Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

GODA ANDAR OCH 
ONDA ANDAR

Hej, pastorn!

1. Jag undrar vad som egentligen menas med andar. Det finns tydligen onda och goda andar. 

2. Är det så enkelt att de goda andarna är änglar och de onda demoner? 

3. Finns det inga andar som varken är goda eller onda? 

4. Om ett naturfolk dyrkar en ande, kan de inte rentav dyrka en ängel (utan att veta om det)? 

5. Är helgon andar?

Mycket tacksam för svar!

Christian
 

 


1.
Andar är andliga väsen. 
Om onda andar, se tidigare svar:
VAD ÄR DEMONER?  
Om goda andar: 

Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen? Hebreérbrevet 1:14 

2. I dagligt tal menar man vanligen det. Men vi kan inte utforska den osynliga världen med alla dess andeväsen. Bibeln ger inte detaljer. 

Om Jesus:
Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Kolosserbrevet 1:16

3. Antingen är andarna på Guds sida eller på djävulens sida.

4. Angående din fråga om naturfolken: Oavsett om de dyrkar en ond ande eller en god ängel så varnar Bibeln för tillbedjan av änglar:

Och ängeln sade till mig: ”Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han tillade: ”Dessa Guds ord är sanna.” Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: ”Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.” Upp. 19:9,10

".......verkligheten själv är Kristus. Låt er inte fråndömas segerkransen av någon som ger sig hän åt ’ödmjukhet’ och går upp i syner av änglarnas tillbedjan och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne och inte håller sig till honom som är huvudet. Från honom får hela kroppen den tillväxt som Gud ger, stödd och sammanhållen som den är av sina leder och senor. Kolosserbrevet 2:17-19

5. Ja, helgon - och då syftar jag på alla de avsomnade troende - är andar. I Bibeln kallas de bl.a. för "andar hos de rättfärdiga som nått fullkomningen":

Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Hebreérbrevet 12:22,23

I Bibeln används benämningen "de heliga" (grek. "hagios") för alla de troende. Så småningom började man använda benämningen "helgon" för martyrer och andra som på ett utmärkande sätt visat trohet mot Kristus. Helgonförklaringar åstadkommer tillbedjan av helgon och bilder av dem i stället för tillbedjan av Gud, vilket är fel. Att tillbe avsomnade människor eller be om förbön av dem har inget belägg i Bibeln. Det förekommer många fantasifulla berättelser där helgonbilder gråter och dylikt. Människor får hallucinationer och far vilse i sin tro.
 
Jesus säger: 

Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna. Lukas 4:8

Ni skall inte göra er några avgudar och inte resa upp åt er någon avbild eller stod och inte heller i ert land sätta upp några stenar med inhuggna bilder för att tillbe dem. Ty jag är Herren, er Gud.  3 Moseboken 26:1

35Men de som anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. 36Inte heller kan de dö längre, ty som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn. Luk. 20:25,36

20Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Filipperbrevet 3:20,21

Jag är muslim och anser att muslimer ser Jesus som Frälsare...

Upp igen            <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna


 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0