Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vilka regler kan man kompromissa med om man vill leva så nära Jesu anvisningar som möjligt?

Vilka regler kan man kompromissa med om man vill leva så nära Jesu anvisningar som möjligt? 
Vilka regler i Jesus bergspredikan kan man inte kompromissa med?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 
Alla "regler" i Bibeln pekar på Jesus själv. De syftar till att föra oss direkt till Honom, in i en djup gemenskap med Honom.

En troende kan inte kompromissa med sin tro eller med Guds Ord.

Kompromisslöshet kännetecknade Jesus, och vi ska följa i Hans fotspår. Troende ska söka bli kvar i den första kärleken.

Att vi ska vara kompromisslösa betyder inte att vi ska vara besvärliga och omedgörliga människor. Men när icke troende attackerar vår tro, så är vi orubbliga.

Daniel var 
kompromisslös

Vi ska söka ha förståelse för människor och måste ha kärlek till alla, annars har vi ingenting. Kärlek är att finna en väg till människors hjärtan. Troende ska ödmjuka sig under varandra och foga sig efter varandra för att bevara Andens enhet, som Bibeln talar mycket om. 
Ingen lever för sig själv.

Jesus sa att kärleken till Gud är det största budet. 
Sedan kommer ett bud som liknar det: "Du skall älska din nästa som dig själv." (Se Matt. 22:35-40).

Kristi kärlek övergår all kunskap och har en oerhörd sprängkraft. Om vi saknar kärlek, har vi ingen levande tro och då har vi ingenting. Vår gudstjänst blir bara tomma ord, det blir död tro och kraftlöshet.

Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.
Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Kolosserbrevet 3:14

Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.
Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting.
Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. 
1 Korinthierbrevet 13:1-3

Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. 
Romarbrevet 13:8

Om någon älskar Gud är han känd av honom. 1 Korinthierbrevet 8:3

För att kärleken och tron ska vara verksamma i våra liv måste vi ha ett gott samvete.

De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. 1 Timotheosbrevet 3:9

…kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. 1 Timotheosbrevet 1:18,19

Jesus sa i sin bergspredikan: Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. Matteus 5:19

Jesus sa också: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Lukas 16:10

Jesus: Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig. 
Matteus 5:48

Allt hänger samman med hur mycket ljus man har fått och vilka möjligheter man har. Man kan inte lura Gud. 
Jesus förklarade det i följande liknelse:

Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp.
Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer. Lukas 12:47,48

Efter en människas goda vilja räknas hennes barmhärtighet. Ords. 19:22

Om man vet att göra det goda och inte försöker göra det, syndar man.
Då förhärdar man sitt hjärta och stänger ute Guds kärlek. Då blir det fel styrning och man går vilse från den väg Jesus vill att vi ska vandra. Bibeln varnar för att kärleken kommer att kallna hos de flesta i den sista tiden.

Många har förstört sina liv på grund av att de kompromissat och kommit bort från tron. 
Att kompromissa är som att säga att det inte är så noga med Guds kärlek. Herren vill ha hela oss, han vill ha vår odelade kärlek.

Guds kärlek är som en låga som vill brinna i vårt innersta. Vi ska inte släcka den lågan, utan se till att den får brinna starkare. Den som lever för Herren blir använd på olika sätt. Vi söker inte upphöjelse, utan Herren ska ha all ära.

Vi vill väl alla ha helhjärtade vänner? Det vill Jesus också. Människan är kallad till att leva i en NÄRA relation till Honom. Man kan inte älska både Gud och världen, säger Guds ord (1 Joh. 2:15-17).

Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Jakobsbrevet 4:17

Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. Romarbrevet 12:9-11

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet, låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. 
Låt dina ögon se rakt fram, rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram, låt alla dina vägar vara rätta. 
Vik inte av till
höger eller vänster, håll din fot borta från det onda. 
Ordspråksboken 4:23-27

Låt ert ja vara ja och ert nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen. Jakobsbrevet 5:12

Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. 
Han vet inte vart han går, ty mörkret har förblindat hans ögon. 
1 Johannesbrevet 2:10,11

Den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 1 Johannesbrevet 4:20

Med svartsjuk kärlek trängtar den Ande som han har låtit taga sin boning i oss. Jak 4:5

Jesus: Därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna. Matteus 24:12

Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Psaltaren 32:2

Släck inte Anden. 1 Thess 5:19

Du har givit dina befallningar för att de skall hållas med all kraft. Psaltaren 119:4

Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. 2 Krönikeboken 16:9

Paulus:… jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus.
Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 2 Korinthierbrevet 11:2,3

Hur är det alltså? Skall vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte! Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet? Romarbrevet 6:15,16

Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en Herrens låga. 
De största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den. Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken, skulle han ändå bli försmådd. Höga Visan 8:6,7

För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok.
Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Upp. 22:18,19

Min rättfärdige skall leva av tro. Och vidare: Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar. Hebreérbrevet 10:38,39

Läs mer: »Vilka var bergspredikans "lagar" som Jesus upprättade?

Var Jesus snickare eller var det Josef som arbetade med det?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

  

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0