Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan ni förklara sambandet mellan tro och gärningar?

Vi blir ju rättfärdiga av tro och inte av gärningar, men ändå krävs gärningar står det.....Kan ni förklara sambandet mellan tro och gärningar?

Goda gärningar är inte grunden för vår rättfärdiggörelse, men de goda gärningarna är en konsekvens av vår rättfärdiggörelse genom Kristus.

Goda gärningar uträttade i kärlek och tro på Kristus är ett tecken på att man har en levande tro. Den som inte älskar känner inte Gud. Det är inte kärleken som rättfärdiggör eller frälsar, men om någon inte har kärlek så är denne inte av Gud.

Det som är av Gud kan spelas och efterapas, även kärleken. Men det finns en totalt osjälvisk kärlek till medmänniskor som bara Gud kan producera i en människas liv genom den helige Ande. 

Tron är verksam genom kärlek, på något annat sätt kan en levande tro inte fungera.

Jesus: Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.
Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.
Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.
Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. Matt 7:17 -20

Ett gott träd är rotat i en mylla av tro och ur denna tro springer det fram liv och frälsning, inte bara för den egna personen utan också åt andra. 

Endast genom att se på frukten kan vi bli försäkrade om att ett träd är gott. Goda frukter och goda gärningar är ett resultat av en levande tro.

För en rättfärdig person blir goda gärningar dennes livsstil, inget som denne gör på grund av krav.
Men när en orättfärdig person (som inte rättfärdiggjord genom tron på Kristi offer) försöker nå rättfärdigheten med goda gärningar, ser hon det som ett krav, men kommer aldrig att nå rättfärdigheten eftersom det bara är genom tro vi kan bli rättfärdiggjorda.

Läs mer:

»Vad är skillnaden mellan att handla gott och spontant handla gott?

»Räcker det med att bara tro för att få ett gott förhållande till Gud?

»Vad är att vandra i gärningar som Gud förberett och hur ska vi bli rena kanaler för Guds kraft?

»Jag undrar vad lagen och nåden är! Hur lever man i nåden?

»Blir man rättfärdig inför Gud av gärningar?

Hälsningar pastor Luis Blas, Icthus församling och Brobyggarna.

Ska bibelläsning kännas som ett tvång? 

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0