Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Har det någon betydelse om en pastor döper eller om en annan person gör det?

Fråga 1: Jag har fått bett med en person till frälsning. Nu vill personen döpa sig. Spelar det någon roll ur Guds synpunkt om jag som har gått bibelskola men inte är ordinerad pastor döper personen ifråga??
Jag tänker då på Filippus och hovmannen.


Svar 1: Varför inte döpa i en församling? Om det är på grund av en sjukdom eller om det finns en speciell anledning då kan en annan person än pastor döpa, med en pastors godkännande. 

Eller pastorn själv kan komma till personen och döpa. För att kunna svara på frågan riktigt behöver vi veta anledningen till varför du funderar över det här alternativet, att inte låta en pastor döpa i en församling.


Fråga 2: Min fundering angående dopet var "Filippus och hovmannen", om det har någon betydelse för Gud om det är en vanlig lekman eller en ordinerad pastor som döper. När min son skulle döpas fick jag tillåtelse av pastorn att döpa min son.


Svar: När en pastor döper så får han kännedom om personen han döper. Dopet är inte bara en ceremoni. Genom dopet bekräftar du att du är en del av Kristi kropp. Utanför kroppen torkar man och dör. Man ska utvecklas så som Herren vill att vi ska göra - i Hans kropp. Enda sättet att byggas upp är i kroppen.

 

 ”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. 
Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 
Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. 
Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.”
Ef. 4:11-16

 

I bibelstället som handlar om Filippus och hovmannen står det inte att de TALAR om dopet, man läser bara att de gjorde det.

”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! 
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. 
Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."
Matt. 28:18-20  

 

Filippus döpte hovmannen på samma sätt som han döpte en lärjunge. Skulle Filippus inte säga till hovmannen det som Herren befallt honom att säga?

 

”Döp….. och lär dem…” Vad lärde Filippus honom? Jag personligen tror att han sa till hovmannen att lära sig Ordet i den närmaste ”församlingen”, dvs. där syskon samlades och lät sig undervisas i den staden hovmannen bosatte sig. 

 

Men min rekommendation är att söka Andens ledning i de beslut man tänker ta. 

 

Vänliga hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna.

På vilka sätt bröt Israels folk ibland förbundet med Gud?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0