Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Kallelse att nå ut till icke-kristna

Hej pastorn!

Jag har en fråga som jag skulle behöva ett råd till. 
Jag är kristen sedan
12 år, är nu 23, och känner att jag vill nå ut till okristna. Jag vill till och med bli pastor. De som jag vill nå ut till är svartrockare, satanister och ockultister. 
Vad är ditt råd? Jag känner en "kallelse" till det, men
vill vara försiktig eftersom det är en speciell värld. Varma hälsningar en undrande.

 

 


Jag förutsätter att du har lärt dig Guds ord och är utrustad med kraft. Det är viktigt att man upplever Guds kallelse till tjänst. Men Guds vägar är outrannsakliga och ibland kan det vara svårt för oss att veta i förväg hur Herren har tänkt leda oss. 
Ofta leder oss Herren  steg för steg in i vår kallelse, när vi försöker uträtta vad vi kan för honom på den plats vi är. 

Varför inte pröva din kraft genom att gå ut till "vanligt folk"? Vanligen börjar man i sitt "eget Jerusalem". 
När du inte inriktar dig på någon speciell grupp möter du människor med olika bakgrund och olika uppfattningar om Gud. Du kommer då säkert också att möta de människor du nämner som du vill nå ut till. 

Jag tror att när du möter dessa på ett naturligt sätt utan att du speciellt inriktat dig på just dem, så kan du bättre känna dig för och utvecklas och komma in i Guds ledning. Du kan då t.ex. jämföra resultaten av ditt vittnande och se var du hade mest framgång och upplevde störst seger i andevärlden. 

Herren vill döpa oss i helig Ande och eld och utrusta oss till tjänst.
Om Jesus står det skrivet:
Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. Matt. 3:11 


Den andliga vapenrustningen
10Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6:10-18

Vad menas egentligen med andar, goda andar och onda andar.......?

Upp igen            <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna


 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0