Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Varför gjorde Jesus underverk?

Jesus gjorde underverk på grund av kärlek till oss, för att vi ska omvända oss och tro att Han är Guds Son och bli frälsta.

Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn. Johannes 20:30,31

Se också Matteus 11:20 och Johannes 10:24-30.

Gud Fadern bekände sig till sin ende Son genom underverken.

Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Apg 2:22

Jesus Kristus är enda vägen till Fadern och för att bli frälsta och räddade till himlen måste vi tro att Jesus är Guds Son.

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes 3:16

Jesus sade: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6

Jesus var smord med den helige Ande och han kunde därför göra underverk. När Jesus gjorde underverk sa han att han gjorde "sin Faders gärningar".
Han gjorde underverk för att Guds kraft skulle bli känd och för att Gud skulle bli ärad. Vår tro ska inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

Paulus: Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.
1 Korinthierbrevet 2:5

Jesus förklarade att Han och Fadern är ett. På samma gång som han gjorde underverken till Guds ära gjorde han underverken för att människor skulle komma till tro på Jesus och förstå vem Han är - att Han är Guds Son.

Ett exempel är när många judar kom till tro på Jesus då de sett Honom väcka upp Lasarus från de döda ( Se Joh 11:45, Joh 2:23)

Jesus sade om Lasarus som han uppväckte från de döda:
"Denna sjukdom skall inte sluta med döden. Den är till Guds ära, så att Guds Son blir förhärligad genom den." Johannes 11:4

Jesus: Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig.
Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.
Johannes 14:10-12

….evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre…. Romarbrevet 1:3,4

Efter sin uppståndelse och himmelsfärd fortsatte Jesus att göra underverk och ända intill denna dag gör Han underverk eftersom han är densamme idag.

Han gör det för att väcka tro och uppmuntra och ge frimodighet i tron.

Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.  Apg 4:29-31

Gud bekräftar sitt eget ord och understryker det genom tecken och under utförda i Jesu namn.

Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Apg 14:3

Paulus: Vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar. 2 Korinthierbrevet 12:12

Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Apg 6:8

Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden. 
Apg 8:5-8

Vad får en kristen absolut inte göra?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0