Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Jag hade en dröm om en lucka och änglar visade att jag skulle närma mig……

Hej Pastorn, har en fråga som jag undrat länge nu över, skulle vara oerhört tacksam för svar. Fick för några år sedan en dröm om hur jag låg i en säng i ett rum jag inte kände till, då ser jag två änglar som öppnar en lucka på golvet och visar med händerna att komma närmare. Sedan vaknade jag. Har undrat alla år vad den drömmen menade.

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Änglar är Guds budbärare. De sänds ut för att ge vägledning och uppenbara Guds vilja för människor. 

Läs mer:
Vad symboliserar ängeln?

Drömmar som är från Gud kan innehålla symboler och förebilder precis som Bibeln.
Du drömde om en lucka, som i detta sammanhang leder tankarna till en dörr som ju är Jesus själv.

Jesus: Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Johannes 10:7-11

Änglarna är budbärare som skickas ut för att hjälpa dem som ska bli frälsta. Änglarna vill att du ska närma dig luckan - Jesus. Du ligger och vilar. Det är inte av egen ansträngning man blir frälst utan frälsningen tar vi emot av nåd.

Denna enkla dröm kan inte vara något annat än en inbjudan till dig och en uppmaning att du söka Jesus av hela ditt hjärta.

Änglarna visar att du ska komma närmare:

Närma er Gud, så skall han närma sig er. Jakobsbrevet 4:8

Jesus: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6

Jesus: Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Matteus 7:7,8

Jesus: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. 
Lukas 15:10

Vad menar du med "att leva för evigt"?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

  

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0