Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Kan en sant kristen person avfalla och gå förlorad?

Hos Herren finns makten och kraften att frälsa så att vi når ända fram till målet. Det är Han som helgar. Det är Han som bevarar oss på grund av sin stora kärlek till oss. 

Det är Han som utför sitt verk i våra hjärtan så att vi formas till att bli mer och mer lika honom. Frälsningen är helt och hållet Guds verk i oss genom den helige Ande som han låter bo i oss.

Det som fordras av oss är att vi använder vår fria vilja på rätt sätt och VÄLJER Honom - inte bara en gång, utan att vi i våra liv fortsätter att välja att sätta Jesus i första rummet och inte låter andra saker bli viktigare. 

Vi får dö bort från det köttsliga jaget och låta Anden ta över för att bli mer och mer befästa i tron.

Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 
1 Tim. 4:1

Om man inte kunde avfalla – av vilken anledning finns då alla förmaningar i Bibeln om att hålla sig vaken, att alltid vara bedjande och vara redo när Jesus kommer? 

Guds Ord nämner på olika ställen de som avfallit från Gud. Men Jakobsbrevet talar också om möjligheten att komma tillbaka till Gud efter att ha kommit bort från sanningen.

Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Jak. 5:19,20

När vi tar emot Jesus i våra liv och blir frälsta, får vi den helige Ande som ger oss kraft till att leva ett liv som behagar Gud. 

På grund av att vi sagt ja till Jesus och sagt nej till synden får vi kraft av Gud till övervinnande för att vi blivit Guds barn. Vi kan leva som segrande kristna oavsett omständigheter.

Men vi förlorar inte vår fria vilja för att vi blivit kristna. 

I början, när man nyss blivit frälst, upplever man sig många gånger svag i sig själv. Det är nyttigt. På grund av sin svaghet söker man ivrigt Guds vilja. Man känner sitt stora behov av Gud. 

Men om man inte är vaken, så kan man gradvis slöa till andligen och tycka att man klarar sig bra själv, i egen kraft. Man blir självtillräcklig. Man blir ljum. Då är man i en farlig situation.

Det handlar om olika små val man hela tiden gör som gradvis kan leda bort från Gud. I stället för att hålla lågan brinnande och söka Gud, låter man elden inombords slockna och man ger sin uppmärksamhet åt andra saker och börjar värdesätta på ett annat sätt. Man ser annat som viktigare och sätter inte Guds rike först. 

Det man väljer att göra behöver inte vara någon synd i sig. Man kan trots att man inte gör sådant som i sig självt är syndigt, komma bort från Gud. Man kan leva skötsamt på alla sätt. 

Men när man väljer att inte sätta Jesus på första platsen i sitt liv, blir man ljummen och man kan gradvis glida bort från Gud.

Du som läser detta och har det på det viset, skynda dig att göra upp din sak med Gud och börja om på nytt med Jesus!

Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Upp.3:20

Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen.
Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga.
De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig.
De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.
Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade.
Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom.
Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor.
De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp.
Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes.
Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte.Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Matteus 25:1-13

Hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna.

Kan ni förklara sambandet mellan tro och gärningar?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0