Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 
Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Begår man synd om man drabbas av dåliga tankar, trots att man avskyr dem?

Hej Pastorn Veli!
Gud välsignar ditt arbete och insats som är ovärderlig info på nätet. Och som inspirerar många själar till att vandra Herrens Jesus Kristus väg!
 
Min fråga gäller följande: Det är så att det pågår ständigt krig i min hjärna emellan tankarna. Och ibland brukar det vara obehagliga tankar som är av ondo, men jag avvisar dem totalt i den högstes namn Jesus Kristus!
 
Begår man synd om man drabbas av dåliga tankar, men bestämt avskyr dem lika mycket som dess upphovs gestalt: satan!
 
Be för mig Pastorn Veli. Må Gud välsigne dig och hela er organisation!  Mvh A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nej, om man får dåliga tankar men det är så att man avskyr dem och står emot dem i Jesu namn så leder det inte till synd.

Avsky det onda, håll fast vid det goda. Romarbrevet 12:9

Allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Filipperbrevet 4:8

Det är när man tillåter dåliga tankar att stanna kvar och få fäste i tankelivet som det blir till synd.

Man ska ge Herren tid, gå in för bönen och Ordet, tjäna Herren i kärlek och uppfyllas av helig Ande, så får onda tankar inget fäste.

Även Jesus blev frestad och hårt prövad men han var utan synd. Jesu frestelser bestod i att djävulen bokstavligen talade till honom.

Djävulen slutar inte att tala till oss när vi blivit frälsta. Han vill vilseleda oss och hindra oss att göra Guds vilja. Djävulen vill så tvivel, otro, fruktan, modlöshet och oförsonlighet osv. Han försöker alltid få människan att följa egna tankar och planer i stället för att hon ska gå till Herren och söka Hans vägledning i allt.

När vi tyr oss till Herren och förtröstar på honom så blir vi beskyddade och Han bereder utvägar ur prövningar och frestelser. Jag ber för dig!

Mvh Veli Sergei.

Läs mer:
»Vilka frestelser utsattes Jesus för?

Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse.
Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.
Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hebreérbrevet 4:14-16

Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.
Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. 1 Petrusbrevet 5:8,9

Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Jakobsbrevet 4:7

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4:6,7

Förtrösta på Herren och gör det goda, bli kvar i landet och sträva efter trofasthet.
Ha din glädje i Herren, han skall ge dig vad ditt hjärta begär.
Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han skall göra det.
Han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagens sken. Psaltaren 37:3-6

Undrar över tusenårsriket…är rädd att jag ska göra något hemskt och förlora frälsningen…Hur vet jag om ska jag verkligen förlåtit?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0