Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

Är det samma sak att Anden tar sin boning i oss och att bli andedöpt?I Apostlagärningarna 8 står det om väckelsen i Samarien, där Filippus var mäktigt använd av Gud. Människor trodde evangelium och lät sig döpas. Människor blev botade från sina sjukdomar i Jesu namn och demoner drevs ut.

När de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. Apg 8:12

När apostlarna i Jerusalem fick höra att människorna i Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes.

Vi läser att Petrus och Johannes bad för de troende i Samarien att de skulle få den helige Ande, därför att den helige Ande inte hade fallit på någon av dem (Apg 8:16). De troende i Samarien var bara döpta i vatten i Jesu namn.

Filippus döpte självklart inte ofrälsta människor! 
De som döptes var frälsta och den helige Ande bodde i dem, de hade barnaskapets ande (som gav visshet om frälsning, se Romarbrevet 8:15,16).
Men den helige Ande hade ännu inte fallit på någon av dem.


Det står att "apostlarna lade då händerna på dem och de tog emot den helige Ande" (Apg 8:14-17).

Ett annat exempel finns i Apostlagärningarna 19:2:

"Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?" 
De svarade honom: "Nej, vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten."  
Apostlagärningarna 19:2

När man blir frälst så blir man född ovanifrån genom den helige Ande som tar sin boning i oss. Det är inte samma sak som att bli FYLLD med den helige Ande.

Man kan vara frälst fast man inte tagit emot dopet i den helige Ande.


Den helige Ande bor i var och en som tagit emot Jesus som sin Frälsare. Den helige Ande föder på nytt och ger en övertygelse om att man är frälst. Så den troende upplever att den helige Ande är verksam.

Men Herren vill också döpa i helig Ande så att man får kraft att bli hans vittne och tjäna honom så som han vill, i Andens kraft. Dopet i den helige Ande är ingen "examen", det är bara ETT steg i rätt riktning mot att få en närmare relation med Herren och att vandra i Anden och uppleva överflödande LIV i sin vandring med Herren.

Om man fått till sig att man redan blivit döpt i helig Ande när man blev född på nytt, så kan det hindra en från att söka en djupare upplevelse av Anden. Det är skillnad på att bli född av Anden och att bli döpt i Anden.

Johannes Döparen: Jag döper er med vatten, men han skall döpa er i den helige Ande. Mark. 1:8

Jesus: Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande. Apg 1:5

De uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. Apg 2:4

Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud.  Apg 10:45,46


Om den här händelsen sa Petrus senare:
Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt: Johannes döpte med vatten, men ni skall döpas i den helige Ande. 
Apg 11:16

Hälsningar Brobyggarna och pastor Luis Blas, Icthus församling.

Vad betyder det att vara frälst 
och att få nåd?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0