Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är det möjligt att äga den helige Andes gåvor utan att äga Andens frukter?

Galaterbrevet 5:19-26:
Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,
avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.
Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,
trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.
De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.
Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.
Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

Andens frukter kan inte visa sig förrän man underordnat sig Herren. Att låta sig formas genom Anden och att dö bort från det köttsliga är vars och ens eget ansvar.

En mogen kristen visar alltid Andens frukter. En mogen kristen har lämnat det köttsliga och vandrar i Andens frukter.

Men när det gäller andliga gåvor som t.ex. tungotal eller att bota sjuka står det att det endast fordras TRO:

Jesus: Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor.
De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.
Markus 16:17,18

I vilken troende som helst kan ovan nämnda tecken visa sig.

Man behöver inte ha mognat som kristen och lagt bort det köttsliga beteendet. Man kan ändå ta emot vissa andliga gåvor som t.ex. helandets gåva. 

Gåvorna tas emot genom tron. De är GÅVOR. Gåvorna finns i den helige Ande och det står skrivet att Herren ger Anden utan att mäta, alltså utan begränsning.

En köttslig kristen kan alltså ha vissa andliga gåvor som han/hon tagit emot genom tron, dock inte gåvor så som vishet, andeurskillning m.m.

Andens gåvor är ord av vishet, ord av kunskap, trons gåva, gåvor att bota sjuka, gåvan att utföra kraftgärningar, att profetera, att skilja mellan andar, att tala olika slags tungomål, att uttyda tungomål. (1Kor 12:8-10).

Allt, både frukterna och gåvorna, är till för att betjäna Kristi kropp.

Sedan bör det nämnas att gåvor kan imiteras och för att inte bli bedragen är andeurskillningens gåva viktig.

Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Rom 11:29

Hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna.

Kan en sant kristen person avfalla och gå förlorad?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0