Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hur ska kristenheten komma ur den djupa krisen?

Hej! Som kristen går det inte att undvika att färre verkar vilja lära känna Gud och Hans kyrka.

1.Hur djup är krisen för kristna i Sverige och för dess församlingar?

2.Färre som vill blanda in kyrkans ceremonier i sina liv. Vad beror detta på?

3.Hur ska kristenheten komma ur denna svacka?

4.Det är ingen som helt ut vet hur Gud tänker, mer än att Han älskar oss, vilket är underbart!! Vilket syfte har Gud med den kris som kristenheten varit i ett tag?

Mycket tacksam för svar!!
Många hälsningar, Björn

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


1. Vi lever i den sista tiden innan Jesus snart ska komma tillbaka. Guds Ord talar om ett stort avfall från kristen tro i den sista tiden. Självklart är situationen oerhört allvarlig.

2. Fler var troende förr och då var det också så att väldigt många icke-troende människor fann trygghet genom att delta i kyrkans ceremonier. Människor har alltid velat ha ceremonier i sina liv. (Den som är frälst har dock inte blivit det på grund av deltagandet i en ceremoni utan på grund av ett personligt ställningstagande för Jesus Kristus. ) Avkristningen i Sverige har lett till att utbudet av icke-religiösa ceremonier blivit större. 

3. Det fordras ett andligt uppvaknande. Kristna behöver bli bedrövade och förkrossade över att det är så många som inte är troende. Det behövs en återgång till Guds Ord och att man predikar omvändelse och tro på Jesus istället för att ägna sig åt människobud och traditioner.

4. Guds vilja är att det alltid ska vara väckelse i alla församlingar.
Om krisen leder till självrannsakan och förkrosselse över synd, egenrättfärdighet och ljumhet är det bra.
När församlingar blir väckta och allvarliga i sin tro, blir syndare överbevisade och kommer till tro på Jesus.

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 
2 Petrusbrevet 1:19

Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 
2 Timotheosbrevet 4:3

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. 
De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 
2
Timotheosbrevet 3:1-5

Tycker du att zumbadans 
passar i en kristen kyrka?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0