Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Kan min bortfallne vän som varit pånyttfödd komma tillbaka till Gud?

Tack för en jättebra sida! Jag har en vän som varit en pånyttfödd kristen, men är nu avfälling.
Han ville egentligen aldrig lämna tron, men han slutade gå till kyrkan.
Det ledde till att han förlorade tron. I skolan predikade man som man gör, att Gud inte finns.
Och han kom fram till att Gud inte kan finnas.
Så började han leta efter sanningen, och nu är han övertygad om att Gud finns.
Han skulle helst av allt i världen vilja komma tillbaka till Jesus.
Han har frågat mig om det går, men jag vet inte vad som gäller. Så kan han komma tillbaka? Och vad menas med följande Bibelverser?
Jer 66:24, 1:sta Timot. 1:19, 2 Timot. 4:7 (Vad om man inte lyckas?), Heb. 3:19, Ps. 51:15

Jag är så förvirrad. Skulle du kunna reda ut detta? Och om det inte går för honom att komma tillbaka, vad ska jag göra? Säga det?
Han kommer bli förkrossad. Sluta vara med honom? Ett svar skulle betyda oerhört mycket för mig. 
Jag har ingen annan jag vågar fråga.  

 


Tala om för din vän att den som kommit bort från livet i Gud kan komma tillbaka. Det står skrivet:

Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Jakobsbrevet 5:19,20

Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. Jesaja 1:18

Den onde vill gärna inbilla den som kommit bort från Gud att det inte går att komma tillbaka. Din vän ska inte lyssna till otrons röst, utan ta fasta på Guds Ord, Guds kärlek och barmhärtighet och på det Jesus har uträttat på Golgata kors. All synd blev naglad där och det gäller lika för alla människor. Det blir glädje i himlen bland Guds änglar över en syndare som omvänder sig, det gäller även den som kommit bort från Gud som kommer åter. Din vän ska besöka kristna sammankomster igen och få hjälp i bönen och i att överlåta sig och börja om på nytt med Herren. Han får lämna sin börda vid korsets fot. Jesu blod renar från all synd.

Paulus skrev att han kämpat den goda kampen, fullbordat loppet och bevarat tron och du undrar vad som händer om man inte lyckas med det. Man måste inte vara fullkomlig, då skulle ingen kunna bli frälst. Guds Ord säger att man ska bekänna sina synder och börja om igen om man inte lyckas.

 

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh.1:9

Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. 
2 Timotheosbrevet 2:13

Ty den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen, men de ogudaktiga stupar när olyckan kommer. Ordspråksboken 24:16

Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han syndar mot dig sju gånger om dagen och kommer tillbaka till dig sju gånger och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta honom. 
Lukas 17:3,4

Jesus: Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Johannes 12:47

Du nämner en del bibelverser som handlar om de som går förlorade för att de inte brydde sig om Gud. Men vill man bli frälst finns det förlåtelse att få. Jesus sa att bara en synd är oförlåtlig och det är hädelse mot den helige Ande. All annan synd ges förlåtelse för. Jesus kom för att frälsa syndare.

 

Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? säger Herren, Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Hesekiel 18:23

Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be, och Gud skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man skall be för den.
1 Johannesbrevet 5:16

Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas. Hebreérbrevet 2:17,18

Läs gärna Psaltaren 103 samt: »Om man en period i livet inte alls varit kristen, kan man ändå komma tillbaka?

Jag har tidigare svarat på flera frågor på om vad hädelse är, läs t.ex. »Jag har ljugit om andedopet och upplever inte längre gudsnärvaro. När vet man om man har hädat den helige Ande?

och »Jag undrar vad en dödssynd är?

Mvh Veli Sergei.

Vad är att vandra i gärningar som Gud förberett och hur ska vi bli rena kanaler för Guds kraft?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0