Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad är att vandra i gärningar som Gud förberett och hur ska vi bli rena kanaler för Guds kraft?

Till Veli Sergei: Vad innebär det att vandra i gärningar som Gud förberett? Följdfrågor: Hur ska Sveriges kristna bli rena kanaler för Guds kraft?
Hur ska vi bekämpa det mänskliga köttet?

Kjell Johansson

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Det står skrivet: 

 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. Efesierbrevet 2:10

Vi ska uppfyllas av tro och helig ande. Problemet är att vi ofta är så fyllda av oss själva så att där inte finns någon plats för Herren. För att Guds Ande ska få plats måste vi ge avkall på det egenliv och den själviskhet som ofta behärskar oss. Allt sökande efter egen ära måste bort.

Jesus: Ge därför ert inre som gåva, så blir allting rent för er. Lukas 11:41

Vi behöver ödmjuka oss i stoftet och ge plats för Guds kärlek i Anden. Vi får inte blygas för Herren, för då blygs han för oss. Låt oss vara frimodiga och predika Kristus så blir sådant möjligt som vi tidigare såg som omöjligt. För att forma oss så behöver Gud mycket av vår tid, inte minst i bön. Att tjäna Gud är inte en hobby, utan det är liv att tjäna Gud.

Jesus: Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem. Lukas 6:31

Ofta är vi själviska i stället för att lyssna till Gud. Om vi vill synas, när ska Gud då synas? Gud ska ha äran i allt.

Jesus: Jag tar inte emot ära av människor. Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden? Johannes 5:41 & 44

Jag ger inte min ära åt någon annan. Jesaja 48:11

Det jag här skrivit om handlar om att vi ofta själva är i vägen för det vi vill uppleva.

Med vänliga hälsningar, Veli Sergei.

Läs mer: » Hur uppleva kraften i Guds ord

» Vad menas med att man ska vara "fattig i anden"?

 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 1 Korinthierbrevet 2:5

Vilken är strävan hos trosutövare att leva ett så rättfärdigt liv som möjligt?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0