Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga Elia på Karmel

Berätta om bergen Bibeln och varför man gick dit!

Hej, jag har hört att det är väldigt många berg som bestigs i Bibeln. Har läst om t.ex. Sinai och Ararat men undrar vilka mer berg som bestigs och vem som bestiger dem? Finns det någon speciell anledning till att dem bestigs?
Tack på förhand.


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Israel – där stora delar av Bibeln utspelar sig - är ett bergigt land och berg blir nämnda över 500 gånger i Bibeln. Ibland bosatte man sig i bergen. Där fanns betesmarker åt boskapsskötare. Ibland var bergen en tillflykt undan faror och man gömde sig i grottor. 

Man kunde ropa ut olika budskap från bergen och viktiga händelser ägde rum där. Ibland gick man upp på berg för att kunna vara ensam och tillbe Gud.

Gud har flera gånger talat på ett speciellt sätt till människor då de varit på berg i tillbedjan inför hans ansikte. Gud har visat sig i sin väldiga makt och härlighet.

Exempel på mäktiga manifestationer av Guds makt och härlighet på berg är förstås berget Sinai som du själv nämner ( på Sinai-halvön i Egypten).

Ett annat namn för Sinai är Horeb, det kallas i Bibeln också för "Guds berg".

Gud steg där ned i eld på toppen av berget inför hela folkets åsyn och berget täcktes av rök. Hela berget skakade våldsamt och ett starkt basunljud hördes. Israels folk fick höra Gud tala till Mose. 
Mose fick stiga upp på berget flera gånger för att tala med Gud och ta emot de tio budorden på två stentavlor.

Berget Karmel är ett annat exempel. 
Gud demonstrerade här sin makt på ett mäktigt sätt i en uppgörelse mellan profeten Elia och de falska Baalsprofeterna. 
Som svar på Elias bön sände Herren eld från himlen och visade för folket att det var Herren som var Gud, inte Baal.

Förklaringsberget är ett annat känt berg där Gud visat sin härlighet. Man tror det är berget Tabor eller berget Hermon. Jesus tog med sig lärjungarna Petrus, Jakob och Johannes upp dit. 

Där visade sig Jesus förhärligad för dem och lärjungarna fick se Jesus i samtal med Mose och Elia. Jesus befallde lärjungarna att inte tala om för någon vad de sett förrän han uppstått från de döda.
Det står att Jesus gick upp på berget för att kunna vara ensam med lärjungarna.

Jesus gick vid andra tillfällen upp på berg för att få vara för sig själv och be.

Många händelser i Jesu liv utspelas på berg.

Den kända bergspredikan höll Jesus från ett berg eller en kulle i Galileen.

Oljeberget öster om Jerusalem är särskilt förknippat med Jesu verksamhet. 
När Jesus började sitt segerrika intåg i Jerusalem nära sluttningen till Oljeberget gick profetian om honom i Sakarja 9:9 i uppfyllelse.

Jesus undervisade sina lärjungar om tecknen för hans tillkommelse och tidsålderns slut på Oljeberget.

Efter Jesu sista påskmåltid med lärjungarna gick han ut med dem till Getsemane på Oljebergets sluttning. Där blev han förråd och gripen.

Efter att Jesus uppstått från de döda uppsteg han till himlen från Oljeberget
I Sak 14:4 står det att Jesus en dag ska stiga ner och ställa sina fötter på Oljeberget.

Moria berg, Sions berg i Jerusalem satte Gud Abraham på prov. 
Kung David byggde sitt palats här. 
Det var också här som hans son Salomo senare byggde det fösta templet där Gud skulle bo. 
Det kallas också tempelberget

Man talar om Sion som den plats där Gud har sin boning. Så småningom användes Sion om hela staden Jerusalem. Sion betecknar också det himmelska Jerusalem och Guds församling, det vill säga alla troende.

Varför lever man, när det ändå känns så meningslöst ibland???

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0