Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vad kan vara viktigt för en kristen person vid livets slut?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Ställ frågor – var intresserad
Jag har fått frågan förut och jag gissar att det gäller hur vårdpersonal bör bemöta kristna i livets slutskede. De flesta svenskar dör på sjukhus, så det här är en mycket viktig fråga.

Man kan fråga den kristne hur hon/han brukade praktisera sin kristna tro innan hon/han hamnade på sjukhus. Fråga om du kan hjälpa till praktiskt med något för att underlätta för den kristne att hämta styrka och kraft ur sin tro på sjukhuset. Undersök saken noga och ge patienten tid att fundera.
Det är viktigt att man försöker tillgodose andliga behov så tidigt som möjligt innan patienten blivit för sjuk för att orka med något.

Det är viktigt att visa att man är intresserad och gärna vill hjälpa till praktiskt, att man är medkännande, att man lyssnar och visar förståelse och respekt, oavsett om man själv är troende eller inte och oavsett vilken yrkeskategori man tillhör inom vård och omsorg. 
Alla kan hjälpa till.

Många önskemål blir annars aldrig uttalade. Sverige är ett sekulariserat land och många kristna förväntar sig inte att på sjukhus få konkret hjälp med sådant som rör tron, annat än med hjälp att tillkalla en präst eller dylikt. 
Man vill inte ligga till last.

Som vårdpersonal behöver man inte vara rädd för att fråga om andliga ting eller verka okunnig. Att få berätta om sin tro för andra är en stor glädje för kristna. Oavsett om man själv är kristen eller inte ska man inte vara rädd för att söka sätta sig in i döende människors situation. Man har möjlighet att vara till stor hjälp och att själv bli berikad.

Det viktigaste för en kristen är att bli bevarad i tron på Jesus Kristus livet ut: även genom smärtaplågor och lidande, som döendet ofta medför. Eftersom en kristen upplever sin tro som en trygghet är det givetvis av stor betydelse att hon/han i så stor utsträckning som möjligt ska kunna praktisera sin tro även i livets slutskede.

Bibelordet, bön och samtal

  • En kristen vill kunna ta till sig bibelordet, men orkar kanske inte läsa sin vanliga Bibel
    Då kan man få en Bibel med större text. 
    En ljudbibel kan också vara till stor glädje. Man kan hjälpa till med att läsa högt ur Bibeln, till exempel ur Psaltaren som innehåller uppmuntran, tröst och böner under livets olika situationer.

  • Ett vanligt önskemål är att man vill ha bön och samtal med kristna vänner eller någon annan kristen.

  • Många längtar ut i naturen, där de tycker att de kommer närmare Gud och kan vara i bön lättare. Är man för sjuk för att komma ut kanske man kan få sitta på balkongen eller få en plats vid ett fönster där man kan se ut i naturen och samtidigt vara i bön och tacksägelse.

  • Kristen musik, kristen förkunnelse, nattvard, att kunna tända ett ljus för att skapa stämning, ja det finns en mängd olika saker som gör att man har lättare att öppna sig för tron. 
    Man kanske regelbundet kan få en stund helt för sig själv då man kommer överens om att ingen kommer in och stör.

Viktigt för kristna att få uppmuntra andra
Det är inte alltid kristna känner så stort behov av att bli tröstade, utan de längtar mer efter tillfällen att få trösta och uppmuntra andra.

Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Ordspråksboken 11:25

Alla vill kunna känna att livet är meningsfullt, även när det går mot sitt slut. Att få tillfälle att kunna glädja och hjälpa andra är oerhört viktigt, inte minst för den kristne.

Kristna kan vara oerhört trygga i sin tro och känner ingen oro över döden. De vill inte ha ömkan. Döden är bara övergången till något mycket bättre för den som är frälst (1 Thess 4:13-18).

Jesus sa: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Johannes 11:25,26

Döden är uppslukad och segern vunnen. 1 Korinthierbrevet 15:54

Han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta." Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." 
Uppenbarelseboken 21:4,5


Värdig vård och stillhet

I livets slutskede vill man naturligtvis att allt ska gå värdigt till. Vänlighet, värme och glädje är lika viktigt för en kristen som för alla andra.
Man kan fråga den kristne om något vårdmoment "krockar" med tron.
Till exempel så kanske en kvinnlig patient föredrar att inte bli avklädd och tvättad av en manlig vårdare.

Lugn och avskildhet är viktigt, ju mer man närmar sig livets slutskede.
En kristen vill gärna ha det stilla så hon kan be till Gud ostört.
Många vill nog också avstå vissa mediciner som kan grumla tankarna.
Hur man vill ha det beror på vårdsituationen och alla är olika. Någon kanske störs av en TV eller radio som alltid står på. Små förändringar kan betyda väldigt mycket.

Reda ut konflikter och få sinnesfrid
Det som är viktigast för en kristen är att hon har frid med Gud och är redo att möta sin Frälsare
Någon som sett sig som kristen kanske upptäcker i livets slutskede att hon/han haft en mer förståndsmässig tro och att hon/han saknar hjärtats tro, en trygg barnatro.

Något kanske stör friden. Det finns kanske konflikter som man längtar efter att få lösta
En del berättar inte självmant om något oroar eller bedrövar. Man vill inte oroa anhöriga eller göra någon ledsen och så försöker man hålla god min och går miste om möjligheten att få saker uppklarade.

Det kan handla om att man känner skuld gentemot någon och vill be om förlåtelse. Vårdpersonal kan hjälpa till att arrangera ett möte. Om det inte går kan man kanske tala på telefon.

Det kan också vara så att patienten aldrig varit intresserad av kristen tro tidigare, men helt nyligen har blivit det.

Var och en kan själv be till Jesus. Han tar emot var och en som vill överlåta sig i Hans händer. 

Men ibland behöver man få hjälp i bönen av någon som själv har mött Jesus och blivit frälst.
Den som vill ha sinnesfrid, behöver erbjudas möjligheten att kunna be tillsammans med någon som är frälst som löser personen från synderna så att oron släpper och patienten får verklig inre frid med Gud - det vi brukar kalla frälsningsvisshet.

Den som är frälst kan be ungefär så här för patienten: "I Jesu Kristi namn löser jag dig från alla dina synder. Ta emot förlåtelse och rening genom Jesu blod. Amen."

När någon verkligen längtar efter frid med Gud kan detta vara det enda som behövs.

Jesus: Den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. 
Johannes 6:37

Jesus: Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen.
Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen.
 
Matteus 18:18,19

Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Hebreérbrevet 10:35

Jesus: Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror. Matteus 21:22

Läs mer: »Vad anser du om döden? Hur länge sörjer man efter en familjemedlems död? Vad händer efter döden? 

Jag vet inte om mina föräldrar kommer acceptera att jag vill börja i en församling….

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0