Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga  

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Jag har svårt att be för människor jag inte tycker om…..hur ser du på det?

Eftersom vi lever i den yttersta tiden, intensifieras kampen om människors själar alltmer. Jag kan då och då känna nöd för ofrälsta vänner och andra människor. Men, så kommer dock en fråga eller ett erkännande att jag som förebedjare med ett visst ansvar inte känner nöd för dom som jag inte tycker om. Dom människorna har ett mycket nonchalant beteende, materialistiska och är väldigt fula i mun och med dåliga skämt, tvetydighet som ger anspel på bl a sex, mm! Dessa människor känner jag ingen nöd för, för dom vet vägen till frälsning.  Jag vet att Herren älskar alla och vill att alla ska bli frälsta, men valet ligger ju i människans egen vilja. Hur ser du på detta?

Med vänliga hälsningar Y.


 

 

 

 

 

 

 

 

 Be oavsett hur du känner för att be för någon.

Bön kan förflytta berg, hur mycket mer kan då inte människors inställning förändras genom våra förböner!

Kanske är det just de människor du nämner som mest behöver förböner.
Man kan inte döma dem som inte mött Jesus eller fordra något orimligt av dem. Ofrälsta känner bara till det liv de lever. De kan inte förstå vad frälsning och frid handlar om förrän de själva upplevt det.
Vi är alla syndare frälsta av nåd och ingen har något företräde.

Ofta vill den ofrälste pröva den som är frälst för att se om kärleken är äkta. Har man inte kärlek, känner människor det och då blir våra ord inget värda för dem.

Det går inte i förväg att veta vem som kommer att avgöra sig för Jesus. Den störste av syndare kan bli härligt frälst och förvandlad. Man får inte ta det personligt om man blir attackerad för att man vittnar om Jesus, utan se det som något naturligt.

Mvh Veli Sergei.

Jesus: Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Lukas 5:31,32

Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Efesierbrevet 6:12

Sträva ivrigt efter kärleken. 1 Kor. 14:1

Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Romarbrevet 12:21

… Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss. Romarbrevet 5:5

Jesus: Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.
Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också?
Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också?
 
Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig. Matteus 5:44-48

Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Matteus 10:8

Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Titusbrevet 3:4-6

Hur gör man för att höra Guds eller Jesu röst?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0