Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Min morbror dog i cancer och jag har dåligt samvete…

Hej!
Min morbror har precis gått bort i cancer. Han hade en kristen uppväxt men vände sig bort från kyrkan när han blev äldre. Jag har bett jättemycket för honom, att han ska ta emot Jesus igen innan han dör.
Nu är jag väldigt orolig att jag inte har gjort tillräckligt för att detta skulle ske och kan inte riktigt förlåta mig själv. Jag känner mig som en dålig kristen för att jag borde ha gjort mer för att han skulle bli omvänd. Har ni något tips på hur jag skall göra för att hantera det här (finns det någon tröst i bibeln)? Hjälper det att fortsätta be för att han ska få komma till himmelen på domens dag?
Tacksam för svar. Och tack för den här sidan, ibland är det inte lätt att veta vem man ska ställa sina frågor till.

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Det är mycket vanligt med känslor av otillräcklighet och skuld när någon nära har avsomnat. Man tycker man kunnat göra mycket annorlunda.

Men man får också större insikt för framtiden: hur viktigt det är att be för alla människor, vittna om Jesus och ta vara på den korta tid vi har genom att leva i kärlek.

Vi ska berätta för människor hur man blir frälst. 
Men för din morbror var detta inte obekant. Du har bett jättemycket för honom och då har du visat stor kärlek.

Guds Ords uppmaning till dig är att du ska utgjuta ditt hjärta för Herren (Psaltaren 62:9), kasta dina bekymmer på Herren (1 Petrusbrevet 5:7), överlämna din väg åt Herren (Psaltaren 37:5).
Han vill bära dig genom allt genom sin gode Ande.

Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig. Psaltaren 55:23

Tala med Herren om allt. Försök bli försonad med vad som hänt.

Bibeln gör klart att det inte hjälper att be för någon som redan avsomnat. Men du kan ändå tala med Herren om din morbror. Du kanske kan be andra böner - han kanske har barn du kan be för?

Jag vet inte om du satt vid din morbrors dödsbädd. Men du vet kanske inte vad som rörde sig i hans hjärta innan han avsomnade. Tänk om han försonades med Herren innan han dog? Du får inte glömma att du kan ha fått bönesvar. Gud är oändligt god.

Sorg är en del av livet. Men Herren är den som tröstar oss genom sin Ande och det finns mycket tröst i Bibeln. Jag föreslår att du läser delar i Bibeln som handlar om hur Gud under allt som sker har allting i sin hand, Psaltaren till exempel.

Se på Jesus som vill möta med dig och förnya dig i helig Ande.

Allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er …Romarbrevet 15:4,5

När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ. Psaltaren 94:19

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. 
2 Korinthierbrevet 1:3,4

Men Gud som tröstar de modlösa tröstade oss….. 2 Korinthierbrevet 7:6

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. 
Filipperbrevet 4:6,7

Vad kan vara viktigt för en kristen person vid livets slut?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

  

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0