Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Vad är dogm och vad är skillnaden på dogm och tro?

Hej skulle behöva ett svar på en fråga inom religion om det går. Vad är dogm och vad är skillnaden på dogm och tro?
Vore tacksam för ett enkelt svar då jag har väldigt svårt att förstå detta.

Dogm
Ordet dogm betyder "lära", "trossats". Med dogmer försöker man reda ut och förklara vad den kristna tron i grunden handlar om. En dogm är det som man slagit fast som sant.
Men att man godkänner kristna dogmer innebär inte automatiskt att man äger en levande tro på Jesus.

Tro
Tron på Jesus renar våra hjärtan och förvandlar våra liv. Bibeln talar om den tro som är verksam genom kärlek. 

Tro är att förtrösta på Gud som älskar oss. Denna förtröstan gör oss trygga också när vi tänker på livet bortom döden. 


Tron hänger samman med att man överlåter hela sitt liv med alla dess angelägenheter åt Herren. 
Man får uppleva frid med Gud. 

Tron hänger ihop med omvändelse. Man gräver inte ner sig i enstaka detaljer så att man missar helhetsbilden som Gud vill förmedla till oss i Bibeln.

Lyssna här: »Levande tro är att uträtta det Gud vill

Den som har en levande tro går in för trons lydnad och vill därför veta vad Gud säger i sitt eget Ord.

Många sammanblandar dogmer och tro. De tror att deras sysslande med dogmer är detsamma som tro. Men man kan hålla på med dogmer hela sitt liv och lära sig Bibeln utantill utan att ha en levande tro, en frälsande tro. Och då är allt meningslöst. Tron är viktigast.

Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Hebreérbrevet 11:6

Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Apg 6:7

Jesus sa: Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Matteus 18:3

Läs mer: »
Hur påverkar en symbolisk eller historisk bibelsyn hur jag ser på andra människor?

Hälsningar Brobyggarna.

Är det fel eller en synd att gifta sig med någon som inte är oskuld?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0