Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hur reagerade folket på Jesu lära?

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Jesu undervisning väckte uppmärksamhet.

Människor blev mycket nyfikna och de kände sig träffade. De häpnade över hans undervisning och över det Jesus gjorde och de prisade Gud.
Folkskaror följde honom på hans vandringar för att ivrigt lyssna på hans undervisning och se de under och tecken han uträttade.

En del förstod inte Jesu undervisning utan blev i stället mycket förargade. De tog anstöt och sökte få Jesus på fall genom något han sa. I regel var det folkets ledare som såg sin ställning hotad som vände sig mot Jesu lära. Men det fanns även ledare som trodde på Jesus.

Jesus sa att "skörden är stor" (han syftar på de många människor som är redo att ta emot evangeli budskap), men när han sände ut sina lärjungar visste han också att de inte skulle bli mottagna överallt. Han sa:

Gå ut! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Lukas 10:3

Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord. Johannes 15:20

Men om man inte tar emot er, lämna då den staden och skaka dammet av era fötter. Det skall vittna mot dem. Lukas 9:5

Jesus Kristus är för de troende den levande stenen, hörnstenen, som hela den kristna tron vilar på (Ef. 2:20-22).

Jesus sa: Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.

Och salig är den som inte tar anstöt av mig. Matteus 11:5,6

För den som inte tror är Jesus en stötesten, något man snubblar på, faller över och som man vill röja undan. Den som inte öppnar sitt hjärta för Jesus blir i stället förargad över hans undervisning och tar anstöt.

Jesus sa: Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Matteus 12:30

Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud.
Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.
Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.
För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. 1 Petrusbrevet 2:4-8

Läs också Matteus 21:42-46, Ps 118:22, 23, Jes 28:16, Apg 4:11.

Lärjungaskapet har sitt pris och Jesus sa åt folkskarorna som samlats kring honom att de måste beräkna vad det kostar att följa Jesus.
Det föll inte alltid i god jordmån.

Stora skaror följde honom, och han vände sig om och sade till dem:

"Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge.

Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.

Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget?

Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom och säga: Den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget.

Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga, om han med tio tusen man kan möta den som kommer emot honom med tjugo tusen?

Om han inte kan det, skickar han sändebud och ber om fred, medan den andre ännu är långt borta.

På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger.

Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur skall man då göra det salt igen?

Varken för jorden eller gödselhögen duger det. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med." Lukas 14:25-35

FLER BIBELVERSER

I Galileen var "människorna mycket förvånade över hans undervisning Matteus 7:28,29 och när han undervisade i synagogorna i trakten kring Galileen blev han "prisad av alla". (Lukas 4:14,15)

- "Och folket häpnade, när de såg stumma tala, krymplingar bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud". Matteus 15:30,31

- Jesus undervisade folket i synagogan och "de kände sig träffade av hans undervisning, eftersom han talade med makt och myndighet." Lukas 4:32

- När Jesus drev ut en ond ande ur en man i synagogan blev människor mycket häpna:

Alla blev mycket häpna och sade till varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut." Och ryktet om honom spreds överallt i trakten. Lukas 4:36,37

- I staden Nain där Jesus uppväckte en änkas son "greps alla av fruktan och prisade Gud och sade: "En stor profet har trätt fram ibland oss", och: "Gud har besökt sitt folk." Och detta tal om honom gick ut i hela Judeen och trakten däromkring. Lukas 7:16,17

- Fler bibelverser om att folket ansåg Jesus vara en profet: Se Matteus 16:14, Markus 6:14,15, Matteus 21:10, Matteus 21:46, Matteus 21:40-43.

-I staden Nasaret, där Jesus hade vuxit upp, hade människorna sådan otro att han inte kunde göra några kraftgärningar.
De tog anstöt av Jesus. Jesus sa: "En profet föraktas alltid i sin hemstad, bland sina släktingar och i sin egen familj." Markus 6:4
Läs hela sammanhanget i Markus 6:2-6

När Jesus talade i synagogan i Nasaret blev åhörarna ursinniga och drev Jesus ut ur staden för att störta honom ner från berget, se Lukas 4:14-30

- När Jesus vid ett annat tillfälle botade besatta och de onda andarna for in i svinen som störtade sig utför en brant och dog, kom hela staden ut och ville att Jesus skulle lämna deras område. Matteus 8:34, Markus 5:17

- Jesu undervisning och de tecken han gjorde väckte sådan nyfikenhet och sådant intresse att folkskarorna som samlades kring honom blev så stora att han inte längre kunde gå in i städerna öppet, utan måste vistas ute i ödemarken. Dit kom människorna till honom från alla håll. Se Markus 1:45, 6:31.

- Ibland kom tusentals till honom i ödemarken (Matteus 14:13-21).

- Jesus hade svårt att få en stund för sig själv:

När det blev dag, gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom, och när de kom till honom, ville de hålla honom kvar och hindra honom från att lämna dem. Lukas 4:42

- En del förstod inte vem Jesus var trots de tecken de såg honom göra. De förstod inte Jesu undervisning utan kom till honom av fel anledningar:

Jesus: Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv och som Människosonen skall ge er. Johannes 6:26,27

- En del kom till Jesus bara för att söka efter något de kunde snärja honom med, men Jesus som läste alla människors tankar märkte deras ondska. (Lukas 10:25, Lukas 11:16, Matteus 22:18, Markus 12:13-1, Johannes 8:6)

- Jesus hade mättat fem tusen män dagen innan. Han undervisade då om att han själv var det bröd som kommit ned från himlen för att ge världen liv. Det gjorde en del mycket förargade:

Judarna var mycket förargade över att han hade sagt: "Jag är det bröd som har kommit ner från himlen." De sade: "Den här Jesus, är han inte Josefs son, och känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga: Jag har kommit ner från himlen?" Johannes 6:41,42

Jesus fortsatte sin undervisning i synagogan i Kapernaum och en del stod inte ut med hans tal, utan många av hans lärjungar lämnade honom:

Många av hans lärjungar som hörde det sade: "Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det?" Johannes 6:60

Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de inte längre följde honom. Jesus sade därför till de tolv: "Inte vill väl också ni gå bort?" Simon Petrus svarade honom: "Herre, till vem skulle vi gå?
Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds Helige." Johannes 6:66-69

- Under påskhögtiden tros hundratusentals judar ha vallfärdat till Jerusalem på Jesu tid. När Jesus kom till Jerusalem för att fira den påsk som skulle bli hans sista, blev det stor uppståndelse i staden och folkmassan hyllade honom:

Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! Och när han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och man frågade: "Vem är han?" Folket svarade:
"Det är Profeten, Jesus från Nasaret i Galileen." Matteus 21:9-11

- I Jerusalem den sista veckan av hans jordiska liv står det att allt folket lyssnade ivrigt till Jesus. De var häpna och överväldigade av hans undervisning och ansåg att Jesus var profet. Men folkets ledare var ursinniga över Jesu undervisning. Jesus gjorde religiöst kunniga personer svarslösa. De kunde inte förstå honom, eftersom de inte trodde. De visste att det var om dem han talade i sina liknelser.
De ville gripa honom, men fruktade för folket, eftersom man ansåg att han var en profet.

(Lukas 19:47 & 48,
Matteus 22:33, Markus 11:18, Matteus 21:45,46, Lukas 6:11, Matteus 22:34, Lukas 10:21, Matteus 22:29, Johannes 8:43, Matteus 21:45)

- Tempelvakterna som vid ett tillfälle sänts ut för att gripa Jesus kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna med oförättat ärende och sa:

"Aldrig har någon människa talat som han." Johannes 7:46

Jesus: De ord som jag har talat till er är Ande och liv. Johannes 6:63

Jesus sa om de människor som stängde sina hjärtan för honom:
Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia: Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se.
Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem.
Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Matteus 13:13-16

Gud är kärleken. Trots all sin kunskap i Bibeln kände de religiösa lärarna/ledarna inte igen Guds Son när han kom till dem, därför att de saknade kärlek.

Jesus: Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag tar inte emot ära av människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Johannes 5:39-42

Vi läser slutligen i Jesaja 53 om Jesus som den lidande tjänaren:

Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad?
Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.
Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.
Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom.
Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Jesaja 53:1-7

Hur ska kristenheten komma ur den djupa krisen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0