Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är muslimer, hinduer m.fl syndare?

Ett av budorden säger ju: Du ska inga andra gudar hava jämte mig.

Innebär detta att, Muslimer, och Hinduer m fl är syndare?

Med vänlig hälsning,

Bibeln säger att: "alla har syndat och saknar härligheten från Gud" (Romarbrevet 3:23) - även muslimer och hinduer m.fl. eftersom Jesus är enda vägen till Fadern.

Det finns många religioner, men bara en Jesus.  
Andra religionsstiftare har levat, verkat, dött och förmultnat, men Jesus är 
"…med kraft bevisad vara Guds Son allt ifrån uppståndelsen från de döda…" Rom 1:4 (1917)

Om Jesus står det: "Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen." Apg. 2:31 (Folkbibeln)

Jesus kom till världen för att frälsa och rädda – vilka då? Rättfärdiga? Nej, syndare! Jesus kan bara frälsa dem som inser att de är syndare, inte dem som ser sig rättfärdiga. Oavsett om man försöker vara skötsam på alla sätt så är man syndare, säger Bibeln. Det räcker inte med att vara religiöst intresserad och att kalla sig kristen. Man måste komma till Jesus för att få LIV och sedan hålla sig till honom. Han är det verkliga Livet.

Jesus: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 
Johannes 14:6

Gud kallar alla människor till gemenskap med sig själv. Muslimer, hinduer och namnkristna får syndanöd och kommer till Jesus och upplever förlåtelse genom hans blod, frid och härlig frälsning, tack och lov!! Gud är god och vill inte att en enda ska gå förlorad.

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 
2 Petrusbrevet 3:9

Vi har fått flera mejl som berättar att det förekommer en hel del att muslimer får drömmar om Jesus som gör att de börjar söka Honom.

Titta gärna på YouTube (2 länkar nedan) hur en muslimsk kvinna sökte Gud av hela sitt hjärta. Hon läste först bara Koranen. Men så började hon också att läsa Bibeln och söka Jesus. Hon upplevde då att hon var en syndare och bad om syndernas förlåtelse och fick frid med Gud. Hon började tro på undrens Gud som också kan hela från sjukdom.

Del 1 How ex-muslim woman found Jesus is more than a Prophet - (Part 1/2)

Del 2  How ex-muslim woman found Jesus is more than a Prophet - (Part 2/2)

Är det synd att gifta sig om den ene främst gör det av ekonomiska skäl?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0