religionsfrihet och mänskliga rättigheter om jag blev gripen.

Religionsförföljelse
Man kan inte garantera att makthavarna inte återigen trampar på mänskliga rättigheter och att det på nytt blossar upp religionsförföljelse i före detta Sovjetunionen. Därför är ögonen övertäckta på fotografierna.

Också i Sverige finns idag föreningar som misstänkliggör den evangeliska läran och hånar kristna som håller fast vid Guds ord. De försöker att genom lögn splittra och förgöra kristen verksamhet.

Religionsförföljelse börjar vanligen med att det bildas gudsfientliga föreningar som är emot den urkristna läran. I Sverige har vi sett hur avfällingar uppbackade av dessa föreningar erbjudits att i skolorna sprida lögn om församlingar som de varit medlemmar i. 

Det krävs ingen behörighet av dessa lögnare, utan de får fritt "undervisa" ungdomar som smittas av misstänksamhet mot kristen verksamhet. Makthavare inom TV, radio och tidningar har inte varit sena till att delta i smutskastningen. Vart är Sverige på väg?

Mvh Veli Sergei.

Se filmen VÄGEN om evangelisation och bibelsmuggling i östblocket på kalla krigets tid:

Jag var på en gudstjänst hos er. Jag längtade efter att gå fram och få förbön, men vågade inte. Varför faller de ni ber för till golvet? Det såg besynnerligt ut.

Upp igen       Föregående fråga  

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0