Sida 3 "Vad handlar predikningarna om"


Se Gud i hjärtats förkrosselse 16 min 8 mars 2016

 • Det är skönt att man inte behöver vara skickliggjord på något sätt för att möta Herren.
  En människa kan bara bli förkrossad  - och får uppleva Guds hjälp i sitt liv. 
 • "De som sår med tårar skall skörda med jubel." Psaltaren 126:5 
  Det kan vara nyttigt att använda tårkanalerna och riktigt gråta ut. 
 • Det är många som gråtit då de burit fram sina budskap. Jesus grät, David, Jeremia, Hiskia och Job m.fl. grät.
 • Många kvinnor och män har upplevt stor förkrosselse, men de har mitt i denna förkrosselse sett Gud och upplevt hjälp från Gud. Gud vill möta den som är förkrossad och ge av den rätta glädjen. 
  Vi ska ju ha vår glädje i Herren
 • Gud har lättast att vägleda den som är förkrossad och ser sin egen intighet. Att tro och förtrösta blir till en underbar kraft i  människans liv.
 • En Gudsmänniska får ett känsligt samvete och blir känslig. Sådant som man tidigare inte alls upplevde var fel upptäcker man är fel. 
  Det är bra med en känslighet, så man inte överskrider alla gränser. Det är farligt att förhärda sig. 
 • Bönesvarens väg är att inte hävda sig själv
  Att tro och be är att ge ära åt Gud
 • De onda makterna och krafterna i världen får tillfälle att greppa människan och hindra Gudsgemenskap om människan kommer bort från förkrosselsen, från det mjuka hjärtat. 
 • När människan förhärdar sig mot den helige Ande kommer hon under inflytande av det onda. Det börjar då en mörkläggning då människan mer hävdar sig själv och sin egen rätt än vad hon ser på Guds Ord och söker ha ett mjukt hjärta. 
 • Om vi märker vår bristfällighet ska vi ödmjuka oss och inte framhäva oss i våra brister. Herren vill ju hela alla våra brister. Vi får alltid vara beredda att gå till rätta med oss själva och fråga oss själva om vårt handlande är rätt och riktigt och i enlighet med Guds Ord.  
 • Bästa sättet att stå emot odet onda är att äga en hjärtats gråt och förkrosselse, hjärtats mjukhet. 
 • Vi ska stifta frid. Vi ska vara varandra till uppbyggelse, till helig Ande och kraft och Guds rika kärlek, vi ska ha en ödmjuk ande som blir till Gudsgemenskap och underbar frid.
 • Bön med lyssnarna.
  till predikan

Olika mål i livet. Gud som skapat allt vill föda på nytt.   15 min  7 mars 201

 • Den troende har ett högre mål. När man tror börjar man intressera sig för de himmelska tingen och Guds Ord. 
 • När vi kommer till Gud får vi komma med oss själva, med all vår synd och skuld och Herren förbarmar sig över oss.
 • Att erkänna Jesus är att bli fri synd och skuld och få frälsningsglädje och frid. När det är så enkelt att bli frälst, varför blir inte alla det? Många skäms för Jesus. Människan vill inte erkänna Jesus, vill inte ödmjuka sig. Däremot är det många som berömmer sig av egna gärningar och den egna rättfärdigheten som är som en fläckad klädnad inför Gud. 
  till predikan

Självömkan hindrar Gudsgemenskap
9 min 1 mars 2016

 • Varje troende behöver uppleva Guds Ande. Pånyttfödelse är ett Andens verk. Men många är bara religiösa och vandrar i sina egna gärningar, i sin egen rättfärdighet och egen kraft.
 • Om någon upplever nöd över sitt liv så är det viktigt att man inte tröstar den människan på ett felaktigt sätt. Vi får inte förlänga lidandet hos människor genom att ömka dem på ett själiskt sätt och inte alls föra dem till Gud. Man ska i stället leda människor till Jesus så att Jesus får lösa och befria och ge frid och nytt liv.
 • Man får inte hindra avgörelse utan man ska predika ett klart budskap om att människan går förlorad utan Gud. 
  till predikan

Gå över ditt Jordan ensam.
20 min 29 feb 2016

 • Vi får inte bli så starka så vi inte bryr oss om varandra. Den som menar sig ha stor kärlek må bruka densamma.  
 • Man ska söka bli fast i sin tro och det är inget som ramlar ner i huvudet utan man får söka leva
  efter de bibliska principerna, söka leva efter de andliga lagarna. Det blir många gånger till
  ödmjukande och förödmjukande men till en övermåttan härlig väg!
 • Det är viktigt att man tar vara på det budskap som blir till uppbyggelse, tro och helig Ande, till den seger som övervinner världen.
 • Tvivlaren byter åsikt ofta och har svårt att hålla sig till Guds Ord och det beror på att han inte av
  hjärtat vill ge sig hän åt Herren. Men man ska söka det fasta sinnet och den orubbliga tron.
 • Stå emot vankelmod och ständigt åsiktsbytande!
 • I stället för att ge upp när trons hjältar insomnar ska vi anamma den lära som gav dem både mod och kraft.
 • Ska vi sluta tro på Elias lära och att tro på Gud för att han har rest till himlen?
  Vi ska inte sluta tro på Jesus när han har uppstått från de döda, då ska vi tro så mycket mer på Jesus. Och likadant är det med Elia.
  I stället för att ge upp ska vi anamma den lära som gav dem både mod och kraft.
 • Läsning ur Oswald Chambers bok.
  Du har varit vid Jordan flera gånger med Elia. Gud säger att du nu måste fortsätta. Om du vill veta om Gud är den Gud du tror Honom vara får du gå över ditt Jordan ensam. Du måste praktisera det du lärde dig av Elia.
 • Förbli trogen vid det du lärt dig så får du bevis för att Gud är med dig.
  Vid Jeriko finner du att ditt förnuft slutar och Guds vishet tar vid.
 • Praktisera det du lärt av Elia. Använd hans mantel och be.
 • Gud kan ta den svagaste av de svaga och forma en Gudsmänniska fylld av tro och helig Ande, ja ett verkligt verktyg i Mästarens hand.
 • Herren vill gripa in i våra liv och det viktigaste är att vi får ett tillskott i tro och helig Ande. Herren
  förmår att välsigna var och en med kraft från höjden, var och en som med barnsligt tror och
  förtröstar på Jesus vår Herre.
 • Vad är det som hindrar att alla får möta Jesus? Ja, det är många som skäms för Herren och det duger inte att skämmas för Livets Herre om man vill ha verkligt liv och evigt liv. Var frimodig och bekänn dig av hjärtat till Jesus du som längtar efter Guds kraft i ditt liv.
  till predikan

Gud vill se äkthet hos den troende
18 min 29 feb 2016

 • Gud vill att vi ska vara äkta och att vi ska ha såsom ett barns tillit till den himmelske Fadern och att vi tar emot Guds kärlek. Vi behöver barnatro.
 • Herren vill låta oss lära känna hans natur och upplysa oss genom de heliga Skrifterna. Guds Ord ger oss också självkännedom så att vi inte utgår från vad människor säger om oss. 
 • Du som tycker det är obehagligt med smicker: Du känner dig själv och menar att du inte är värd upphöjelse eller smicker. Kanske beror det på att du blivit andlig. Du lever inte på vad människor säger, utan du ser på det Herren säger i sitt Ord och där ser du verkligheten.
 • Många finner inte vilan i Gud för de anpassar sig efter denna världen och följer sina egna
  impulser.
 • Gud vill att tron ska visa sig i våra liv och att vi frimodigt bekänner Jesu namn. Människan säger ofta till Gud: ”Gör det och det så ska jag tro på dig”. Då svarar Gud: ”Överlåt dig och bekänn dig frimodigt till mig så ska jag låta dig se och uppleva underbara ting.”
  till predikan


Jesus är ljuset i mörkret
 
19 min. 24 jan 2016

 •  Vi får inte låta vår egen skugga skymma Jesus.
 •  Uppbyggelsebudskap till bl.a. arbetslösa.
 • Gud vill fördjupa glädjen och ljuset i ditt hjärta. Han vill att du ska växa till i frid och helig Ande.
 • Jesus vill göra oss till troende som är oövervinnliga.
 • Många upplever Guds hjälp utan att ha överlåtit sig. Men den verkliga hjälpen är att överlåta sig i Jesu trygga händer. Jesus lever och verkar helig Ande och kraft idag.
 • Om att inte vara sorglöst lycklig utan se längre fram. Man unnar sig lycka och frid, men man tar allvarligt på Guds Ord. Ett halleluja måste vara ett äkta och riktigt halleluja, det får inte bara vara en munnens bekännelse. Avgör dig av hjärtat och du ska finna Jesus. 
 • Vi ska glädjas och får som troende inte låta bedrövelserna ta över när svårigheterna kommer. Nej visa tro, visa kraft. Tro och förtrösta på Herren Alla kan tro när allting är glatt. Men Gud är en vän i nöden, när vi verkligen går till Gud med vår nöd och inte bär bördorna själva.
 • Vi behöver alla tro. När ingen människa kan hjälpa dig kan Gud ändå hjälpa dig. Tro och förtrösta på den levande Guden. För Gud är inget omöjligt.
 • Gud sätter värde på att vi söker Herren i vår hjälplöshet. Guds välbehag kan inte vila över oss om vi bara berömmer oss av vår egen vishet och kraft. Nej, vi ska söka Herren och se Jesus som den Högste i vishet och kraft.
 • Jesus vill vara varje människa till vishet, kraft och frälsning. Till mod och övervinnande.
 • Under livets alla omständigheter är Jesus densamme. Jesus sa inte att tron bara fungerar när allting är väl, du har gott om pengar, bra arbete, goda arbetskamrater osv. Tron fungerar under alla omständigheter och det är just det som är tro.
 • Frälsningen är en Guds gåva. Man får inte vara så stor att man inte kan ta emot gåvor, inte kan ödmjuka sig. 
 • Många går förlorade för att de har stolta hjärtan. De vill kunna allt och klara allt själva. Också rättfärdigheten vill de klara. Men det är stört omöjligt. Det fungerar inte på det viset. Den egna rättfärdigheten är som en fläckad klädnad. 
 • Gud är nådefull och barmhärtig. Vi blir frälsta av nåd. Därför måste var och en som vill finna verklig frid avgöra sig. Kristi blod renar från all synd. 
 • Bön med lyssnarna.
  till predikan

Meningen med livet 30 min. 14 jan 2016

 • När vi omvänder oss får vi syn på Jesus.
 • Ju närmare Gud vi kommer, desto lättare förstår vi vad vi äger i Gud. Den helige Ande uppenbarar det för oss. 
 • Andedopet och tungotalet kommer med värme och kärlek. Tvivlen blir som bortblåsta.
 • Att kunna glädja sig mitt i fattigdomen tack vare Gudsrikets härlighet och den helige Ande.
 • Alla människor behöver uppleva meningen med livet. Man ska inte behöva ha gjort fantastiska framgångar i karriären osv. Hos Gud finns den kärlek som vi alla behöver och längtar efter.
 • Det är inte den myckna kunskapen som frälsar. Det är genom tro vi tar emot Jesus.
 • Ska vi bevaras i Guds kärlek måste vi hata det onda och älska det goda och så kan vi äga det levande hoppet, den orubbliga tron.
 • Troende som börjat torka till i det andliga livet har glömt Jesus som gjort ALLT för dem. De har glömt Jesus som välsignade dem, Honom som gav sin frid och frälste dem. De har glömt Honom som mötte dem på ett underbart sätt och visade dem sin kärlek och befriade dem, utan att de gjorde något för att få detta. De har glömt Honom som dog på Golgata kors, Honom som gav sitt liv för dem.
 • Gud kom inte för att uppsöka enbart goda och rättfärdiga människor för att ha gemenskap med dem. Nej, Jesus dog för syndare. Han dog för hela världens synd.
 • Det viktiga för människan är inte att visa sig rättfärdig och "göra sitt bästa", utan det viktigaste är att inse att man är en syndare. 
 • Alla har möjligheter hos Gud. Men i världen har inte alla möjligheter för världen är hård, kylig och kall. Men Jesus har dött för oss alla för att ge oss verkligt liv, ett meningsfullt liv.
 • Tron gör att vi kan känna oss som segrare, oavsett omständigheter. Vi får gå till Gud med allt. 
  till predikan

Om att söka själv söka sanningen 19 min. 12 jan 2016

 • Att behålla mod och kraft under alla omständigheter. Att tro också när vi inte ser utvägar.
 • Aktiviteter som stjäl all tid så att man inte söker Gud.
 • Jesus vill ge oss frid och andlig kraft så att vi genom den tro som verkas i Kristus kan övervinna denna världen. 
 • Tron på Gud är en underbar segerkraft och kraften ligger i att vi är överlåtna. 
 • Att arbeta med fruktan och bävan (Fil 2:12) är inte att vara rädd och modlös. Utan det är att uppleva gudsfruktan, att inte nonchalera gudsordet utan ta det till sig. Att inte förhäva sig så att man inte bävar för något av det onda i denna värld. Nej, vi ska avsky det onda och hålla fast vid det som är gott. Det godas seger över det onda är det urkristna evangeliet.
 • När ofrälsta eller namnkristna talar i ämnet religion handlar det oftast om människobud, egen kamp och kraft, eller traditioner.
 • När det gäller frälsning är det viktigt att komma ihåg att det är vi själva som ska söka det rätta budskapet, vi ska söka Jesus. Så att vi inte gör något på grund av vana eller gör som föräldrar eller släktingar gjort. Då kanske vi bara blir religiösa som står emot den helige Ande.
  till predikan

En vandring i tro   43 min. 14 dec 2015

 • Vi får inte gripas av kärlek till världen så att vi följer den i stället för Gud. Vi ska inte trakta efter världsanden med dess gudsförnekelse som är så tydlig i vår tid. 
 • Även i det religiösa systemet finns mycket av gudsförnekelse inbyggd därför att man förnekar Guds Ord på viktiga punkter. Då får man inte fotfäste i Guds Ord och upplever ingen verklig tro och helig Ande.  
 • Guds Ord är den största lyckan.
 • Vi kan bli bortskämda av allt som Herren ger i stället för att komma ihåg Givaren.
 • Många är mer intresserade av lärosatser än av Jesus. Många vill höra världslig vishet i stället för andlig vishet.
 • Ibland kan den kristnes glädje i Herren förändras till att i stället bli till självhävdelse och egenrättfärdighet. Då bryter Gud ner detta så att det inte finns några falska grunder att bygga på.
 • Om vi öppnar oss för Jesus, öppnar vi oss för Gudsordet.
 • Om vi överlåter oss så får Jesus del av våra glädjeämnen och inte enbart våra behov.
 • Det vi önskar få ska vi ge. Ge förlåtelse för att få förlåtelse.
 • Om man berömmer sig av de jordiska tingen förmörkar det hjärtat.
 • Om man förhärdar sig är man stark i sig själv och vandrar vidare i egen kraft och bryr sig inte om Ordet. Och då blir det en vandring i självhävdelse i stället och en slags förståndsmässig vandring. 
 • Bara för att vi upplevt Anden en gång blir vi inte mätta och klara. Utan vi behöver leva i förnyelse.
 • Att söka Jesus är att tro på Guds Ord.
 • Om att gå in genom den trånga porten och uppleva trygghet.
 • Om prästen Nikolaus Rungius i Finland som sa att om det han predikade var sant så skulle hans kropp inte förruttna. Han avsomnade 1629 och hans kropp förmultnar inte. 
 • Guds Ord till lycka till hjärtats fröjd och glädje det överglänser allt på denna jorden sann varaktig glädje .
 • Att söka Gud medan det finns tid så man inte blir förhärdad.
 • Om att gråta tårefloder på grund av lycka, på grund av Guds godhet.  
 • Om vi inte äger livet i Gud har vi svårt att lyssna och ta emot Guds Ord. 
 • Gud ser inte till det yttre utan han ser rakt in i vårt innersta väsen.
  till predikan

Rätt ställning inför Gud   22 min. 29 nov 2015

Se på varandra genom Guds Ord   16 min. 27 nov 2015

 • Vem är människan? Är hon den hon är eller är hon den mask hon bär?
 • Människan visar sällan sitt rätta ansikte utan visar en mask, den som hon vill vara och hur hon själv vill att människor ska uppfatta henne. 
 • Är det så med oss att vi vill sy kläder av olika egenskaper åt människor som vi möter?
  Varifrån kommer allt tyckande om människor? 
 • Hur ska vi uppfatta människor runt oss mer positivt? Vi behöver gå till Guds Ord. Den nya födelsen ger oss ett nytt seende.
 • Är det inte så att kunskapen upplyser oss om vår okunnighet och att där finns mer att lära?
 • Vi får inte bedöma en människa efter ett handlande och en situation. Eftersom Gud är rättfärdig i alla sina vägar måste vi söka djupare gemenskap och förståelse för varandra för att vi ska kunna fungera tillsammans. För att Guds kärlek ska kunna vara verksam mitt ibland oss så får vi inte förhasta oss i våra omdömen om varandra.
 • Upplever vi Guds kärlek vill vi ge utrymme för förlåtelse åt var och en som vill uppleva gemenskap och försoning både med oss och den levande Guden. Det måste alltid finnas en öppen dörr. 
 • Herren vill leda oss på ett sådant sätt så att vi blir till uppbyggelse och glädje för varandra.
 • Det behövs en oändlig vakenhet för att vi ska bli bevarade i kärlek och frid.
 • Är det inte så att när den vise gör grundliga misstag syns det allra mest, medan den som egentligen aldrig är så noga kan göra många misstag utan att det märks?
 • Kanske vi människor berömmer oss av att kunna se lite väl mycket, för vi utgår från oss själva och inte från Guds Ord. 
 • Vi får gå till Guds Ord för att hämta vishet och kunskap både om oss själva och om människorna omkring oss. Bästa sättet att döma rätt är att inte döma alls.
 • Där det finns rum för kärlek och förlåtelse finns rum för frid i våra hjärtan. Det är stor kraft i Guds rika kärlek.
 • Det kommer en dag att visa sig hur dyrbart vi ansåg Kristi blod vara, huruvida vi handlat i kärlek och förlåtelse och  försoning, sökt friden och traktat efter den, talat tro till varandra och uppmuntrat varandra till att vandra vägen som bär till himlen.
 • Bön.
  till predikan

Verklig förnyelse   7 min. 26 nov 2015

 • Det är viktigt att man är en bedjare. Många får ingen hjälp för att de inte ber. Andra ber men förväntar sig ingenting. 
 • Att tro är att vänta sig att den himmelske Fadern griper in och att be och tacka Gud som om man redan har det man ber om.
 • I bön till Gud får vi uppleva under. Den som ber om syndernas förlåtelse och tror på syndernas förlåtelse och evigt liv får uppleva Herren och frälsningens under är inget litet under.
 • När vi ber ska vi mena det vi säger och inte enbart hopa en mängd tomma ord i bönen. Gud ser till hjärtat och det är på anden i människan det kommer an.
 • När vi läser Bibeln förstår vi att Gud ser mycket allvarligt på de många ord människor talar. Många gånger blir våra ord en belastning och ett lidande för andra. 
 • Jesus vill lära oss att göra det mot människorna som vi önskar att de ska göra mot oss. Så handlar vi i kärlek. Kärleken gör inget ont mot nästan. 
 • Jesus blev plågad men öppnade inte sin mun. Jesaja 53. 
 • Låt oss tala tro uppbyggelse det som blir till kärlek och gemenskap. Tron är verksam genom kärleken. 
 • "Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta". Ps. 51:11
 • Bönen Fader vår.
  till predikan


Trons seger
    7 min. 23 nov 2015

 • Herren är nära alla dem som åkallar Honom uppriktigt. 
 • Vi behöver hålla oss vakna så att vi står på  rätt sida om rättfärdighetens gräns och strider åt rätt Herre. 
 • Att tro på Herren renar och helgar och blir till mod och kraft i det goda. 
 • Många människor är modiga i det onda, men de vågar inte bekänna Jesus. Gud ser med välbehag på dem som erkänner Jesus som sin Frälsare.
 • Vi ska inte berömma oss av oss själva utan av Herren så får vi en underbar seger. Jesus har övervunnit allt det onda. 
 • Tron på Gud handlar mycket om att tro och förtrösta. Oavsett omständigheter kan den troende alltjämt uppleva Guds Ande, ja levande vatten som blir till verkligt liv-
 • I de svåraste av omständigheter är Gud en trofast Gud. Vi får en trons seger över denna värld.
 • Genom tron blir vi helgade när vi går till rätta med oss själva.
 • Den troende har inte långsamt när hon går in för Jesus. Det är spännande. Man är hängiven för man vet att Jesus är en uppstånden levande Frälsare som griper in i de svåraste av situationer. 
 • Herren vill ge underbar frid och segerglädje. 
  Den troendes glädje ska vara glädjen i Herren, i den helige Ande.
 • Bön med lyssnarna.
  till predikan

Forts. sida 4: » Vad handlar predikningarna om?

Till predikosidan med alla predikningar

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0