Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Kan man få tungotalets gåva utan att bli döpt i den helige Ande? 

Kan man få tungotalets gåva utan att bli döpt i den helige Ande? Finns det andra tecken som brukar följa med dop i helig Ande?

Nej, ett ÄKTA tungotal kommer som en FÖLJD av andedopet. Med dopet i den helige Ande kommer framför allt en förökad tro och kärlek till Herren.

Ett yttre tecknen är tungotal.

När den helige Ande uppfyller hela människan så att det flödar över kommer tungotalet som ett tecken på andedopet. Tungotalet är en av de första andliga gåvorna man får. Många får det redan när de är nyfrälsta. 

När vi läser i Apostlagärningarna om de första kristna som blev döpta i helig Ande står det att de talade i tungor, men det fanns också andra tecken som att de prisade Gud (Apg 10:46) och profeterade (Apg 19:6).

Det finns alltså olika tecken som åtföljer andedopet, men tungotalet är ett bestående tecken. Man kan inte tala i tungor utan att ha blivit döpt i helig Ande. 

Men det finns så klart ett falskt tungotal, precis som det finns andra av Andens gåvor som efterapas.

Hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna.

Är det möjligt att äga den helige Andes gåvor utan att äga Andens frukter?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0