Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 
Vad innebär det att leva som kristen i dagens samhälle?


Längtar efter att andra ska få möta Jesus
En kristen som menar allvar med sin tro drivs av en längtan att människor runt henne ska få möta Jesus och upptäcka att Bibeln är sanning. Hon ber för människor hon möter och vill gärna berätta om sin tro på Jesus för andra.

Att hålla ut i kärlek och vinna seger
Samhället ställer sig ofta kallsinnigt mot allt som har med Gud att göra. Men bakom fräna och hårda attityder finns ofta människor som längtar efter Gud. 

Gud vill fylla oss med helig Ande och kraft så att vi upplever seger och vila i tron trots yttre motstånd. När vi håller Gud helig och låter kärleken segra blir människor överbevisade om sitt behov av Gud.

Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. 
Romarbrevet 12:21

Vi får tänka på att vi själva en gång var vilsegångna och fiender till Gud. Men genom Guds barmhärtighet fick vi uppleva det nya livet i Gud när vi avgjorde oss för Jesus.

Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra.
Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Titusbrevet 3:3-6

Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. 
1 Petrusbrevet 2:25  

Frid som ej världen kan ge
Även mitt i stora svårigheter kan en kristen uppleva ljus och hopp. Jesus ger en frid som inte denna världen kan ge. Han ger en frid som övergår allt förstånd. 

Jesus: Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 
Matteus 5:44,45

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.
Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er.
Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Jeremia 29:11-13

Hur ska jag göra för att vara en bra kvinna och hustru?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0