Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Dog Jesus för synder både bakåt och framåt i tiden?

När Jesus dog på korset, dog han då för synder begångna av människor både bakåt och framåt i tiden?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Ja, det gjorde Han. När Jesus blev gjord till synd på Golgata kors, så blev Han blev hela världens syndoffer. Han tog på sig straffet för all slags synd som människor begått och kunde tänkas begå framåt i tiden.

Jesus smakade Guds vrede i vårt ställe. Han som var fullkomligt ren och ingen synd hade gjort, blev en förbannelse i vårt ställe (Gal 3:12).

Genom sitt offer på Golgata har Jesus utplånat synden. När Jesus gjordes till synd, förklarades vi rättfärdiga genom Hans blod. Jesu blod renar från ALL synd.

Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. 
2 Korinthierbrevet 5:21

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 
Romarbrevet 8:1

Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. 

Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Kolosserbrevet 1:19-23

Vilka regler kan man kompromissa med om man vill leva så nära Jesu anvisningar som möjligt?

Upp igen           <Föregående fråga

 Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0