Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Varför skrivs det en massa detaljer om vilka som är frälsta, rätt och fel hit och dit?

Hej! Jag blir lite frustrerad över att frågor och svar här rör sig väldigt mycket kring olika detaljer om vilka som kommer till himmelen, vilka som är frälsta, rätt och fel hit och dit istället för att fokusera på de tre grundpelare i kristen tro:
Att älska Gud och din nästa som dig själv. Vi är inte här för att döma varandra och göra kristendomen till en anledning att sätta oss själva över andra. Den är till för att utrusta oss att älska Gud och vår nästa genom att tjäna. Jesus poängterar ofta detta genom möten med fariseerna exempelvis. För frälsningen ska väl inte bli ett resultat av den maximala egoismen, att på smidigast möjliga sätt få evigt liv.

Håller du inte med mig? 
Med vänliga hälsningar Daniel. 
Många som skriver hit och ställer frågor är inte troende. Andra har nyss blivit frälsta. En del har varit troende mycket länge och har läst igenom hela Bibeln många gånger. Det som format "Frågor och Svar" är alltså funderingar och över tusen frågor som människor med varierande bakgrund och olika mått av tro och insikt i Guds Ord har ställt.

Det är inte konstigt att en del frågor handlar om detaljer, som för vissa andra tycks vara onödiga. Den ena människan har problem med det ena, den andre har problem med något annat. Grundlig undervisning är vad människor behöver.
Det är meningen att Guds Ord ska visa oss vägen till Gud. Jag försöker svara konkret när det går. Vi ska försöka vara tydliga när vi delger människor det kristna budskapet.

Guds Ord är rent och klart. Slätstrukna budskap gör ingen nytta, de åstadkommer varken tro eller kärlek. Det är meningen att predikan ska föra människor till Gud så att de tar fasta på Guds Ord och omvänder sig.

Man kan inte uppleva Guds kärlek och bli frälst enbart genom att läsa och lära, utan man måste bejaka Guds Ord i sitt hjärta, säga ja till Jesus, ödmjuka sig och omvända sig, bli född på nytt.

Jesus: Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det. Lukas 13:24

Jesus: Ert tal skall vara ja, ja, och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde. Matteus 5:37

Låt ert ja vara ja och ert nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen. 
Jakobsbrevet 5:12

Jesus: Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. 
Matteus 5:13

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Hebreérbrevet 4:12

Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Ordspråksboken 30:5

Herrens tal är ett rent tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger. Psaltaren 12:7

Ibland får jag naturligtvis också frågor som kan besvaras mer allmänt, t.ex.

»Vad är det viktigaste enligt kristendomen?

»Vad är grundläggande i kristendomen?

»Jag undrar vad Jesus betyder för en kristen människa?

Mvh Veli Sergei.

Ska jag betala skulden eller förlåter Jesus?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0