Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Ska jag betala skulden eller förlåter Jesus?

Om jag har en juridiskt preskriberad skuld till en annan människa: Räcker det att jag tror på Jesu ord om syndaförlåtelse för att jag ska slippa att betala den skulden? Bör jag försöka att avlasta Jesus så gott jag kan genom att betala skulden? Bör jag handla mera efter uppmaningen "Allt vad ni vill att era medmänniskor skall göra mot er, det skall ni också göra mot dem" än efter löftet att Jesus förlåter alla skulder?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


Guds godhet vill föra oss till omvändelse
Man kan inte syssla med bedrägeri och hänvisa till Jesu ord om förlåtelse. Jesu ord om förlåtelse gäller då inte. Det skulle annars betyda att alla som bedrar och stjäl bara skulle be om förlåtelse och sedan skulle de fortsätta att bedra och stjäla.

För att uppleva att Jesus förlåter synd och skuld ska man ångra och bekänna den synd man begått, överge synden (dvs. omvända sig och få nytt sinnelag) samt söka gottgöra det orätta och det onda man gjort. Har man felat mot någon måste man be om förlåtelse och så långt det är möjligt försöka ställa till rätta det som man ställt till med. Har man en skuld som man har möjlighet att betala tillbaka så skall man naturligtvis göra det. Men Gud begär inte det omöjliga av människan.


En större fordran
Man ska söka handla rätt och rättfärdigt mot alla människor, dvs. enligt Jesu "gyllene regel" som du nämner. Har man inte denna strävan är det omöjligt att uppleva Jesu syndaförlåtelse och gemenskap med Gud. Det handlar om att man vänder sig bort från synden och ett orättfärdigt sinnelag. Har man upplevt ljuset finns en större fordran än innan man mötte Jesus.

Läs om hur mötet med Jesus förvandlade Sackeus så att han ville ge fyrdubbelt tillbaka åt dem han bedragit tidigare, Lukas 19:1-10.

Mvh Veli Sergei.

Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Matteus 3:8

Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Romarbrevet 13:8

Paulus: Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Apg 24:16

Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Galaterbrevet 5:13

Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. Matteus 5:16

Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. 1 Petrusbrevet 2:12

Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. 1 Petrusbrevet 2:24

….utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna, att de skall ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Apg 26:2

Begår man synd om man drabbas av dåliga tankar, trots att man avskyr dem?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0