Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Blir man rättfärdig inför Gud av gärningar eller av tro?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 


Jesus dog för våra synder medan vi var syndare. 
HAN är vår rättfärdighet. Vi blir rättfärdiga genom tro på Jesus. Jesu blod renar från all synd.

Sedan man blivit rättfärdiggjord genom tro, dvs. frälst, så söker man uträtta trons gärningar. Det är en helt annan sak än att försöka uträtta gärningar för att bli rättfärdig av enbart dem.

Den levande tron är verksam genom kärlek. Guds kärlek driver människan att söka sin nästas bästa.

Man söker i tro rätta sig efter Guds vilja i gudsfruktan. Man vill behaga Gud genom att söka ett rättfärdigt sinnelag, så leds man in i de goda gärningarna som Gud har förberett.
Herren har en plan för varje människa.

Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. Romarbrevet 1:17

Herren vår rättfärdighet. Jeremia 23:6

Paulus: Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Filipperbrevet 3:8,9

Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Jakobsbrevet 2:17

Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet…
1 Timotheosbrevet 6:11,12

Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Titusbrevet 2:14

Innan jag gifte mig kände jag den helige Andes närvaro.
Nu 1,5 år senare är allt tomt och tungt……

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0