Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 
Vad är skillnaden mellan att handla gott och spontant handla gott?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Jesus vill rena våra hjärtan och befria oss från all ondska och själviskhet.

Detta sker genom den helige Ande. När vi låter Jesus forma oss genom den helige Ande blir det naturligt för oss att spontant, villigt och glatt göra det goda.
Ur ett gott hjärta kommer goda handlingar, både spontana och planerade.

Vi lever i en mörk värld som vill påverka oss till att bli självupptagna och ljumma i tron och kärleken. I liknelsen om sådden talas om att goda gärningar uteblir där "världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt."  
(Mark.4:19, se också Tit.3:14)

Därför behöver vi ständigt söka förnyelse i helig Ande och riktigt gå in för att uthålligt uträtta de goda gärningarna som Gud har förberett för oss. Man måste ge tid åt Herren och låta Honom bestämma väg.

Ofta behöver vi tänka efter och i bön fråga Herren vilka goda gärningar vi kan tänkas uträtta för Gud. Herren vill leda oss steg för steg.

Mvh Veli Sergei.

Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Lukas 3:8

Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Kolosserbrevet 1:9-11

Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Romarbrevet 2:6-8

Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. 1 Johannesbrevet 3:18

Jesus: Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Matteus 7:21

Jesus: Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor skall berömma dem. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Matteus 6:1-4

Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Efesierbrevet  5:16,17

Behöver jag döpas i vatten på nytt?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0