Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Blir livet tuffare om man blir frälst?

Blir livet tuffare om man blir frälst, plågas man som Jesus gjorde? Det står att vi måste lida och bära korset. Måste vi lida hela tiden när vi är kristna?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Att bära sitt kors varje dag betyder att man lagt bort det själviska livet och söker Guds vilja i sitt liv, söker vara till nytta. När själviskhetens bojor brister upplever man befrielse och lättnad. Livet blir meningsfullt.

Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Johannes 8:36

Vårt liv blir inte en dans på rosor för att vi blir frälsta. Men vi får en kraft som bär, vi får trons vila. Vi klarar då av att möta prövningar på ett helt annat sätt än vi gjorde tidigare. När vi får det svårt bereder Herren utvägar ur prövningarna och lyfter av oss våra bördor.

Lidandet blir inget lidande när Gud är nära och tröstar oss. Det står till och med att vi "jublar mitt i våra lidanden". Gud svarar på bön. Vi blir aldrig prövade över vår förmåga. Det goda överväger alltid. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Han ger oss kraft och uthållighet genom den helige Ande bara vi förtröstar på Honom som barn i Guds famn.

Mvh Veli Sergei.

De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, tills dagen når sin höjd. Ordspråksboken 4:18 

Herren är min herde,
mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 
Han vederkvicker min själ,
han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. 
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. 
Du dukar för mig ett bord
i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.  
Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen. Psalm 23

Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Romarbrevet 15:13

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Filipperbrevet 4:13

Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? 
1 Johannesbrevet 5:4,5

Levde Jesus och Paulus under samma tid?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0