Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad säger kristendomen om våld?

Hallo.....Jag gör ett skolarbete i skolan och jag undrar: Vad säger kristendomen om våld? Jag hoppas att ni svarar så fort du kan.       Malin

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 Nya testamentet tar klart avstånd från all orättfärdighet och våld.
Gud är kärleken och kallas i Bibeln "fridens Gud". Han vill ge oss "fridens tankar" och Han styr våra steg in på "fridens väg". Evangeliet kallas "fridens evangelium".

 Jesus sa: Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem. Lukas 6:31

Jesus sa att man ska "vända andra kinden till" (se bibelvers längre ner) och det betyder att man inte ska vara hämndlysten.

Man ska inte skada eller kränka någon. Den som fruktar Gud söker försoningens väg och söker undfly stridigheter och våld. Det står att vi ska visa vänlighet mot alla människor (Se Tit.3:2 1 Kor. 6:7).

Att vända andra kinden är inte detsamma som att man ska låta andra misshandla en utan att man försöker skydda sig. Självklart har vi rätt till självförsvar, både när det gäller oss själva och vi ska naturligtvis hjälpa andra människor som vi ser är i en svår situation.

Man kan inte bekämpa ondska med ondska. Det står: Låt dig icke övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda. Rom. 12:21
Gud ger kraft genom den helige Ande och hjälper och tröstar oss i svåra situationer, bara vi är stilla och väntar på Herrens ingripande. Gud gör under än idag.

Jesus blev utsatt för våld, han blev misshandlad och pinad och slutligen dödad för vår skull. Han bar straffet för vår synd. Men Han vann en härlig seger över all ondska. En dag ska det inte finnas någon ondska mer och inget våld.

Mvh Veli Sergei.

Om Jesus: Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Jesaja 53:7

Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. 
Matteus 5:38,39

Säg inte: "Jag skall vedergälla ont med ont". Vänta på Herren, han skall hjälpa dig. Ordspråksboken 20:22

Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Hebreérbrevet 12:14

Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse.
Ty den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. 
1 Petrusbrevet 3:9,10

De som smider onda planer har falskhet i hjärtat, de som främjar frid får glädje. Ordspråksboken 12:2

Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. 
1 Thess 5:15

Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor.
Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.
Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. 
Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.
Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud.
Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Romarbrevet 12:17-21

Om någon som vet att Gud är med honom, håller ut när han får lida oskyldigt, så är det nåd från Gud.
Vad är det för berömvärt, om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. 
1 Petrusbrevet 2:19,20

Läs mer: »Fråga om orsaken till krig

Varför tror folk på Gud?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0